Osmanlı ‘petrolü’ fark edemedi, bizler de ‘krom’u anlayamıyoruz

PAZAR günü yazdığımız ‘Krom Aşkı’ yazısının çok kişiye bir şeyler öğrettiğini sanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Gül, İsveç’e giderken, ‘bilgilendirme teşekkürü’ aldık bazı dostlardan. Bakalım İsveç ziyaretinde bu konu üzerinde gazetecilere bilgi verilecek mi? Yoksa gazeteciler ‘Kâbe’ye gidip hacı olmadan mı dönüyorlar.”

Ama şu gerçek var. Yazıyı okuyanlara göre, ne yazık ki, ülkemizde krom ve krom türevleri konusunda bir farkındalığın olmadığı anlaşılıyor. Oysa gelişmiş ülkeler açısından bu sorun vazgeçilmez bir mahiyet arz ediyor, biraz derinliğine inince...

Bizi arayan bir maden mühendisi bu konuları çok iyi biliyor. Bize dedi ki:

“Sadece 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporunda geçen ‘ABD Hükümeti, kromun temin edilme kaynaklarının pek güvenilir olmadığı gerekçesinden hareketle; krom cevheri ve ferrokromun stratejik madde oldukları kararını yinelemiştir’ ifadesi bile bu mahiyeti anlatmaya yeter.

Umuyoruz ki Cumhurbaşkanı Gül’ün pazar günü başlayan gezisinde İsveç’le imzalanacağı söylenen ‘stratejik ortaklık’ belgesine bu husus ilave edilmiş olsun.”

MİLLİ EKONOMİ İÇİN

Çünkü AB kurucu üyeleri, meseleye temelde krom destekli, yani ‘nitelikli çelik’ menfaatleri açısından bakmaktadırlar. Ki zaten onlar, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Antlaşması’nın 26. maddesinde açıkça ‘Anlaşmanın hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun yetki alanına giren maddelere uygulanmaz’ diyerek ‘çelik’ menfaatlerini garanti altına almışlardır. Etibank Genel Müdürü Burhan Ulutan’ın, ‘Etibank’ isimli eserinde (sayfa: 228) şu bölüm dikkat çekicidir:

‘Elazığ Ferrokrom Tesisi teşebbüsü ele alındığı vakit, alışılageldiği üzere, evvela Krupp’tan bir teklif istenir. Fakat kısa bir müddet sonra Batı Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, (Ulutan’dan sonraki genel müdür) Münir Tanyeloğlu’nun ziyaretine gelerek, “Siz Elazığ’da bir Ferrokrom Fabrikası kurmak üzere Krupp’tan teklif istemişsiniz. Bu teşebbüsünüz doğru değildir. Siz Ferrokrom üretmeye başlarsanız bize Krom cevheri ihraç etmez olursunuz. Hem de rekabete başlarsınız. Bunlar ise dostluğumuza gölge düşürür” der.

Burada muhatabımıza bir soru daha sormak gerekiyor:

ÇELİK SANAYİSİ GEREK

? Kromu Türkiye niye kendi değerlendirmez?

“Önce bir iktidar iradesi gerekiyor... Gene de tüm bunları göz önüne alarak, krom tedarikçiliği yapmak yerine, öncelikle Elazığ bölgesindeki krom yataklarına yakın mıntıkalarda nitelikli çelik üretimine yönelik 2. ve 3. Ferrokrom tesisleri açmalıyız. Bu konuda son olarak, güncel olması açısından şunu da konuşmalıyız:

Nitelikli (yani krom destekli) çelik üretmeyen bir memleket hiç ‘yerli otomobil’ üretebilir mi? Nitelikli çeliğe dayalı rulmanı, sekmanı, pistonu, krank mili vs. komple motor aksamı dışa bağımlı üretilen bir otomobile kim yerli diyebilir? Veya böyle dışa bağımlı bir otomobilin üretim sürekliliğini ve rekabet şansını kim savunabilir?”

Özetle... Osmanlı, coğrafyasında çıkan petrolün farkına varamadı... Dolayısıyla da sahip çıkamadı. Bugün de bizler kendi coğrafyamızdaki kroma sahip çıkamıyoruz.

Osmanlı kendi coğrafyasındaki petrolün farkına varamadığı için petrol meselesi Gülbekyan gibilerin elinde iğdiş edildi.

Çelik sanayisinden kimya sanayisine kadar geniş bir alanda krom ve krom türevlerini milli ekonomimize kazandırmanın yollarını aramalıyız.

Kılıçdaroğlu ve Baykal, Kayseri’ye aynı araçta birlikte gidip geldiler

Kayseri’nin ‘simge’siydi

CHP, 1973’de MSP ile hükümete kurduğunda ‘Akgünler’ programı vardı Ecevit’in. Şimdiki gibi ‘yağma’ ve ‘talan’ anlayışı ve yap-satcılık yoktu; Toplu Konut projeleri öne çıkarılıyor, Türkiye’nin gecekondudan kurtarılması öngörülüyordu. Konut sorunu ilk kez bilimsel olarak ele alınıyordu.

Kayseri’nin ‘simge’ belediye başkanlarından Niyazi Bahçecioğlu (79) üç gün önce geçirdiği kalp krizinden vefat etti ve cenazesi dün kalabalık bir cemaat tarafından kaldırıldı. Cenazeye Kılıçdaroğlu ve Baykal da katıldı. (Eski ve yeni genel başkanlar, Kılıçdaroğlu’nun makam arabasıyla Kayseri’ye gidip geldiler. 4.5 saatlik gidiş-geliş süresince ne konuştukları merak edilirken bu manzara partilileri bir hayli memnun etti...) Bu CHP’nin, Kayseri Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin ikinci çıkartmasıydı.

CHP’nin ‘ortanın solu’ kadroları içindeydi Niyazi Bahçecioğlu...

1973’de belediye başkanı seçildi, 1977’de yeniden... 12 Eylül’de askeri yönetim tarafından görevden alındı; ama Kayserililer onu 1989’da SHP’den 3. kez seçtiler.

Fakir fukara babası olarak bilindi hep.

Meslektaşımız Recep Bulut, “Bahçecioğlu, Türkiye’de yerel yönetim ilkleri, öncüsü idi. Tramvay projesini hazırladı. Romanya ile ortaklaşa merkezi ısıtma sistemini kurdu. Yıl 1978’de, ilk ekmek fabrikasını kuran Kayseri Belediyesi idi. İlk toplu konut projesi yine Kayseri’de gerçekleştirildi.

Yine belediyelerin ilk tanzim satış mağazası Kayseri’de açıldı. Bir ara 3. lige kadar düşen ve kulüp anahtarı valiye teslim edilen Kayserispor’u yeniden 1. lige çıkardı” diyordu. Kayseri’yi Kayseri yapan daha önceki isimler de var: 1944’lerde Almanya’da okuyan Emin Molu’nun getirdiği Alman şehir plancısı aracılığıyla Kayseri’nin ilk imar planı çizdiriliyordu; buna bağlı olarak ilk Nazım Planı uygulayan da önce Osman Kavuncu sonra da Bahçecioğlu oldu.

Ve CHP’nin projeleri nasıl gündeme geldi. Türk Konut’un öyküsünü İlhan Tekeli veRuşen Keleş’in yazılarında ve kitaplarında bulabilirsiniz.

Bahçecioğlu, ‘dürüstlüğün ve namusun insan bedeninde vücut bulduğu, halk adamı, ulu çınar’ olarak konuşuluyor Kayseri’de. CHP Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, “Görevlerini devrederken bunca imar haritalarına imza atmış olmasına rağmen, kendisi bir karış mezar toprağı almadan onurluca üstlendiği görevini yine onurluca devretmiş, bir namus ve dürüstlük abidesidir. Bahçecioğlu, İnönü ve Ecevit ekolünü miras olarak taşıyan ve aktaran bizlerin hamisi ve hocasıdır” diyor.

Kulkuloğlu’nun şu sözleri de anlamlıdır:

“Bahçecioğlu olmadan Kayseri ıssız ve anlamsız kalacaktır. Yürüyüş yaptığı Sivas Caddesi’nde onu görmeyi çok özleyeceğiz. Allah, toplum görevleri yapan her insana Sayın Bahçecioğlu gibi, görevden ayrıldıktan sonra hizmetinde olduğu halkının arasında dolaşma şerefi ve şanı versin!”

Ne yazık ki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önünde bir tören yapılmadığı gibi, cenaze namazının kılındığı Camikebir’de de bulunmadı. Vali ve ilçe belediye başkanları da yoktu. Gönderilen bir çiçek de yoktu. Kılıçdaroğlu bu davranışı “bir ahde vefasızlık’ örneği olduğunu ve kınadığını söyledi.

AKP’yi Meclis Grup Başkanvekili Sadık Yakut temsil etti. Cumhurbaşkanı Gül’ün çiçeği de yoktu.

OKUYUNUZ

Şükrü Elekdağ’dan Başbakan Erdoğan’a mektup

SN. BAŞBAKAN “Biz her türlü milliyetçiliği ayağımızın altına alan bir iktidarız” şeklindeki açıklamanız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temelindeki Milli Mücadeleyi, millet olarak varolma şuurunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini  etkileyici bir nitelik taşıyor.

Bu önemi nedeniyledir ki, konuyla ilgili bazı hususları dikkatinize getirmeyi bir görev bildim.

Esasında  açıklamanız, iki açıdan çok talihsiz yorumlara yol açan bir yaklaşımı yansıtıyor.

Birincisi, “Her türlü milliyetçilik” ifadesi, Kurtuluş Savaşı’nda şahlanarak Anadolu’yu düşmandan arındıran Türk milliyetçiliğini de kapsıyor.

Eminim anımsayacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadelede hedef olarak şu parolayı ortaya atmıştı:

“Hakimiyeti milliyeye  müstenit, bilâkaydüşart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmek… Ve Türk milletinin  haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasını sağlamak.”

Bu nedenle  ben Zat-ı Alinize soruyorum:

Milliyetçilik duygusu ile millet olarak var olma  ve yaşama  azmi Kurtuluş Savaşımızda  bir şuur ve iman halinde yaşamasaydı, bugün hür, haysiyetli ve şerefli bir millet olarak ayakta kalabilir miydik?

Anadolu düşman kuvvetlerinden arındırılabilir ve Türkiye Cumhuriyeti kurulabilir miydi?

Bu nedenle Sayın Başbakan, açıklamanızdaki ‘her türlü milliyetçilik’ ifadesinin hatalı olduğunu ve  murat etmediğiniz anlam ve yorumlara yol açtığını lütfen kabul buyurunuz.

İkincisi Sn. Başbakan, ‘Türk milleti’,  asla ve kat’a bir kavmin, bir ırkın,  veya bir etnik grubun adı değildir.

 “Türk Milleti” nin en veciz  tanımı Atatürk’ün  şu ifadesinde yer almıştır:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye  halkına Türk Milleti denir”

Bir gönül bağı olan Atatürk milliyetçiliği, diğer milliyetçi akımların sizi rahatsız eden sakatlıklarından arındırılmıştır.

Şöyle ki:  Atatürk milliyetçiliği, ırkçılık, Turancılık  karşıtıdır, kafatasçılığı reddeder, özgürlükçü ve eşitlikçidir,  demokrasiyi hedefler, dünya ile barışıktır, başka milletleri ne hakir ne de kendinden üstün görür.

En önemlisi de, Atatürk milliyetçiliği, Türk halkını, tüm toplum bireylerini  dil, kültür ve tarih bilinci temelinde  ‘Türk Milleti’ ve ‘Türklük’ şemsiyesi altında  birleştiren  bir  toplumsal yapıdır.

Sayın Başbakan, siz bu  milliyetçiliği ‘ayak altına almaya’ kalkarsanız, o zaman,Türkiye halkını milli kimlikten ve  aidiyet duygusundan yoksun  bırakır,  bölünmüş, ufalanmış, dejenere bir  kitleye dönüştürürsünüz.

Türkiye’yi,  Türk milletinin var olmadığı  bir noktaya getirirseniz, Türkiye Yugoslavya’ya döner parçalanır.

Affınıza mağruren  belirteyim ki, görüşünüzde ısrar etmeniz ceremesini kıyamete kadar çekeceğiniz  vahim bir hata olacaktır.

Bu nedenle, Zat-ı Alinize naçizane telkinim, hatanızdan dönme erdemini  göstermeniz ve  bu konuda artık  bir polemiğe girmekten sarf-ı nazar etmek suretiyle malum  talihsiz ifadenin zaman içinde unutulmasını sağlamanızdır. Saygılarımla.

Şükrü M. ELEKDAĞ- Eski Büyükelçi ve milletvekili

Neden hep Türk'lerin evleri yanıyor?

ALMANYA’nın Backnang kasabasindaki yangında ilk belirlemere göre 7’si çocuk 8 Türk vatandaşı yanarak can verdi. Ölenlere rahmet,  yakınlarına bassagligi diliyoruz.

Polisin yaptığı araştırmada olayın bir kundaklama olmadığı ve yangının evin içinden çıkmış olma ihtimalinin göz önüne alındığı belirtildi.Türkler'in aleyhine olacak en küçük olayı hemen manşetlerine taşıyan Alman medyası ilk etapta, ağız birliği etmişcesine, vefat edenlerin Türk olduğunu yazmadı.

Almanya‘daki Türk camiası bu konularda Alman resmi makamlarina ve Alman medyasina hic güvenmemektedir. Resmi makamlarin yaptigi aciklamalarla tatmin olmamaktadir. Gecmis tarihlerde olan bu tür olaylarda resmi Alman makamlari toplumu yanlis bilgilendirilmistir. Daha önce naziler tarafindan öldürülen Türklerle ilgili olarakta Alman medyasi Almanya'daki Türklere yaniltici bilgiler vermislerdi. Daha sonra bu cinayetlerden resmi devletin kurumlarinin da bilgisi oldugu ortaya cikmisti. Hala bu cinayetler tamamen aydinlatilmis degildir.

Dünya'nin en kuralci, en sert kanunlarina sahipve her seyin kontrol edildigi en gelismis ülkelerinden birisi olan Almanya gibi bir ülkede nedense hep Türkler'e ait evler, isyerleri yanmaktadir. Backnang kasabasinda meydana gelen bu elim hadise sabotaj olmasa bile iyi bir sekilde incelenmelidir.

Ekonomik konumlari gün gectikce daha da kötüye giden Almanya'daki Türk göcmenleri, sagliksiz ve güvenligi olmayan mekanlarda ikamet etmek durumunda kalmaktadirlar. En kücük bir süphede Türk göcmenlerinin cocuklarini ellerinden alarak Alman ailelerine veren Alman makamlari, bu insanlarin saglikli ve güvenli ortamlarda yasayip yamadiklarina hic önem vermemektedirler. Bu yanginin sorumlusu olabilecek belediye ve itfaiye kurumlari incelenme altina alinmalidir.

Bu elim olayın tüm ayrıntıları ile kısa bir süre içinde açıklığa kavuşturulmasını Alman makamlardan talep ediyoruz.

Ahmet GÜLER-Avrupalı Türk İşadamları Birliği (TEU) Başkanı-HANNOVER
 
Acil yardım bekliyorum

ANTALYA Side’den bir Lösev gönüllüsü olarak Akdeniz Tıp Fakültesinde yatmakta olan lösemili çocuklarımız için sizlerden acil yardım bekliyorum.Tıp Fakültesinde yoğun bakımdayken Edanur’umuza Trombosit ve kan bulunmuş , fakat Akdeniz Tıp’ta yoğun bakımda yer kalmadığı için başka hastaneye sevk edilmesine karar verilmiş, sevk etme esnasında Edanur kalbi durarak vefat etmiştir, hastanenin ihmalinin olduğu düşünülerek ve başka Edanurlarımızın ölmemesi için bu konuda yardımınızı bir vatandaş olarak rica ediyorum.

Diğer bir konu şu an durumu kritik olan lösemi hastası A. K .’nin yattığı odada ve genel olarak temizliğin iyi yapılmadığı aileleri tarafından aktarılmıştır , fakat aileler çocukları yoğun bakımda yattığı için ve kritik durumda olduğu için şikayetlerini dile getirmekte çekinmişlerdir ve bu konuda lösemili çocukların ailelerinin zarar görmemesi için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum .

Tıp Fakültesi çalışanları lösemili çocukların ailesini zor durumda bırakabilirler.

Diğer konu ; Onkoloji doktorları hitrokortizon ilaçlarını eczaneden reçetesiz aldırmaları sizce doğru mudur? Yurt dışından gelen bu ilacın Türkiye’de muadili yok mudur?

Akdeniz Tıp Fakültesi gerekli bölüm temizlik konusunda aranmış ailelerin şikayetini dile getirmesini istemişlerdir, fakat dediğim gibi lösemili çocuklarımızın aileleri bu konuda korkuyorlar. Bu konuda aileler için daha hassas araştırılmasını ve gereğinin yapılmasını rica ediyorum .

Derya ALTMIŞ- Lösev Gönüllüsü –SİDE
derya6060@hotmail.com

X

Yavaş, Gökçek’i utandırıyor!

29 Ekim’de Ankara’da dev bir açılış var. Açılışın ‘dev’liği projenin büyüklüğünden değil öneminden geliyor.

Çubuk 1 Barajı rekreasyon alanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla ihya ediliyor.

