Rahman suresi oku - Rahman suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu (Diyanet Meali)

Güncelleme Tarihi:

Rahman suresi oku - Rahman suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu (Diyanet Meali)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 12:59

Rahman suresi adını, ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan 'er-Rahmân' kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Peki, Rahman suresi anlamı ve fazileti nedir? Rahman suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır?

Haberin Devamı

Rahman suresi anlamı, Türkçe ve Arapça okunuşu, Diyanet meali ile fazileti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rahman Suresi anlamı ve meali konusunda araştırma yapan vatandaşlar bir yandan da fazileti hakkında bilgi almak istiyor. İşte, Rahman suresi hakkında merak edilen detaylar...

RAHMAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

 1. Er rahman.
 2. Alleme lkur'ane.
 3. Halekal insane.
 4. Allemehul beyan.
 5. Eş şemsu vel kameru bi husban.
 6. Ven necmu veş şeceru yescudan.
 7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
 8. Ella tatğav fil mizan.
 9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
 10. Vel erda vedaaha lil enam.
 11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
 12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.
 13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
 15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
 16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
 18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
 20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
 21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
 23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
 25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 26. Kullu men 'aleyha famin
 27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
 28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.
 30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
 32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
 34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
 36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
 38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
 40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
 41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.
 42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
 44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
 45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
 47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 48. Zevata efnanin.
 49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 50. Fiyhima 'aynani tecriyani.
 51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
 53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
 54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
 55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
 57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
 59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
 61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 62. Ve min dunihima cennetan.
 63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 64. Mudhammetan
 65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 66. Fihima aynani neddahatan.
 67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
 69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 70. Fihinne hayratun hısan
 71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 72. Hurum maksuratun fil hıyam
 73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
 75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
 77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahman Suresi Konusu

Allah-u Teala Rahman Suresinde doğrudan insanlara ve cinlere seslenir. Yarattığı nimetleri sayan Allah, daha sonra insanı balçıktan, cinleri ise dumansız ateşten yarattığını buyurmaktadır. Hesap günü geldiğinde hem insanlar hem de cinlerle meşgul olacağını açıkça bildirmektedir. Rahman Suresi Allah'ın verdiği nimetleri yalanlayan, hiçbir şekilde şükretmeyen ve dünya nimetlerine dalıp yaratıcısını unutan cin ve insan topluluklarının cehenneme atılacağından bahsedilir. Yaratıcısından korkan ve ona göre amel işleyen kişilerin ise iki farklı cennete gideceğini haber verir.

Haberin Devamı

Rahman Suresi Anlam ve Önemi

Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatları arasındadır. Namazda dua ederken de Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır ve yalnız ondan yardım umarız. Bu iki sıfat Allah'ın sonsuz rahmetini ve merhametini tanımlar. Hem bu dünyada hem de ahirette kullarını gözetir ve onları korur. Rahman suresinin anlam ve önemi de bu noktadan başlar. O kullarına sayısız nimet verirken, kulları arasında ona şükretmeyen, onu inkar edenler vardır. İşte onlar nankörlükleri yüzünden cehenneme gideceklerdir. Bu insanlar dünyadaki yaşamı tek kabul edip öbür dünyaya inanmazlar. Bu nedenle kimsenin emeğini, hakkını gözetmezler. Bencillikleri ve açgözlülükleri yüzünden cezalandırılacaklardır. Öte yandan takva sahibi, zahide olarak tanımlanan kullar ise hem bu dünyada hem de ahirette Allah'ın nimetleriyle ödüllendirilmeye devam edecektir.

Rahman Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Rahman Suresi toplam 4 sayfa olup 78 ayettir. Mekke döneminde inmiştir. Allah'ın üstün vasıf ve sıfatları, yeni Müslüman olmuş tüm erkeklere ve kadınlara anlatılmıştır. Aynı zamanda Mekkeli müşrikler için de bir çağrı, bir davet niteliği taşır. Yüce Allah öyle merhametlidir ki, kendisini inkar edenlere bile açık çağrıda bulunur. Tüm insanlığa verdiği nimetleri reddedenlerin bile akıllarını kullanıp kendilerini cehennem ateşinden kurtulmasını ister. Bu nedenle bu sure Mekke'de nazil olmuş ve müşriklere de tebliğ edilmiştir.

Haberin Devamı

Rahman Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Rahman Suresi 27. cüzün içerisinde yer alır. 530. sayfada başlar. Son ayeti 533. sayfadadır.

