Hz. Ömer (R.a) Kimdir? Hz. Ömer'in Hayatı, Halifelik Dönemi Ve Sözleri

Hz. Ömer (R.a) Kimdir Hz. Ömerin Hayatı, Halifelik Dönemi Ve Sözleri

Dört halifeden biri olan Hz. Ömer kimdir? Adaletli oluşu ve cesurluğu ile bilinen Hz. Ömer (r.a.) hayatı nasıl geçmiştir? İşte Hz. Ömer (r.a.) halifelik dönemi, hayatı, çocukluğu, kim olduğu ile ilgili bilgiler ve kendisinin söylemiş olduğu sözleri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Hz. Ömer (r.a.) en çok bilinen ve en çok sevilen sahabelerden biridir. Aynı zamanda İslam halifeliği yapmış olan sahabelerdendir. İslam ile şereflendikten sonra Allah rızası için yanıp tutuşan ve örnek kişiliği ile asırlar sonra da kendisinden hep söz ettiren sahabelerden biridir.

 Hz. Ömer (r.a.) Kimdir?

 Kureyş Kabilesinin Benu Adiyy koluna sahip olan nesebe sahiptir. Resulallah (s.a.v.)’in temiz olan nesebi ile birleşen bir nesebi vardır. Fil vakasının yaşanmasının ardından geçen on üç sene sonra Hz. Ömer (r.a.) dünyaya gelmiştir. Resulallah (s.a.v.)’den küçük olan sahabelerden biridir. Çocukluk döneminde babasına ait olan sürünün başında çobanlık görevini icra etmiştir. Daha sonrasındaysa ticaret ile ilgilenmiştir. Ömer (r.a.) şehir eşrafından biriydi. Kabilelerin arasında bir sorun çıksa sözü dinlenirdi. İslam dinine Ömer (r.a)’ın girmesi Müslümanlar için kuvvet oldu.

 Hz. Ömer’in Hayatı

Haberin Devamı

 Ömer (a.s.) Müslüman olmadan önce, Müslümanlara birçok eziyette bulunmuştur. Gücü, kuvveti ve nüfuzu ile meşhur kişilerden biri olması ile İslam dinine girmesi Müslümanların kuvvet kazanmasına neden oldu. Akşamları Muhammed (s.a.v.) Kuran okurken gizlice dinlerdi. Dinlediği Kuran’dan etkilense de hemen Müslüman olmadı. Müslüman olduğu gün sonra ilk kez Kabe’ye Müslümanlar ile giderek açık şekilde namaz kıldılar. Müslüman olduktan sonra sürekli Muhammed (s.a.v.)’in yanında olup, O’ndan hiç ayrılmadı. Kafirler ile mücadele ederek, çok sayıda eziyete katlandı. Muhammed (s.a.v.)’in bulunduğu tüm savaşlarda kendisi de yer aldı. Muhammed (s.a.v.) alacağı kararlarda Hz. Ömer (r.a.) ile istişare ederdi. Hz. Ömer (r.a.) kendi kızı Hafsa’yı Resulallah (s.a.v.) ile evlendirerek kayınbabası olma şerefini de tattı. Resulallalah (s.a.v)’in vefatının ardından halife olan Ebubekir (r.a.)’ın yardımcısı oldu.

 Hz. Ömer’in Halifelik Dönemi ve Sözleri

 Ebubekir (r.a.)’ın vefat etmesinin ardından ikinci halife olarak görev yaptı. Mısır, Suriye, Irak ve İran’ı İslam toprakları içerisine dahil etti. İskenderiye, Horasan, Ermenistan, Azerbaycan ve Kudüs Hz. Ömer (r.a.)’ın hilafet döneminde fethedildi. İslam ordularının almış oldukları topraklarda yaşayan halk İslam’daki güzel ahlak, adalet ve gördükleri davranış ile etkilenip kitleler şeklinde Müslüman oldu. Dininden dönmek istemeyen kişiler baskılara maruz kalmadı ve inanç hürriyetlerine kavuştular. Hz. Ömer (r.a.) fethettikleri İran şehirlerinde fazla kalmadan yeni şehirler kurulmasını istedi.

 İran şehrindeki lüks anlayışı ve çeşitli adetlerin Müslümanlar tarafından benimsenmesini istememişti. Fustati Kufe ve Basra gibi şehirler Müslümanlar için kuruldu. Ömer (a.s.) fethettiği verimli topraklarda yaşayan halkı yerinde bırakıp onlardan haraç aldı. Eğer halk yerine kendileri geçseydi ordunun verimi düşecekti ve ziraat tecrübeleri yoktu. Müslümanlara haraç topraklarının alınması da yasaklandı çünkü o topraklardan gelen para tüm Müslümanlar için kullanılıyordu.

Haberin Devamı

 Devlet idaresinde çok sayıda ilke imza attı. İslam için Müslümanların hizmetinden dolayı maaş bağladı ve maaşlar senelik tahsisat olarak ödendi. Müminlerin emiri olarak isimlendirilmiş ilk kişi Hz. Ömer (r.a.) olmuştur. İlk defa Teravih namazı Ömer (a.s.) döneminde cemaat ile kılınmıştır. İlk kez Kuran’ı toplayıp iki kapak arasında bulundurulmasını teklif etti ve üzerinde çok durdu. İlk kez valiler ile toplantı yapmış, ilk kez yazılı karar almış, ilk kez İslam devletine ait olacak bir para bastırmıştı. Pek çok ilke Ömer (a.s.) imza atmıştır. Hicretin ardından geçen 24. senede bir köle tarafından şehit edilerek 63 yaşında vefat etmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: