GeriDini Bilgiler Azil Nedir? İslam'da Azil Yapmak Caiz Midir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Azil Nedir? İslam'da Azil Yapmak Caiz Midir?

Azil Nedir? İslam'da Azil Yapmak Caiz Midir?

İslamiyet, insanların dünya ve ahiretteki tüm hayatlarını düzenleyen bir dindir. Müminin bir kul olarak iman, ibadet ve amelleri kadar günlük yaşamına da yön veren bir sistemdir. Müslüman, her konuda İslam'ın getirdiği hükümlere uymakla mükelleftir. Hz. Muhammed yaşarken sahabeye bu konularda eylem ve sözleri ile yol gösterici olmuştur. Müslümanca bir hayat yaşamak ve Allah'ın rızasını kazanmak için bir kişinin bu kurallara uyması ve bu davranışları göstermesi beklenir. Hz. Peygamber, camiye temiz bir şekilde ve güzel kokular sürünerek gidilmesi gerektiğini izah edecek kadar sahabeye ve müminlere yol gösterici olmuştur. İşte ilgiyle okuyacağınız azil nedir, İslam' da azil yapmak caiz midir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 İslam, bir insanın hem dünya hayatı hem de ahiret hayatına dair her türlü bilgiyi içermekte ve yol göstermektedir. Cima meselesi ile ilgili olarak da azil konusu vardır. Azil bir çeşit gebeliği önlemek için doğum kontrol yöntemidir.

 Azil nedir?

 İslam ile şereflenmeden önce de Araplar arasında bir çeşit doğum kontrol usulü olan azil uygulanmıştır. Müslümanlık geldikten sonra da bu yöntemin uygulandığı ve Hz. Muhammed'in bunu yasaklamadığı bilinmektedir. ( Buhari, "Nikah" 96; Müslim, "Nikah" 125-138; ) Azil caiz midir sorusuna kesin cevap vermek pek olanaklı değildir. ( Diyanet İşleri Başkanlığı, webdosya.diyanet.gov.tr/Diyanet/Anasayfa, 26 ) Azil, gebeliği önlemek için başvurulan bir tedbirdir. Kelime anlamı ayırmak, uzaklaştırmak olan azil, hamileliği önleyici bir usul olarak, cinsi münasebet esnasında meninin rahim dışına akıtılmasına denmektedir.

 İslam'da Azil Yapmak Caiz Midir?

 Hz. Muhammed İslam öncesinde de var olan bu uygulamayı açıkça yasaklamamıştır. En eski doğum kontrol yöntemlerinden birisi olan azil uygulanagelmiştir. Azlin doğum kontrolü konusunda esasında güvenilir bir usul olmadığı da açıktır.

 Ancak hadis ve fıkıh kitaplarında farklılıklar bulunduğu da görülmektedir. Çünkü bazı hadislerde çocuk yapmak teşvik edildiği için azil usulünün tartışmalı olduğu söylenmiştir. Azil konusunda Hanedfi, Maliki, Şafi ve Hanbeli mezhebi fakihleri azli mubah kabul etmişlerdir. Fakat bu fakihlere göre zevcenin izni şart koşulmuştur. Çünkü İbn Mace' ye göre Hz. Muhammed kadının iznini almadan azil yapmayı men etmiştir. Bu mezheplere göre de bu sahih hadise dayanılarak azil için zevcenin izni gerekmektedir. Zevcenin izni alınmadan azil yapılması mekruh kabul edilmiştir. Elbette farklı görüşler de bulunmaktadır. Şafi hukukçu Nevevi'ye göre, zevcenin izni olsa da olmasa da, çocuk yapmayı engellemesi sebebiyle

 Kaynaklar: webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/DiniBilgiler

 webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnsayfa/UserFiles/DiniBilgiler/ilmihal

False