Rahman Suresini Okumanın Fazileti ve Faydaları

Bu surede Allah insanları balçıktan nasıl yarattığını ve şekil verdiğini anlatmaktadır. İnsan, dünyaya nasıl ve daha önemlisi nereden geldiğini asla unutmamalıdır. Unuttuğu takdirde görev ve sorumluluklarını ihmal eder, helali haramı umursamadan dünya hayatını tamamlar. Ancak dünya hayatının tamamlanması, ahiret hayatının başlaması demektir. Burası fani, orası sonsuz olduğu için asıl yaşam oradadır. Ancak Allah'ın nimetlerini yalanlayanlar ahiret gününü de inkar ederler. Ölümün son durak olduğu konusunda hiçbir dayanakları yoktur. Ancak yine de son derece eminler. Rahman Suresi tekrar tekrar okunarak Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek gerekir. Kuru bir balçıktan yaratıldığını bilen insan, Allah'tan gelip Allah'a döneceğini de bilir.

Haberin Devamı

Rahman Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Rahman suresi eğer ezberden okunacak ise abdest alınmadan okunabilmektedir. Fakat Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacaksa abdest alınması gerekmektedir.

Rahman Suresinin Hikmeti ve Sırları

Rahman Suresinde her iki üç ayette bir ''Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz'' cümlesi tekrarlanır. Bunun üzerine derin derin düşünen müminler bu tekrarlarda bile bir hikmet olduğunu fark edecektir. Allah'ın tekrar tekrar hangi nimetlerimi yalanlıyorsunuz sorusu aslında cennetine yapılan bir çağrıdır, Kullarını dünya ve nimetleri üzerine düşünmeye davet eder. Düşünenler hakikati, yani Allah'ı bulur.

Rahman Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Haberin Devamı

Öncelikli olarak Rahman Suresi Allah'ın insanlığa bahşettiği sayısız nimete şükretmek için okunmalıdır. Hamd ve tespih önce bizi sonra bizim için sayısız nimeti yaratan Allah'a olmalıdır. Bu sure hane içinde okunduğu takdirde evde bolluk bereket artar. Evde hasta var ise sağlığına kavuşur. Çünkü Allah'ın bize verdiği nimetler sadece yiyecek içeceklerle sınırlı değildir. Sağlık, akıl ve kalp ferahlığı da Rabbimizin bize bahşettiği nimetler arasında yer alır.

Rahman Suresi Nasıl Ezberlenir?

Bu sure oldukça uzundur. Bu nedenle günlere bölünerek kısım kısım ezberlenmesi daha kolaydır.

Rahman Suresi Ne Anlatıyor?

Rahman Suresi önce cehennemi sonra cenneti anlatmaktadır. Cennetteki nar ve hurma gibi meyvelerden bahsedilir.

Haberin Devamı

Rahman Suresi Ölülere Okunur mu?

Mezarlık ziyaretlerinde Fatiha ve Kevser suresi ile birlikte okunmasında bir sakınca yoktur.

Rahman Suresi Özellikleri

Rahman Suresi insan ve cinlere seslenir. Onları cehennem azabına karşı uyarırken salih amel işleyenleri cennetle müjdeler.

Rahman Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Bu sure hem şifa için hem de maddi sıkıntılardan kurtulmak için Allah'a dua ederken okunabilir.

Rahman Suresi ve Uzun Bağışlanma Duası

Her Müslüman Allah'tan bağışlanma dilemelidir. Bu nedenle Rahman Suresi ve uzun bağışlanma duası sırayla okunabilir.

Rahman Suresini Üzerinde Taşımak

Rahman suresinin üzerinde taşıyan kişileri kaza ve belalara karşı koruduğuna inanılır.

Rahman Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Rahman Suresi namazlarda ve günlük ibadetlerde okunmalıdır. Ramazan Ayı boyunca sahur ve iftarda vakitlerinde de okunabilir.

RAHMAN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Rahman suresi oku - Rahman suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu (Diyanet Meali)

Rahman suresi oku - Rahman suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu (Diyanet Meali)

Rahman suresi oku - Rahman suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu (Diyanet Meali)

Rahman suresi oku - Rahman suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu (Diyanet Meali)

RAHMAN SURESİ DİYANET MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Rahmân Kur'an'ı öğretti. ?1-2? İnsanı yarattı. ?3? Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. ?4? Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. ?5? Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler. ?6? Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. ?7? Ölçüde haddi aşmayın. ?8? Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. ?9? Allah yeri yaratıklar için var etti. ?10? Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. ?11? Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. ?12? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ?13? Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. ?14? "Cin" i de yalın bir ateşten yarattı. ?15? O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ?16? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. ﴾17﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾18﴿ (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. ﴾19﴿ (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. ﴾20﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾21﴿ O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. ﴾22﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾23﴿ Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. ﴾24﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾25﴿ Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. ﴾26﴿ Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. ﴾27﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾28﴿ Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır. ﴾29﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾30﴿ Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar! ﴾31﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾32﴿ Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. ﴾33﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾34﴿ Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. ﴾35﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾36﴿ Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) ﴾37﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾38﴿ İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. ﴾39﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾40﴿Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. ﴾41﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾42﴿ İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. ﴾43﴿ Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. ﴾44﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾45﴿ Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. ﴾46﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾47﴿ İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. ﴾48﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾49﴿ İçlerinde akan iki pınar vardır. ﴾50﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾51﴿ İkisinde de her meyveden çift çift vardır. ﴾52﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾53﴿ Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. ﴾54﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾55﴿ Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. ﴾56﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾57﴿ Onlar sanki yakut ve mercandır. ﴾58﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾59﴿ İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. ﴾60﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾61﴿ Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. ﴾62﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾63﴿ O iki cennet koyu yeşil renktedir. ﴾64﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾65﴿ İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. ﴾66﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾67﴿İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. ﴾68﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾69﴿ Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. ﴾70﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾71﴿ Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. ﴾72﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾73﴿ Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. ﴾74﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾75﴿ Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). ﴾76﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾77﴿ Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. ﴾78﴿

Rahman suresi TEFSİRİ

Sûreye Cenâb-ı Allah’ın rahmetinin enginliğini, kulluk görevini yapsın yapmasın bütün kullarına nimet vermesini ifade eden rahmân ismiyle ve O’nun Kur’an’ı öğretmesiyle başlanmakta, böylece dinin irade sahibi varlıklar için nimetlerin en büyüğü olduğuna, din konusunda insanlığa bahşettikleri arasında da Kur’an’ın zirvede bulunduğuna dikkat çekilmektedir (Zemahşerî, IV, 49; rahmân ismi hakkında ayrıca bk. Fâtiha 1/1). “Öğretti” anlamına gelen fiile “alâmet kıldı” mânası da verilebildiğinden bazı müfessirler bu âyetler için şöyle bir yorum yapmışlardır: Allah, Kur’an’ı Hz. Muhammed’in peygamberliğini gösteren, ibretle okuyacaklar için işaretler içeren bir mûcize kıldı (Râzî, XXIX, 84).

İnsanı da yaratanın Allah olduğu belirtilip ona verilen özelliklerin en önemlisinin, duygu ve düşüncelerini açıklayabilme, konuşma ve anlatma yetisi olduğuna işaret edilmektedir. Anlamak, anlatabilmenin ön şartı olduğuna göre burada altı çizilen nimetin idrak ve ifade yetisi olduğu söylenebilir. Böylece bu âyetlerde insanı insan yapan akıl nimeti ve muhâkeme gücünün pratiğe yansıyan yüzü ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın, her şeyden önce Allah’a olan kulluğunu idrak ve ifade etmesi, başka insanlarla ilişkilerinde hak ve vecîbelerini kavrayıp bunların gereğini yerine getirmesi, kısaca akıl nimetinin semere verebilmesi hep anlama ve anlatma yetisine bağlıdır; dolayısıyla kültür ve medeniyetleri oluşturan temel faktör de budur. Gülme, ağlama, sevgi veya nefretle bakma, anlamlı söz söyleme, düşündüklerini eyleme dönüştürme, bir sanat eserine şekil verme ... hep anlama ve anlatma faaliyetinin sonuçlarıdır ve birer anlatım biçimidir. Güzel, düzgün ve etkili söz söylemeyi, bir anlamı belli yöntem ve kurallara göre değişik yollarla ifade etmeyi, anlatım fenomenini kendisine konu edinen belâgat, hitabet, beyân, narratoloji gibi teorik incelemeler; en güçlü örneklerine görsel sanatlarda rastlanmakla beraber esasen herhangi bir alanda anlatım imkânlarını zorlayan sanat akımı ekspresyonizm (dışavurumculuk) ve bu konudaki fikrî çekişmeler, hep insanın bu yetisinin önemini somut biçimde ortaya koyan ürünler ve göstergelerdir.

TEFSİRİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Okumak İsteyenler için Namaz Sureleri

İhlas Suresi

Felak ve Nas Suresi

İnşirah Suresi

Yasin Suresi

Bakara Suresi

Ayetel Kürsi

Kadir Suresi

Fil Suresi

Fetih Suresi

Kevser Suresi

BAKMADAN GEÇME!