Hz. Azrail (A.s) Kimdir? Ölüm Meleği Hazret-İ Azrail'in Görevi Nedir?

Hz. Azrail (A.s) Kimdir Ölüm Meleği Hazret-İ Azrailin Görevi Nedir

İslam'da dört büyük melek bulunmaktadır. Dört büyük meleğinde her birinin ayrı ayrı görevi bulunmaktadır. Ölüm meleği olarak bilinen Hz. Azrail (A.S) yüce yaradanın meleklerinden biridir. Hz. Azrail (A.S) son aylarda internet ve çeşitli platformlarda en çok araştırılan meleklerdendir. Peki Hz. Azrail (A.S) kimdir? Ölüm meleği Hazret-i Azrail'in görevi nedir? İşte Hz. Azrail (A.S) ile ilgili tüm detaylar.

Haberin Devamı

Hz. Azrail dört büyük meleklerden biridir. Kim olduğu ve Allah-u Teala tarafından verilen görevleri araştırılmaktadır.

 Hz. Azrail (.A.S) Kimdir?

 Allah'ın dört büyük meleklerinden biridir. Hz. Azrail (A.S) Allah'ın buyruğunu yerine getiren can alıcı melektir. Aynı zamanda Hz. Azrail (A.S) ölüm meleği olarak da adlandırılmaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Azrail (A.S) adı sık sık geçmektedir. Hz. Azrail (A.S) görevleri de ayet-i kerime de yer almaktadır. Azrail demek kelime anlamı ile birlikte can alıcı ya da can alan anlamına gelmektedir. İslam dışı kaynaklarda da Hz. Azrail (A.S)'dan bahsedilmektedir. Yahudi kaynaklarında Hz. Azrail (A.S)'dan yaratıcı ile İsrailoğulları arasında iletişimi sağlayan melek olarak Hz. Azrail (A.S)'dan bahsedilmektedir.

 Hz. Azrail (A.S)'ın ayrıca bu kaynaklarda insanları ölümle cezalandıran melek olarak bahsedildiği de belirtilmiştir. Yahudilere ait Rabbi eserleri bulunmaktadır. Bu eserlerde pek çok ölüm meleği ismi yer alır. Bahsedilen ölüm melekleri arasında da Hz. Azrail (A.S) isi yer almaktadır. Hz. Azrail (A.S) mekanının gökler olup ayrıca 12 adet kanadının olduğu da bu kaynaklarda bahsedilmiştir. Hz. Azrail (A.S) ölüm saati gelmiş kişinin başına geldiği ve kılıcını çekmiş olarak durduğu söylenmektedir. Hristiyanlık inancına göre de melek kavramı Yahudilikte olduğu gibidir. Yahudiliğe göre olan melek inancına yani Hz. Azrail (A.S)'ı ölüm meleği olarak adlandırılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre Azrail aleyhisselam herkesin canını aldıktan sonra kainatta tek Allah-u Teala ile o kalacaktır. Allah-u Teala Azrail aleyhisselam'ın canını alacak ve kainatta tek kalacak. Daha sonra ise mahşer günü için insanlar toplanacak burada bütün insanlık hesap verecek.

Haberin Devamı

 Azrail kelimesinin kökeni İbranice'den gelmektedir. İbranice'de can alan, öldüren anlamı çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Azrail (A.S) için elçi ve resul kavramları ile bahsedilir. Dört büyük meleklerden biridir. Ölüm meleği olarak lanse edilen Azrail aleyhisselam'da Türk edebiyatında da resmedilmiş motifleri bulunmaktadır. Azrail aleyhisselam'dan sık sık farklı kaynaklarda da bahsedilir ve motifleri işlenir.

 Ölüm Meleği Hazret-i Azrail'in Görevi Nedir?

Haberin Devamı

 Hz. Azrail (A.S) görevi eceli gelen insanların canını almaktır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Azrail (A.S) ismi geçmez fakat görevleri hakkında bilgi geçmektedir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Azrail (A.S)'in görevinden şu şekilde bahsedilir;

 Secde Suresi 11. Ayet

 " Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. ”

 Enam Suresi 61. Ayet

 " O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.”

Haberin Devamı

 Hadis-i şeriflerde de yine aynı şekilde Hz. Azrail (A.S)'dan bahsedilir ve görevleri hakkında bilgi verilmektedir. Azrail aleyhisselam'ın can almakla mükellef olan melek topluluğun lideridir. Bu melek topluluklarında Hz. Azrail (A.S)'ın melek yardımcıları da bulunur. Eceli gelen insanın canını alır ve ruh bedenden uzaklaşmış olur. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Azrail (A.S)'den bahsederken iyi ve mümin kullarının canını alırken şefkatle yaklaşır ve onlara selam verir. Daha sonra ise onların canını incitmeden aldığını bahsederken, kafir olan kişilerin ise ızdırap çektirerek canını aldığı söylenmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: