Güncelleme Tarihi:

İHALE İLANI ( Karacasu Belediye Başkanlığından )

İHALE İLANI ( Karacasu Belediye Başkanlığından )
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:00

 

İHALE İLANI
( Karacasu Belediye Başkanlığından )

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Yaylalı Mahallesi bir (1) adet, Yenice Mahallesi altı (6) adet toplam yedi (7) adet taşınmaz satışı Belediye Meclisimizin 08.05.2024 tarih ve 35 sayılı kararına istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 27.06.2024 Perşembe günü Açık (Arttırma) Teklif Usulü ile SATIŞI yapılacaktır.
2- İhaleler 27.06.2024 tarihinde, Yaylalı Mahallesi, 24. Sokak No:2 adresinde kayıtlı Karacasu Belediyesi Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.


S.N

MAHALLE

MEVKİİ

ADA/
PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ

İHALE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Yaylalı Mahallesi

Çarşı içi

224/14

251,14 m²

Arsa

5.000.000,00 TL
 

14.00

150.000,00 TL
 

2
Yenice/ Cumhuriyet MahallesiKöyiçi249/71.219,33 m²Arsa3.500.000,00 TL
14.15
105.000,00 TL
 

3
Yenice/ Zafer MahallesiKöyiçi274/24194,18     2 katlı
3 adet mesken
2 adet dükkân
3.000.000,00 TL14.3090.000,00 TL

4
Yenice/ Cumhuriyet Mahallesi
Köyiçi
 

249/6

672,80 m²

Kargir Evli Arsa

2.000.000,00 TL

14.45

60.000,00 TL

5

Yenice/ Yıldız Mahallesi

Köyiçi
 

246/2

441,93 m²

Kargir Evli Arsa

1.500.000,00 TL

15.00

45.000,00 TL

6

Yenice Mahallesi

Fadime Çeşmesi

429/1

1.969,22 m²

Zeytinli Tarla

600.000,00 TL

15.15

18.000,00 TL

7

Yenice Mahallesi

Fadime Çeşmesi

427/1

768,04 m²

Zeytinli Tarla
 

240.000,00 TL

15.30

7.200,00 TL3- İstekliler 27.06.2024 tarihinde ihale saatine kadar teminatlarını yatırarak Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılabileceklerdir. Herhangi bir sebeple yapılamayan ihale ikinci ihale tarihi olan 04.07.2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İhale tekrar sonuçlanmazsa 15 gün içerisinde pazarlığa bırakılarak, ihale sonuçlanacaktır.

4- Muhammen satış bedeli her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.

5-İhaleye ait Şartnameyi almak isteyenler yazılı müracaatları halinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL karşılığında temin edebilirler.

6- İhaleye Katılacak Kişinin İhale Anında Yanında Bulundurması Gereken Evraklar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir belgenin ibrazı,
  d) Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve        imza sirküleri,
 e) İhale anında Savcılıktan veya e-devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı,
 f) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 g) Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamaz.    

8- Onaylanan ihale kararları, Şartnamenin 10. maddesinde belirtildiği üzere tebliğinden itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 57. maddesi gereğince 15 gün içinde, ihale bedelini ve diğer teminatları peşin ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

9- İhale bedeli ve diğer teminatlar ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir.

10- İhaleye katılım sağlayacak iştirakçiler, ihale saatlerinde ihale sürecine bağlı değişiklik olacağını göz önünde bulunduracaklardır.

11- İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, idaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

12- İhale ile ilgili diğer şartlar Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir. 10.06.2024                                   Mustafa BÜYÜKYAPICI                                                                  Belediye Başkanı                                                                              

#ilangovtr Basın no ILN02046537

Haberle ilgili daha fazlası: