GeriNamaz Sureleri Kureyş Suresi Oku ve Dinle - Kureyş Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kureyş Suresi Oku ve Dinle - Kureyş Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Kureyş Suresi Oku ve Dinle - Kureyş Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)
Abone Olgoogle-news

Kureyş suresi, namaz duaları arasında önemli bir yer tutuyor. Kureyş suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. Peki, Kureyş suresi nasıl okunur? Anlamı nedir? İşte, namaz sureleri arasında önemli bir yer tutuan Kureyş suresinin okunuşu ve anlamı hakkında bilgiler

Kureyş suresi, okunuşu ve anlamı ile merak konusu oldu. Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyet olup fâsılası ف، ش، ت harfleridir. Sûrede Kureyş kabilesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Li-îlâfi Kureyş olarak da adlandırılır. Kur’ân-ı Kerîm’de sadece Kureyş sûresine illet ve sebep gösterme (ta‘lîl) edatı olan lâm harfiyle başlanmaktadır. Sûrenin ilk âyetinde Allah’ın Kureyş kabilesine lutuflarda bulunduğu hatırlatılarak kabile imana davet edilmektedir.

Kureyş Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

Kureyş Suresi Türkçe Meali (Diyanet)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin.

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu

Kureyş Suresi Oku ve Dinle - Kureyş Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Kureyş Suresi Dinle

Kureyş Suresi Konusu

Bu sure ticaret için başka ülkelere giden Kureyşlileri anlatır. Kuran-ı Kerimdeki diğer sureler gibi önce meali sonra tefsiri okunmalıdır. Bu sayede çok daha ayrıntılı bir okuma yapılır ve Kuran'ın verdiği mesajlar anlaşılır.

Allah'u Teala dünyayı insanlar için yaratmıştır. Başka ayetlerde geçtiği üzere Güneş ve Ayı insanların emrine vermiştir. Güneş, her sabah tam saatinde doğar. Ay da her akşam geceyi aydınlatır. Kureyşli tüccarlar üzerinden anlatılan kısa örnek de tam olarak bu manaya gelir. İnsan hem ceza hem de görev için bu dünyada olmasına karşın Allah'ın sayısız rızkıyla nimetlendirilmiştir. Hayatta karşılaşılan tüm zorluklar, insanın sınanması, olgunlaşması ve kemale ermesi içindir. Bu zorluklar karşısında Allah'a isyan etmek yerine ona sığınılmalı ve yalnız ondan yardım istenmelidir.

Kureyş Suresinin Anlam ve Önemi

Yüce Allah Kureyş suresinin ikinci ayetinde Kureyşli tüccarları kış ve yaz yolculuklarına hazırladığını söylemektedir. Bu hazırlık, hiç kuşku yok ki hem madden hem de manevi yönden olmuştur. Aynı zamanda Kureyş kabilesinin içerisindeki insanların arkadaşlıkları ve birbirlerine ısınmaları anlamına gelir. Zira insan, yeryüzünde düşünebilen ve konuşabilen tek canlıdır. Bu iki işlev, Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerin başında gelir. Bu sayede zorluklarla baş edebilir, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olabiliriz.

Kureyş Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Kureyş suresi tek sayfa ve 4 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur.

Kureyş Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

602. sayfada yer alan Kureyş suresi 30. cüz içerisindedir.

Kureyş Suresini Okumanın Fazileti ve Faydaları

Bu sure çok kısa olmasına rağmen çok faziletli ve faydalı bir suredir. Allah'ın mümin kullarına karşılaştıkları zorluklarda nasıl yardım ettiğini anlattır. Çünkü Rabbin merhameti sonsuzdur ve kulları üzerinedir. Bir başka ayette geçen ''İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?'' ifadesi sadece ahiret yaşamını değil dünyayı da kapsar. Allah, kafirlerin, münafıkların ve müşriklerin yaptıklarından haberdar olduğu kadar müminlerin de yaptıklarından haberdardır. Kafirlerin yaptıkları için hesap gününü beklerken, Müslümanlara her zaman yardım eder.

Kureyş Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kur'an-ı Kerime'e dokunarak okuacak ise abdest alınması şarttır. Ezberden okunacağı zaman abdest alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Kureyş Suresinin Hikmeti ve Sırları

Allah insanı yaratmış ve ruhuna kendi nefesinden üflemiştir. Bu nedenle insan eşref-i mahlukat olarak tanımlanır. Yaratılmış olanların en şereflisi anlamına gelen bu söz sık sık hatırlanmalıdır. Zira Allah, bu surede Kureyş kabilesine yaptığı yardımları anlatarak insanlığa bir mesaj verir. O mesaj Allah'ın bize her an gözettiği ve koruduğu mesajıdır. Her Müslüman sebat etmeli ve karşılaştığı zorluklara karşı mücadele vermeli. Tıpkı Kureyş kabilesi gibi.

Kureyş kabilesi örnek alınmalı ve ne olursa olsun din yolundan çıkılmamalıdır. Bu dünyada takva sahibi olanlar ahirette sonsuz cennet yaşamıyla ödüllendirilecektir.

Kureyş Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Bu sure başta namaz olmak üzere günlük ibadetlerin tamamında okunabilir. Ramazan ayında orucu açmadan önce 5 kere okunursa o haneye bereket gelir. Müminler korku duyduklarında bu sureyi 10 kere tekrarlarsa tüm korku ve kaygılarından kurtulur.

Kureyş Suresi Nasıl Ezberlenir?

Kureyş suresi sadece bir günlük çalışma ve tekrarla kolayca ezberlenebilir. Kuran-ı Kerim içerisindeki en kısa surelerden biridir.

Kureyş Suresi Ne Anlatıyor?

Kureyş kabilesinin yaz ve kış aylarında ticaret için yaptığı yolculuklar ve o yolculuklar esnasında karşılaştığı zorluklar anlatılıyor. Allah'ın yardımı sayesinde karınları doyan Kureyşliler korkularının tamamından arınmıştır. Peygamberimizin kabilesi salih ameller işleyen, iyilik ve hayra yönelen mümin bir topluluktu. Ticarette hile yapmaz ve fakirlere düzenli olarak yardım ederlerdi.

Bu sure bize Allah'ın Müslümanlar her zaman yardım ettiğini göstermektedir. Kuran'ın birçok yerinde ''sabırlı olun'' öğüdü bulunmaktadır. Bununla birlikte 'Allah'tan gelecek olan yardımın çok yakında olduğu beyan edilir. Kureyş suresi bize bu yardımlardan birini anlatır.

Kureyş Suresi Ölülere Okunur mu?

Kureyş suresi kabir ziyaretlerine gidildiğinde ölüler için okunabilir. 

Kureyş Suresi Özellikleri

Sure adını Hz. Muhammed'in kabilesi Kureyş'ten alır. Tin suresinden sonra indirilmiştir.

Kureyş Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Kureyş suresi bereket için okunabildiği gibi şifa için de okunabilir. Sabah ve akşam namazlarında okuyanlara Allah hayırlı iş kapıları açar.

Kureyş Suresi ve Uzun Bağışlama Duası

Uzun bağışlaması duasından sonra Kureyş suresi 3 ya da 6 kere tekrar edilebilir. Bağışlanma dileyen Müslümanlar dünyadaki tüm musibetlerden Allah'a sığınmış olur.

Kureyş Suresini Üzerinde Taşımak

Müslümanlar Kureyş suresini uzun yolculuklarda üzerinde taşıyabilir. Allah, bu sureyi okuyan kullarını gözetir ve korur.

Kureyş Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Özellikle seferi olunan durumlarda Kureyş suresi okunmalıdır. Ayetin kendisi de ticaret için yollara farklı ülkelere giden Kureyş kabilesini anlatır. Sure 7 kere okunduğu takdirde belalar ve kazalar def edilir.

Kureyş Suresi Tefsiri

“Güvenliğini sağlamak için” şeklindeki çeviriye göre bu âyet bir önceki sûrenin devamı gibidir ve cümle, “Ebrehe ve ordusunu helâk ettik” şeklinde tamamlanır. Sûrenin sonunu başına bağlamak da mümkündür; bu takdirde mâna şöyle olur: “... sağladığı için Kâbe’nin rabbine kulluk etsinler.”

Kureyş, Hz. Peygamber’in mensup olduğu, İslâm’ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur’an’da adı geçen büyük Arap kabilesidir. Nesep bilginlerinin çoğunluğuna göre Kureyş’in atası Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Maad b. Adnân’dır. Hz. Peygamber Kureyş’in Hâşimoğulları koluna mensuptur. Kabile reisliği genellikle Hâşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasında mücadele konusu olmuştur. Câhiliye döneminde Kureyşliler Allah’ın varlığına inanmakla birlikte putları Allah’a ortak koşuyorlardı, bu sebeple Kur’an onları, “ortak koşanlar” anlamına gelen müşrikûn sıfatıyla nitelemiştir. 610 yılında Hz. Peygamber’e Kur’an inmeye başlayınca Kureyş’in bir kısmı ona iman etmekle birlikte çoğu inanmadığı gibi Hz. Peygamber’e karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara kadar varan bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu direniş hicretin 8. yılında Mekke’nin fethine kadar sürmüştür. Mekke’nin fethedilmesiyle birlikte İslâmiyet’in karşısındaki Kureyş düşmanlığı da tamamen ortadan kalkmıştır. Bundan sonra İslâm’ın dünyaya yayılması için Kureyşliler’in ön saflarda mücadele verdikleri görülmektedir (ayrıca bk. Casim Avcı, “Kureyş (Benî Kureyş)”, DİA, XXVI,

Kureyş kabilesi, Araplar’ca kutsal sayılan Kâbe’nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösterirlerdi; özellikle Kâbe’yi yıkmaya gelen fil ordusunun mûcizevî bir felâkete mâruz kalarak Kâbe’yi yıkma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşliler’in kabileler nezdindeki saygınlığı iyice arttı. Emîrler ve krallar onlara saygı gösterir, başkaları çöllerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken Kureyşliler güven içerisinde yazın Tâif’in serin yaylalarına, kışın da Yemen’in ılık bölgelerine serbestçe seyahatlerde bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Hatta Kureyş’in ticaret kervanları kış aylarında Somali ve Habeşistan’a, yaz aylarında da Suriye, Mısır, Irak ve İran’a kadar giderlerdi. Mekke’nin bulunduğu bölge tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için halkın ticaretten başka gelir kaynağı yok denecek kadar azdı. Hac mevsiminde kurulan panayırlar ticaretlerinin canlanmasına vesile olduğu gibi buralarda düzenlenen şiir, hitabet vb. yarışmalar da dil, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu. İşte sûrede Allah’ın onlara lutfettiği bu imkânlar hatırlatılmakta, özellikle Kâbe’ye vurgu yapılarak “Şu evin (Kâbe) rabbine kulluk etsinler” buyurulmaktadır.

Kabile hayatı yaşayan Arap yarımadası devlet otoritesinden yoksun olduğu için burada genel bir güvensizlik bulunduğu halde Mekke Hz. İbrâhim zamanından beri Allah tarafından saygınlığı çiğnenmeyen (harem) bölge olarak insanlığa duyurulmuş, bu sayede Mekke halkı dış saldırılardan korunmuştur. Nitekim bir âyet-i kerîmede, “Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz (Mekke’yi) güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır?” (Ankebût29/67) buyurularak bu nimetler hatırlatılmaktadır. Ayrıca başka bölgelerde üretilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri Hz. İbrâhim’in duası bereketiyle (İbrâhim 14/37), bir ticaret merkezi haline gelmiş olan Mekke’ye getirilip satılır, böylece bura halkının ihtiyacı karşılanırdı. İşte sûrede Kureyş’in, bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getirmek için Allah’a kulluk etmeleri istenmiştir.

Okumak İsteyenler için Namaz Sureleri

İhlas Suresi

Felak ve Nas Suresi

İnşirah Suresi

Yasin Suresi

Bakara Suresi

Ayetel Kürsi

Kadir Suresi

Fil Suresi

Fetih Suresi

Kevser Suresi

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle