GeriDini Bilgiler Ba's Nedir? İslam'da Yeniden Dirilme Nasıl Olacak? Ba's Yeniden Dirilme Hakkında Ayetler Ve Hadisler
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Ba's Nedir? İslam'da Yeniden Dirilme Nasıl Olacak? Ba's Yeniden Dirilme Hakkında Ayetler Ve Hadisler

Ba's Nedir? İslam'da Yeniden Dirilme Nasıl Olacak? Ba's Yeniden Dirilme Hakkında Ayetler Ve Hadisler

İmanın şartları Allah'a, peygamberlere, Kuran'ı Kerim'e, meleklere, ahiret gününe, kaza ve kadere imandır. Her Müslüman, öldükten sonra yeniden dirilmeye, kıyamet gününe, cennete ve cehenneme iman eder. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de dünyanın bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğu, ahiret yaşamının ise sonsuza kadar süreceği bildirilir. BA's nedir? İslam'da yeniden dirilme nasıl olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 Kuran'ı Kerim'de dünya hayatının göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğine dair birçok ayet vardır. Örneğin Müminun Suresinin 112. ayetinde, yeniden diriltilen insanlara yeryüzünde ne kadar kaldıkları sorulur. Onlar da cevaben bir gün ya da daha az kaldıklarını söyler.

 BA'S Nedir?

 Esma-i Hüsna'da yer alan 99 isimden biri olan Ba's kelimesinin sözlük anlamı göndermek, ulaştırmak ve yollamaktır. Dini kaynaklarda Bas*i Emvat şeklinde de geçem bu kelime aynı zamanda ölüleri diriltmek anlamına gelir.

 Birçok ayette her şeyi yoktan var eden Allah için ölüleri yeniden diriltmenin çok kolay olduğu yazılır. Kıyame Suresinin 4. ayetinde, ahiret gününü ve yeniden dirilmeyi yalanlayanlara istinaden, Allah'ın insanları parmak uçlarına kadar aynı yaratmaya muktedir olduğu bildirilir.

 İslam'da Yeniden Dirilme Nasıl Olacak?

 Kıyamet gününde dört büyük melekten biri olan İsrafil Sur borusuna iki kez üfleyecektir. Sura ilk üflendiğinde o anda dünyada yaşayan tüm insanlar ölecek, ikinci kez üflendiğinde ise tüm ölülere diriltilip Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet gününde dünya hayatından sorguya çekilmek üzere Allah'ın huzurunda toplanmaya haşr denir. O zamana kadar yaratılmış olan tüm insanların toplanacağı yere ise Arasat ya da mahşer adı verilir.

 Yevmü'l Bas, yeniden dirilme günü anlamına gelirken Yevmü't Fetih de tüm günahların ve sevapların açığa çıkacağı gün demektir. O gün insanlar cennete ya da cehenneme gönderileceği için kıyamet ve yeniden dirilme günü için ''Darü'l Karar'' ifadesi de kullanılır.

 Dünya hayatında Allah'ın emir ve yasaklarına uyan takva ehli kullar bir atın üstünde mahşer yerine gelecektir. Münkirler, müşrikler ve münafıklar ise kör, dilsiz ve sağır olarak haşrolacaktır. Kafirler için zaman çok ağır ve eziyetli geçecektir. Mümin kullar ise acı ve sıkıntıdan azade olacaktır.

 Buhari ve Müslim'in naklettiği birçok hadise göre, insanlar mahşerde beklerken güneş bulundukları yere iyice yaklaştırılacaktır. Müminler serin olan yerlerde gölgelenirken, Allah'ı, peygamberleri ve ahiret gününü yalanlayanlar güneşin yakıcı sıcağını hissedecektir. O an onlar için korku ve endişe had safhaya varacak ve herkes kendi derdine düşecektir.

 Cehenneme gidecek olanlara amel defterleri sol tarafından verilecektir. Onlara bu nedenle kitabı sol tarafından verilen manasındaki Ashab-ı Yesar ve Ashab-ı Şimal denir. Sonsuza kadar cennette kalacak olan kullara ise Ashab-ı Yemin ve Kitab-ı Meymene olarak adlandırılır.

 BA'S Yeniden Dirilme Hakkında Ayetler ve Hadisler

 1- İsra Suresi - 51

 Dediler ki, öldükten sonra bizi yeniden diriltecek olan kimdir? De ki: Sizi ilk kez yaratan olan Allah! Bunun üzerine alaycı bir şekilde sana şunu diyecekler. ''Bu dediğin ne zaman gerçekleşecek?'' De ki: ''Çok yakında.''

 2- Ankebut Suresi - 20

 De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da yaradılışın nasıl başladığına bakın. Allah, ahiret gününde de sizi böle yaratacaktır. Şüphesi Allah'a her şeye Kadir olandır.

 Hadisler:

 1- Kurak bir mevsim gelir de sonra her yer yine yemyeşil olur. İşte ahiret gününde de Allah insanları yeniden böyle diriltecektir.

 2- İnsanlar öldüğünde bir kemik hariç her parçası ölür. İnsanlar kıyamet gününde Acb'üz Zeneb adı verilen o kemikten diriltilecektir.

 Kaynak: Diyanet

False