Namaz ibadetinin dinimizdeki önemi ile ilgili ayet ve hadisler

Güncelleme Tarihi:

Namaz ibadetinin dinimizdeki önemi ile ilgili ayet ve hadisler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2022 19:37

Dinimizdeki en önemli ibadetler, İslam'ın Beş Şartı olarak adlandırılır. Kelime-i Şahadet getirmek, Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in onun peygamberi olduğunu dil ile ikrar etmek demektir. Zekat vermek ve Hacca gitmek, imkanlar dahilinde yapılabilecek ibadetlerdir. Dinimizde en önemli ibadetlerin başında ise namaz gelir. Bu nedenle namaz, ''dinin direği'' olarak nitelendirilmiştir. Namaz ibadetinin dinimizdeki önemi nedir detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Namaz sözcüğü Kuran'ı Kerim'de ''salat'' olarak geçer. Salat-ı fecr, sabah namazı; salat-ı asr ise ikindi namazı anlamına gelir.

Namaz İbadetinin Dinimizdeki Önemi ile İlgili Ayet ve Hadisler

1- Bakara / 46

"Sabredin ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Doğrusu, namaz, kalbinde Allah korkusu olmayan kişilere ağır gelir.''

Namaz, en önemli ibadettir. Bu nedenle Kuran'ı Kerim'de en çok bahsedilen ibadetlerin başında namaz gelir. Kuran'ın birçok yerinde Müslümanlara sabırlı olmaları, kendileri gibi kul olan kişilere tamah etmemeleri ve yalnızca Allah'a ibadet etmeleri emredilir.

Çünkü bir şeyin olmasını sağlayan da, gerçekleşmesine engel olan da her şeyi yoktan var eden Allah'tır. O ol der ve olur. Bunun bilincinde olan Müslümanlar, cephede bile namaz ibadetlerini aksatmamış ve başta Bedir olmak üzere birçok savaşı kalplerindeki imanla kazanmışlardır.

Haberin Devamı

Namaz, gerçekten iman etmeyen ama iman ediyormuş gibi görünen münafıklara ağır gelir. Çünkü onlar belli başlı çıkarlar için Müslümanmış gibi görünürler. Bakara Suresinin 46. ayetinde de bu açıkça ifade edilmiştir.

2- Enfal / 3

Onlar (takva sahibi olanlar) namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine verilen sayısız nimeti Allah yolunda infak ederler.

Enfal Suresinin 3. ayetinde namaz ve zekat ibadetlerinin öneminden bahsedilmiştir. Takva, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, haramdan ve günah işlemekten kaçınmak demektir. Bu ayette de, takva sahibi olan kulların, namaz ve zekat ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiklerinden bahsedilir. Namaz, Allah'a yönelmek; zekat ise Allah yolunda harcamak demektir.

3- Ta-Ha / 132

Ailene ve yakınında olanlara namazı emret. Kendinde de sabırla namaz kılmaya devam et.

Namaz, kulun Allah'tan bağışlanma dilediği ve verilen nimetlerden dolayı şükrettiği bir ibadettir. Kılınan her namazda, kulun imanı tazelenir; dünyevi isteklerden biraz daha uzaklaşılır. Bu nedenle peygamberimize de namazı emretmesi söylenilmiş ve kendisinin de sabırla namaz kılmaya devam etmesi emredilmiştir.

4- Kaf / 40

Haberin Devamı

Gecenin bir kısmında ve secdeye vardıktan sonra Allah'ı tesbih et.

Allah'ı tesbih etmek, onun güzel isimlerini (Esma-i Hüsna) zikretmek demektir. Kuran'ı Kerim'de yer alan 99 isim, hem namaz esnasında hem de namazlardan sonra tespih edilebilir.

Namaz İbadetinin Dinimizdeki Önemi ile İlgili Hadisler

1- Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz:

Bu hadis, Hz. Muhammed'in en bilinen ve en fazla şerh edilen hadislerinden biridir. Muhyiddin İbn'ül Arabi, ''Kamil İnsan ve Allah'' adlı kitabında bu hadisi tüm yönleriyle ele almıştır. İbn'ül Arabi'ye göre, Hz. Muhammed'in ''dünyanız'' ifadesini kullanması tesadüfi değildir. Peygamber efendimiz, dünyevi zevklere hiçbir zaman önem vermemiş, geceleri uykusundan uyanıp saatler boyunca namaz kılmış ve Allah'ı zikretmiştir.

Haberin Devamı

Sahabesinden birçok kişi, onun hiç ara vermeden, saatler boyunca namaz kıldığını nakletmiştir. Hz. Muhammed, namazın kendisi için ne kadar önemli olduğunu bu ibadeti ''gözümün nuru'' şeklinde tanımlayarak vurgulamıştır.

2- Dinin direği namazdır.

Müslümanların arasında en çok zikredilen hadislerden biri olan ''dinin direği namazdır'', namazın İslam ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bu nedenle hem Cuma namazı hem de vakit namazları aksatılmadan kılınmalıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası: