Namazları Cem Etmek Nedir Ve Şartları Nelerdir?

Namazları Cem Etmek Nedir Ve Şartları Nelerdir

İslamiyet'te namaz ibadetinin özel bir yeri bulunmaktadır. Namaz dinin direği diye bilinir ve kabul edilir. Günde 5 vakit namaz kılmak farz olan bir ibadettir. Her Müslüman günün belli vakitlerinde farz namazlarını kılmakla mükelleftir. Allah; Kuran'da namaz mükellefiyetini çok sayıda ayette bildirmiştir. Hz. Peygamber de namaz konusundaki hassasiyeti ile tüm İslam alemine örnek olmuştur. Namaz, kulun teslimiyetinin göstergesidir. Namaz, kulun Allah'a kulluk borcunun ifasıdır. Manevi arınma ve tefekkür vasıtasıdır. Namaz meselesi çok derin ve kapsamlıdır. İşte namazları cem etmek nedir, namazları cem etmenin şartları ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Haberin Devamı

Namaz, her Müslümanın mükellef olduğu bir ibadettir. Müslüman bir kimsenin namaz hakkında bilgi sahibi olup, namazını ifa etmek yükümlülüğü vardır. Namazın cem edilmesi de namazın istisnai bir halidir.

Namazları Cem Etmek Nedir ve Şartları Nelerdir?

Müslümanlığın kutsal kitabı olan Kuran'da namaz kılmanın önemi pek çok ayette yer almaktadır. Kulun ilk sorguya çekileceği konu namazıdır. Bu sebeple namaz dinin direği olarak anılır. Günde beş vakit Allah'ı ile buluşan bir mümin bu ibadetten büyük manevi haz alır. Namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Namaz günahlara kefarettir. Namaz ile mümin kişi huzur bulur ve mutlu olur. Namaz, insanın Yaradan'a teslimiyetinin göstergesidir. Hz. Muhammed namaz için "gözümün nuru" ifadesini kullanmıştır.

Namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Allah, çok sayıda ayette namaz ile ilgili mükellefiyeti emretmiştir. "Namazı kılın zekatı verin, rüku edenlerle beraber rüku edin." ( Bakara Suresi, 43 ), "Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin; şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir." ( Bakara Suresi, 45. Ayet ), "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun." ( Enam Suresi, 72 ), "Ailene, ümmetine namazı emret, bunda kararlı ol. Biz senden rızk istemiyoruz. Sana rızk veren biziz. Sorumluluk takva ehlinindir..." ( Taha Suresi, 162. Ayet )

Hz. Muhammed ise çok ayıda sahih hadislerde namazın önemine dikkat çekmiştir: "Namaz kılmak, günahlara kefarettir.", "Namazı kim terk ederse, o kimse küfre düşer.", "2 serinlik namazı ardından sabah namazı ile ikindi namazını kılan kişi cennete girer."

Haberin Devamı

Her Müslüman namazı kılmak zorundadır. Namaz hakkında her türlü bilgiye sahip olmak ve büyük bir huşu içinde namazı eda etmek bir müminin vazifesidir. Namazın farzları bulunmaktadır. Bu farzların neler olduğunu bilmek kadar namaz ile ilgili diğer teferruatları öğrenip uygulamak da bir gerekliliktir. İslam kolaylık dinidir. Bu sebeple namaz konusunda pek çok kolaylaştırıcı istisnalar vardır. Bunlardan biri namazın cem edilmesidir.

Namazları cem etmek demek; "iki namazı birleştirmek" manasına gelir. İnsanların sağlık sorunları, yolculuk halleri bazı başkaca zorluk halleri olabilir. Bu gibi durumlarda namazların cem edilmesi imkanı ortaya çıkabilir. Kuran'da açık bir şekilde "Namaz, müminler üzerine belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılınmıştır" ( Nisa Suresi; 4, 103 ayet ) buyurulmaktadır. Fakat geçerli bir mazeretin olması halinde namazların "cem edilmesi" imkanı verilmiştir. İki namazı birleştirmek anlamına gelen cem, iki vakit namazını birlikte kılmak anlamına gelir.

Namazların cem edilmesi hususunda mezhep müelliflerinin görüş farklılıkları vardır. Hanefi mezhebine göre, cem imkanı sadece hacılar için söz konusu olabilir. Bu da şu şekilde olmaktadır; Arefe günü Arafat'ta ikindi namazı öne alınarak öğle namazı ile birlikte kılınabilir. Yani cem edilebilir. Diğer mezhep müellifleri ise namazın cem edilmesini genel olarak kabul etmişlerdir. Böylece öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazı cem edilebilir.

Haberin Devamı

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/ Namaz_İlmihali