Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Paralar kutuya sehven konmadıysa, bu bir adi suçtur

Ayyuka çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine, AKP’nin feleği şaştı.

Gerçekten ortada çok çirkin ve yıpratıcı bir tablo var. Pek tabii onlar da kendilerini bir şekilde savunacaklardır. Başlarına gelen bu büyük beladan en az hasarla kurtulmak isteyeceklerdir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu olaydan “kârlı çıkılması” mümkün değildir.

SİYASİ SUÇUN BİR ASALETİ VARDIR

Dinsel veya milli güdülerle örgütlenip, yerleşik düzeni sarsmaya veya yıkmaya yönelik eylemlere “siyasi suç” denir. Bir eylemcinin fiili, fiilin kendisi adi suç teşkil ediyorsa, eylemci “suçsuz” değil “siyasi suçlu” addedilir. Bunu anlamak için söz konusu eylemcinin İsveç’ten iltica talep etmesi yeter. Eğer İsveç, ona iltica hakkı veriyorsa, kişi siyasi suçludur. İltica talebi ret edilmişse, adi suçludur.

BU RÜŞVET OLAYININ SİYASİ AMACI NEDİR

Eğer bulunan paralar, o evlere polis tarafından kasten veya sehven yerleştirilmediyse, ortada bir “komplo” değil “komple” bir suç vardır. Rüşvet alanlar, bu paraları etnik veya dini özgürlük için mi kullanacaklardı? Amaç bu paralarla hükümeti devirmek miydi? Değilse, işlenen suç, siyasi değil, adidir.

POLİSİN SİYASİ AMACI OLUP OLMAMASI, SUÇUN TÜRÜN DEĞİŞTİRMEZ

Bu olayda polisin amacının sorgulanması abestir. Sorgulanması gereken şey, zanlıların rüşvet alıp almadığıdır. Eğer savcılık ve polis hakkında bir soruşturma açılacaksa, bu soruşturmanın konusu, polisin “siyasi amaçlarla, suçları örtbas etme veya sahte delillerle suçlu yaratma” girişimleri olup olmadığını ortaya çıkarmak olmalıdır.

YOLSUZLUK İKTİSADİ BİR SUÇTUR

Yolsuzluk (corruption) “devlet ve hükümet gücünün, devlet yetkilileri tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel gelir ve servet temininde” kullanılmasıdır. Bunun iktisattaki karşılığı “ilişki rantı” dır. Rant, milli geliri arttırmayan, şahsi gelir artışıdır. Rantlar, katma değer yaratarak değil, yaratılmış katma değerleri, kişisel hesaplara transfer ederek zenginleşme yaratır. Rantlar, makro ekonomiye (milli gelir ve istihdama) zarar verir. Bu zarar, ulusal kaynakların, ülke için en verimli alanlara değil, kişilere en yüksek rant yaratan sahalara tahsis edilmesi şekilde ortaya çıkar.
SON SÖZ: YEDİRTMEM AMA YERİM.

X