Yıllar boyu süren savaşlardan sonra Türkiye’nin yokluk yıllarında yapılan ilk barajı olan Çubuk Barajı, Atatürk gibi bir ‘dâhi’nin bizzat yönetiminde yapılmış yıllarca Ankara’ya hem rekreasyon alanı olarak hizmet vermiş, hem de Ankara’nın su ihtiyacını karşılamıştı.

1929 yılında yapımına başlanan ve 7 yılda tamamlanan Çubuk Barajı, Atatürk’ün sadece iyi bir asker olmadığının görülmesi açısından çok önemlidir. Çubuk Barajı, Cumhuriyet’in ilk eserlerinden biri olarak milli birlik ruhunu yansıtmaktadır ve bugün dönemsel olarak bu ‘ruh’un yeniden canlandırılması için Çubuk Barajı, bir rekreasyon alanından, bir barajdan çok daha önemlidir.

Atatürk’ün baraj yapımı sırasında inşaatı denetlerken, gelip giderken oturduğu yapı yıllar içinde ‘Atatürk Evi’ olarak ziyaretçilere açılmış ancak Melih Gökçek’in başkan seçilmesinden sonra sadece içinde ‘Atatürk Evi’ olduğu için rekreasyon alanı da kaderine terk edilmişti.

25 yıl aradan sonra Çubuk Barajı belediye iştiraki ANFA şirketi yetkililerinin büyük çabasıyla temizlendi. Öyle ki 25 yılın çöpü-molozu 2000 kamyonla atıldı. 1000 dönümlük bir araziye sahip Çubuk Barajı rekreasyon alanı temizlendi, binlerce ağaç ve bitki dikildi, yollar yapıldı. Atatürk Evi aslına uygun olarak restore edildi.

Mansur Yavaş’ın bütün hizmetleri bir yana, tarihsel bir öneme sahip rekreasyon alanının 29 Ekim’de açılacak olması anlayanlara çok önemli mesajlar veriyor.

Aslı Baykal açıklama yaptı

Yazının Devamını Oku

Sevigen: ‘En diri grup biziz!’

Geçen hafta ‘CHP, yeni parti, Antalya’ içerikli yazılarımız üzerine CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, uzun bir açıklama gönderdi. Bunun ‘Yeter! Söz Milletin’ köşemizde ‘Söz Sevigen’in’ başlığıyla verilmesini istedi. Sevigen, “Düşüncelerimizi söylemek için bir araya gelebilir miyiz?” diye düşünürken, bu yazının bu kadar ses çıkarmasının sebebinin “parti içindeki memleketini, vatanını, milletini, partisini seven ve şimdiye kadar suskun kalmış bir kesimin ortaya çıkmasından kaynaklanabileceği” olduğunu söylüyor. Sevigen’in partiye yönelik eleştirileri kısaca şöyle:

2010’den bugüne kadar 100’e yakın MYK üyesi değiştirdi. MYK üyelerini baypas ederek bir dönem danışmanlarla da yönetti. Bunlar biliniyor. Laiklik ile ilgili bir tek söz söylenmiyor.

Ülkemizin ve partimizin temel 6 okundan olan ‘laiklik’ ayaklar altına alındı. Türkiye’nin sigortası olan CHP’den ve Atatürk isminden yavaş yavaş uzaklaşıldı. Verdikleri sözler tutulmamaya başlandı. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekilleri atama ile getirildi! 3 milletvekilimiz hapisteyken (Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Tuncay Özkan) “Hapisten çıkmazlar ise yemin etmeyeceğiz” dediler. Sn. Tayyip Erdoğan “Tıpış tıpış gelecek” dedi, gittiler, yemin ettiler! ‘Milletvekili dokunulmazlığı’nı büyük kabadayılık yaparak ‘hukuken yanlış, siyaseten doğru’ dediler ve kaldırdılar! ‘Milletvekilliği dokunulmazlığı’ kalktı! HDP’den 16 milletvekili ve bizden Enis Berberoğlu’nu hapishaneye attılar, sonra gittiler, Silivri’de timsah gözyaşlarını döktüler!

CHP’ye yakın şirketlerin araştırmalarında dahi, iktidar partisinin oyları (yüzde 17) düşerken, CHP yönetimi halka gideceğine, ‘yeni dostlarım’ dediği AKP’de Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Ali Babacan’a gidiyor. Davutoğlu-Babacan şimdiki hükümetle görev yaptılar. Şimdi bunların Sn. Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri bana hiç ama hiç inandırıcı gelmiyor.

Evet, bütün bu nedenlerden dolayı partimizde birçok grup ve bizim dışımızdaki grup ve çeşitli arkadaşlar gerek WhatsApp ve gerekse çeşitli toplantılarda partinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar. Biz de bu arkadaşların dışında bir arkadaş grubuyuz. Bu ülkede yaşayıp da ülkesi için, partisi için söylenecek sözü ve fikirleri olanlar bir araya gelelim, düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve ürettiklerimizi kendi içimizde konuşalım, paylaşalım, ihtiyaç duyarsak partimize ve kamuoyuna aktarırız düşüncesindeyim... İnanın biz partimizin içinde en kalabalık, en diri grubuz. Yüzlerce arkadaşımla konuştum ve bunların içinde “Parti kuralım” diyenler de, “Bir fikir grubu gibi konuşalım” diyenler de var. Parti kuralım demedim. Ancak görüştüğüm arkadaşların bir kısmı parti kurmada istekli görünüyorlardı!

Ben bu durumda çalışmak isteyen partili arkadaşların düşüncelerine aracı oldum. Ne birilerinin icazetine, ne de pazarlığına ihtiyacım var! Biz sadece vatanını, milletini, bayrağını seven, Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini hayata geçirmeye çalışan, partimizin iyi olmasını isteyen, yapıcı olmaya çalışan bir topluluğuz. Bunun içerisinde eski siyasetçilerden çok, yeni genç arkadaşlarımız olacak. Henüz bir araya gelmiş değiliz. Kimseyle yarış içinde değiliz. Sadece ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı çok seviyoruz. Bu konuları Deniz Baykal ile konuştuğumuz, müzakere etmişliğimiz de olmuştur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Kendi adıma söylüyorum. Yazınız bize güç vermiştir.”

*

Yarın: Aslı Baykal ne diyor?

 

Yazının Devamını Oku

'Kurt isim': Mehmet Sevigen

İYİ niyetle bir siyasi ‘kulis’ haberini biraz çalkalayınca alttan çok şeyler çıktı.

‘Yeni parti... Halk Partisi... Eskiler... Özlemciler... İttifak... K.K. ile işler iyi gitmiyor” gibi bir sürü sözcüğün çevresinde ‘dans’ edildiği anlaşıldı. CHP’den kopmayı telaffuz edenlerden bazı isimlerin de parti oluşumu hakkında doğru konuşmadıkları anlaşılıyor.

Aslında bunlar küçük bir grup... Yine bazı partililerin adlarının ortaya atılması CHP açısından doğru olmadı.Bütün bunları biliyoruz ve sorumlu kişinin de ‘kurt’ siyasetçi Mehmet Sevigen olduğunu açıklamak durumundayız.

FİKİR BABASI KİM?

Yazının Devamını Oku

‘Antalyalı parti’ hikâyesinin ardındaki gerçekler CHP aşındırılıyor...

Dün iki cümle bahsettiğimiz, adını vermediğimiz‚ ‘Antalya kökenli parti’ hikâyesi bir anda ortalığa düştü. ‘Heyecan’ ötesinde ‘kızgınlık’ da yarattı. İttifakın lokomotifi CHP, nereye gidiyor, ne yapıyor soruları öne çıkmaya başladı.

Peşinen söyleyelim: Kemal Kılıçdaroğlu ittifak konusunda doğru şeyler yapıyor. İYİ Parti ve SP’yi ana gövdeden koparttırmıyor. Yeni partileri kanatları altına almak istiyor.

İktidar ise başka bir yöne gidiyor ama Kılıçdaroğlu, başta rejim olmak üzere partiyi batıdan koparmak istemiyor.

Bir siyasal araştırmacı ile konuşurken, “Bu konuda bir şey söylemeden önce Kırgısiztan’da neler olduğunu dikkatle izlemek lazım” diyor.

Rusya, Suriye’de gücünü ortaya koyuyor; Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinde de iki ülkeyi ‘terbiye’ ediyor.

Akdeniz’de ‘bayrak’ sallamamıza karşı bütün güçler karşımıza dikilmek isteniyor.

Kıbrıs’taki başkanlık seçimini Mustafa Akıncı yeniden kazanırsa? Bunun cevabı henüz yok.

CHP’DEN KOPUŞLAR

Asıl vurgulamak istediğimiz, CHP seçmenden küçük kopuşlara dikkat çekmek.

Yazının Devamını Oku

Kıbrıs’ta kuzey-güney savaşları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarihi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 18 Ekim Pazar günü Başbakan Ersin Tatar ve Devlet Başkanı Mustafa Akıncı arasında gerçekleşecek.

Sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye’nin Akdeniz’deki kaderi de belirlenecek.

Güney Kıbrıslı Rumların, Akıncı’yı desteklemesi boşuna değil.

Bağımsız aday Akıncı geçen dönemde Kıbrıs müzakerelerinde devamlı Türkleri zora sokan, Rum yandaşı fikir ve konuşmalarıyla gündem oldu.

“Kıbrıs’ta çözüm için topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz” ifadesi, belgeleriyle ortada olan tavrının söze dökülmüş halidir.

Eğer Kıbrıs’ı kaybedersek, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı, Akdeniz’deki iddiamızı kaybederiz. ‘Mavi vatan’ kavramından nefret edenlerin hepsi Rumların yanında toplandı. ABD, İngiltere, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail, say gelsin... Fransa üs açtı. Yunanistan asker sayısını arttırdı. Akıncı ise hâlâ gül, bülbül ve ‘Rum taraftarı’ söylemlerinde!

ATATÜRK’ÜN UYARISI

Sömürgeci güçler adeta ‘milli irade’ şampiyonu; tıpkı Irak’ta, Suriye’de saygı gösterdikleri gibi yani... Kıbrıslılar çok ağır bir propaganda altında. İç politika nefretleriyle ve duygusal oy verirlerse, her şey bir yana Atatürk’e ihanet ederler. Çünkü Atatürk ne demişti:

“Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız tıkanır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir...”

Yazının Devamını Oku

Antalya’da ayıp siyasi hesap!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in COVID-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ancak durumunun çok kritik olduğu belirtiliyor. Bu arada çok şey söyleniyor. Ne yazık ki ağzını tutan yok, saygı gösteren de kalmamış...

Siyaseten etik olmayan iddiaları utanarak dinliyoruz. Sandalye hesabı yapılmasına pes demek gerekiyor. Meclis’te üyeleri bulunan bütün partililer, saygılı ilişkiler içinde olmalı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde Böcek’i ziyaret etti. Acaba onlara bir şey söyledi mi? Pazarlığa kalkışanlara “Senin dilini keserim” dedi mi? Diğer partilerin de aynı tavır içinde olmaları gerekmiyor mu?

Bu arada biz Böcek’e acil şifalar dilerken, Antalya büyükşehirin bir fotoğrafını çekmek istiyoruz:

CHP 37, AKP 34, İYİ Parti 15, MHP 15, DSP 4, SP 1.

Herkes aklını başına almalı.

Siyasete saygılı olmalı.

GÜNÜN SÖZÜ

“AYM’nin gerekçeli kararı ile Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yokluğunda gerçekleşen işlem geçersiz kalmıştır. Sayın Enis Berberoğlu, elini kolunu sallayarak Meclis’e gitmelidir.”

Hüsamettin CİNDORUK

Yazının Devamını Oku

Avukatlara sürgün ve tayin tehdidi başladı

Ankara’da 2 no’lu baroyu kurmak için gerekli üye sayısı olan 2 bini tamamlamak üzere Ankara’daki bakanlıklar, bakanlığa bağlı birimler ile il ve ilçe teşkilatlarında görev alan 750’den fazla kamu avukatına hem kurumların WhatsApp gruplarından, hem de yüz yüze baskıların yapıldığı...

Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki avukatların, kurum amirleri tarafından masalarına dilekçe kâğıdı bırakılarak imzaya zorlandıkları...

Üst düzey bürokratların, “İmzalamayanı taşra teşkilatına göndeririz, tayininizi çıkarırız, sizin için kötü olur, sonucuna katlanırsınız” gibi sözlerle avukatları tehdit ettiği...

Sağlık Bakanlığı’ndaki avukatlara “Bir hafta içinde formlar doldurulup getirilsin” şeklinde talimat gönderildiği...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Etimaden A.Ş. gibi kurumlardaki avukatlara da aynı baskının sözlü biçimde yapıldığı... Dün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki 30 avukat, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki 15 avukat olmak üzere 45 avukata bu yöntemle imza attırıldığı, imza vermek istemeyenlerin ise sürgün ve tayin gibi tehditlerle sindirilmeye çalışıldığı, bu baskılarla baro talep kağıtlarının imzalatıldığını okuyoruz.

Buna savunma hakkı yasa ile ortadan kaldırılıyor, iktidar elinde bulundurduğu siyasal güç ile avukatların özgür iradelerini yok etmeye çalışıyor denmez mi?

Baro çevrelerine göre başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bazı şehirlerde AKP’li ve MHP’li avukatlarca 2 no’lu baronun kurulması girişimlerinin sonuç vermediği belirtiliyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

“Baroların genel kurulunun yapılmasının engellenmesine karşı partilere böyle bir uygulamanın yapılmasının sebebi nedir? Baroların ve özgürce yapılması için bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? Kaç kamu avukatı 2. baroya kaydolmuştur. Ankara’da 2. baronun kurulması için 750’den fazla kamu avukatının tehdit edildiği doğru mudur? Bu konuda bakanlıkça bir inceleme başlatılmış mıdır?”

Yazının Devamını Oku

AKP ne yapıyor?

KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, güncel konular üzerinde senaryo ve analizler yaparken, “Türkiye’de her 4 kişiden 3’ünün kaygılı olduğunu” söyledi. Ayşenur Arslan’ın ‘Medya Mahallesi’ programında aldığımız küçük notlar şöyle:

AKP’nin ‘çekirdek seçmeni’nde çözülme var. Kaybettiği oylar ise bir yere gitmiyor, gri alanda genişliyor. Tayyip Erdoğan’a ise tam güveni var.

AKP’nin hedefi ittifakları dağıtmak. Onun için İYİ Parti’ye ve HDP’ye bastırıyor.

Seçim sistemi kilitlenmiş durumda. Yeni dönemde seçim sistemi değişikliği ‘gündem’ olabilir. MHP’nin oyu yüzde 6-7’ye inerse dışlanır ve yeni partilere ‘kapı’ açılmış olabilir.

İYİ Parti ittifaka girerse, tümüyle de olmasa oradaki oyları yine muhalefete gidebilir.

Kaç türlü seçmen var? Duyusal seçmen, taraftar seçmen ve çekirdek seçmen. Çekirdek seçmenin kendi içinde eleştiriler yapması ilginç sayılmalı.

AKP, iki turlu seçimden vazgeçip tek turlu seçimi düşünebilir.

Herkes ‘saray’a bakıyor; AKP’nin seçimden avantajlı çıkacağını da düşünmek gerekiyor.

Siyasi İslam ile muhafazakârlık arasındaki makas açılıyor. Şunu da söyleyebiliriz: Siyasi İslam iflas etti artık.

Yazının Devamını Oku

Gevşeme ikinci dalgayı getirdi... AB kasıp kavuruluyor

Her şey ortada. Önlemlere harfiyen uymamanın, rehavetin, gevşemenin yol açtığı söylenen ‘ikinci dalga’ Avrupa’yı kasıp kavuruyor. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya başta olmak üzere, hemen her ülkede günlük vaka sayıları yüksek, ölenlerin sayıları artıyor.

Başka ülkeleri risk bölgesi ilan eden Almanya, şimdi ülke içinde de risk bölgeleri ilan etmeye başladı. Bu bölgelerde yaşayanların başka bölgeye gitmesi veya başka yerden buralara gitmek neredeyse yasaklanacak. Madrid ve etrafındaki bölgeler dış dünyaya tekrar kapandı. Önemli bir gerekçe olmadan dışarı çıkmak yasak. Paris’te de keza benzer durum yaşanıyor. İtalya, alınan önlemleri sıkı takip için polis ve ‘carabinieri’ denilen jandarmaya ilaveten ordudan yardım istedi.

Bilim insanları vaka sayıları azalsa bile bunun azalmanın devam edeceği anlamına gelmediğini ısrarla işaret ediyorlar. Bu kez ‘sessiz enfeksiyonların’ veya ‘süper bulaştırıcıların’ ortaya çıkacağını söylüyorlar. Dolayısıyla bir süre daha bu salgın ile önlem alarak yaşamaya devam edileceğini hatırlatıyorlar. Birebir benzemese bile 1918-1919 İspanyol gribi salgınında da birinci dalgadan sonra, “Tamam bitti” derken ikinci dalganın, ardından üçüncü dalganın geldiği söyleniyor. ABD’de Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi Direktörü Mike Osterholm, “Salgının hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı” diyor.

Çıplak gözle görülemeyecek derece küçük bir virüs, sınır, engel tanımaksızın, ayrım yapmaksızın herkesi ölümle yüz yüze getiriyor. Tüm dünyada dolaşan virüsleri toplasan bir gram ya gelir ya gelmez diyor bilim insanları. Avrupa’da ‘shutdown’ denilen ‘tamamen kapanma’ alçak sesle konuşuluyor ama ekonominin alacağı ikinci bir darbenin belki de ülkeyi nakavt edeceği korkusu yüksek perdeden seslendirmeyi şimdilik engelliyor. Ama gidişat o yöne doğru galiba. Frankfurt’ta, Berlin’de veya birçok metropolde akşam 22.00’de restoranların, barların, kafelerin kepenkleri indirmesine karar kılındı.

Türkiye’de de vaka sayıları gerilemiyor, artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günler evvel durumu “birinci dalgada pik” olarak niteledi. Karamsarlık veya paniğe mahal vermemek istedi sanırız. Haklı da. İster ikinci dalga, ister pik deyin, zaten gerçek değişmiyor. Daha fazla yayılmaması gerek. Yoksa sağlık sistemi çöker. Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralını ‘ama’sız yerine getirmek şart. Hasta tedavi edilerek salgın önlenmez. Tek çaresi etkin bir aşı. Başka çare yok.

GÜNÜN SÖZÜ
“ADALET, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar.”
Heraklitos

‘ANADOLU KALKINMA KOOPERATİFİ’ KURULUYOR

Yazının Devamını Oku

6 Ekim’in anlamı nedir?

Atatürk, diyor ki:

“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen milletler, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar, İstanbul’un kurtuluş gününü anlatıyor: “24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf Kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul’a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal, 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü.

Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ve onunla birlikte İngiliz, Yunan, Fransız ve İtalyan kuvvetlerine karşı mücadele eden, hayatlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, sevgi ve saygı ile anıyoruz.

6 Ekim, İstanbul’un kurtuluş günü olarak belirlendi ve yıllardır kutlanmaya başlandı. Emperyalist ülkelerin Osmanlı’ya uyguladığı ekonomik ve askeri politikalar ile onu aciz bırakarak ne kadar vahşi ve gaddarca yaptığı işgali unutmamak ve de unutturmamak gerekir. Bunun için de umarım her yıl, bu günü kutlamaya devam ederiz.”

GÜNÜN SÖZÜ

“21. yüzyılın cahilleri, okuma-yazma bilmeyenler değil; okumayanlar, öğrendikleri yanlış bilgileri değiştiremeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.”

Alwin Toffler

46 YILLIK AVUKATTAN GENÇLERE ÖNERİLER

Yazının Devamını Oku

‘Fatih’in Rönesansı’

Bizim çocukluğumuzda 6 Ekim’de (bugün) “İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu” kutlanırdı... Çokpartili rejimden sonra, kafalarda Osmanlı mantığı ağır basınca, İstanbul’un fethini kutlamaya başladık... Bu konuda Cumhuriyet’in saygın yazarı rahmetli İlhan Selçuk epey yazdı:

Bir devlet en büyük kentini fethettiği için bayram yapıp cümle âleme “Burası bizim değildi, ama işgal ettik” der mi?.. Kafayı sanırım o günlerde yemeye başlamıştık...

‘Tarih Baba’ diyor ki: “Türkler Anadolu’ya bin yıl önce Orta Asya’dan göçle geldiler... Malazgirt Meydan Savaşı...”

Peki, biz geldiğimiz zaman Anadolu boş muydu?

Daha önceki tarihsel öyküleri bir yana bırakalım ama 1. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında Anadolu’yu paylaşmak için nasıl biz bize boğuştuk?

Türkler Anadolu’yu Hıristiyan emperyalizmine ikram mı edecekti?

Hesaplaşma kanlı oldu...

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu değil fethini kutlayan kafa, işi buralara kadar sürükledi...

İşte o zaman emperyalizme karşı savaşla kurulmuş laik ve bağımsız

Yazının Devamını Oku

CHP İstanbul’da başka İzmir’de başka mıdır?

AKP’ye yakın vakıf ve derneklere aktarılan paranın seçimleri kazanan CHP’li belediye başkanları tarafından kesildiği biliniyor. İzmir’de ise bunun aksi oldu ve CHP örgütü karıştı. AKP’li Meclis üyesi Fikret Mısırlı’nın başkan yardımcısı olduğu Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği’ne destek vermek amacıyla imzalayacağı protokol akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Bu konudaki önergeyi bizzat Tunç Soyer gündeme soktu. Soyer’in bu derneği daha önceden de ziyaret ettiği bildirildi. “Sanki meclisin iradesi Tunç Soyer’de mi” sorusu ortaya atıldı. Ne yazık ki protokol daha mecliste imzalanmadan önce Soyer’e ‘teşekkür’ metni yayınlanması dikkat çekti.

Tartışılan soru şuydu: “Bu parti siyaseti açısından ne kadar doğrudur? CHP’nin politikaları şehirlere göre mi değişiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara’da başka CHP mi vardır?”

Bu arada CHP Buca/büyükşehir meclis üyesi avukat Taner Kazanoğlu’nun ismi ortaya çıktı. Silivri’deki duruşmalardan tanıdığımız, Bakırköy’den sonra Buca’dan aday gösterilen Kazanoğlu’nun itirazı ile ilgili olarak “bu tip derneklere resmi olarak destek verilmesini doğru bulmadığını” söylemesi AKP’liler tarafından gündeme taşındı. Kazanoğlu, ret vereceğini açıkladı. Konunun AKP’liler ve başka bazı CHP’liler tarafından da istismar edilmek istenmesi dikkat çekti.

Örgütte kriz çıktı. Bunun üzerine bir formül bulundu. Kazanoğlu, konunun görüşüldüğü gün toplantıya katılmadı ve önerge meclisten oybirliği ile geçti. Tartışmalar sırasında, İBB ile Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği arasında imzalanacak protokolden, ‘ayni ve maddi destek verilmesi’ ibaresinin kaldırılmasına karşılık ille de ‘destek’ ibaresine yer verilmesi, bu kez “Desteğin açılımı ne?” sorularını gündeme getirirdi. Derneğin kamu yararı statüsünde değil de klasik bir cami derneği olması da tartışmaların önünü açtı. Bazı CHP’liler de “İzmir’de böyle oluyorsa AKP döneminde TÜRGEV ve Ensar’a yapılan yardımlara karşı çıkılmasını nasıl izah edilecek?” diye konuştular. Peki AKP’ye şirin gözükmek neyin nesidir?

Demek ki herkesin yandaşı kendisinedir.

GÜNÜN SÖZÜ
MEDENİ KANUN 94. YAŞINDA

Yazının Devamını Oku

‘Hesap sorulabilirlik, hesap verilebilirlik’

‘İYİ Partililer daha değerli... CHP’de bir şeyler oluyor’ başlıklı dünkü yazıda CHP-Üsküdar’daki istifalar ve bunlara Gürsel Tekin’in tepkisi ile ilgili ifadelere eski CHP milletvekili Kemal Anadol, bir başka açıdan bakarak ‘okkalı’ bir cevap yazmış.

Anadol diyor ki:

“Demokrasilerde önemli kurallardan biri, hesap sorulabilirlik ve hesap verilebilirliktir. Bu kural parti içi demokrasinin de olmazsa olmazıdır. Adaylar önseçimle belirlenirse sorumlular delege veya üyelerdir.

Merkez yoklaması ile belirlenmişse sorumluluk parti genel merkezindedir. Yetki ve sorumluluk bir madalyonun iki yüzü gibidir. Üsküdar CHP Belediye Meclisi listesini yaparak yetkisini kullanan CHP merkez üyeleri son istifalardan sonra CHP seçmenine ve örgütüne hesap vermek zorundadırlar. Merakla yanıt bekliyoruz!”

KUTLANACAK GAZETECİ

Partisinden kapı dışarı edilen Melih Gökçek’in herkese saldırgan tutumuna en güzel cevabı internet sitesi Super Haber’in sahibi Cengiz Er verdi ya...

Cengiz Er’in unutulmayacak sözü şöyle:

“Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım. Bu tür bayağı paylaşımlara karşı mahalle medyasının yaptığı gibi susmak değil, karşı durmalıyız. KORKMAYINIZ.”

Medyaya da ders veriyor

Yazının Devamını Oku

Sakarya gaz sahası için düşünceler

Petrol çıkarma ve rafinerilerde yıllarca çalışmış olan yüksek makine mühendisi Aslan Özmen hesap yapmış, Sakarya gaz sahasından yılda 10 milyar metreküp satılabilir doğalgaz çıkacağını hesaplamış... 28 yıl süreyle bu gazın Türkiye’nin dörtte bir ihtiyacını karşılayacağını söylüyor. Özmen’le konuşurken “Esas yeraltı serveti petroldür” demeyi de ihmal etmiyor.

Türkiye’nin Karadeniz’de (Zonguldak) 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklarken “Biraz da havaya girilmiştir” diyor ve ekliyor: “Politikacılar 2-3 ay içerisinde bu gazın nakde dönüşeceğine inanıyorlardı. Sanırım hevesleri boşa gitti!”

“Petrol ve doğalgaz nedir” sorusunu yanıtlıyor Aslan Özmen:

“Ham petrol deniz planktonlarının 100 derecede ve 100 atmosfer basıncı altında kalmasıyla 1 milyon yıl, doğalgaz ise yine deniz planktonlarının 160 derece ve 100 barda 1 milyon yıl kalmasıyla oluşur. Bu işin esası petrol hidrokarbonlarını bulmaktır. Latince’de petroil, kaya yağı demektir. Petrol çıkaran ünlü devletlerden Suudi Arabistan, İran, Irak’ta doğalgaz çıkmaz. Çıkan petrol ayrıştırılırken yüzde 5-10 yabancı maddeler (su gibi) çıkar.

Doğalgaz, petrolün içinde yağla ‘bileşik’ bulunur ve ülkelerde petrol ayrıştırılırken yan ürün olarak çıkar.

Doğalgaz son 30 yılda termik santrallarda yakmak için ve konutlarda ısınmak için ‘popüler’ bir enerji olmuştur.

Dünyanın doğalgaz üreticileri yıllık bazda rezervleri büyük üreticiler; Rusya 35 trilyon metreküp, İran 33 trilyon metreküp, Katar 24 trilyon metreküp, Türkmenistan 19 trilyon, ABD trilyon 8 metreküp, Birleşik Arap Emirlikleri 6 trilyon metreküp... Bize ‘akran’ devletlerde ise Mısır 2.2 trilyon metreküp, Özbekistan 1.5 trilyon metreküp, Pakistan 560 milyar metreküp, Ukrayna 260 milyar metreküp, Hollanda 161 milyar metreküptür. Türkiye ise 323 milyar metreküp... Kendimizi bu rakamlarla mukayese etmeliyiz.

BİZ ÖNCE PETROLCÜYÜZ

Doğalgaz bir de proses hammaddesi olarak, gübre, petrokimya ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılır. Geçmiş yıllara bakarsak, Türkiye

Yazının Devamını Oku

Bilgisayar karaborsaya düştü

Bu çocukların hali ne olacak, ders öğrenemeyecekler mi?

Bilgisayarsızlık tablosu hiç hoş değil, bu durumun faturası ağır olur. Kadıköy’den bir bilgisayar tamircisi aradı, “Yalçın Bey, bilgisayarlar karaborsa oldu” diye haykırdı.

Bu sıkıntıyı bir bilgisayar satıcısı anlatamaz.

Gaziantep’ten 12 yıl önce gelmiş, yaşamı yenisiyle eskisiyle hep bilgisayarlarla geçmiş.

“Çocuklar hem bilgisayar alamıyor, hem de eğitim yapamıyor. Arayan arayana...” diyor.

Bilgisayar da piyasadan çekilmiş, yani mal bulunmuyor, bir de bunun parçalarını düşünün.

“İkinci el bilgisayar 1500 lira olmuş, 1000 liralık tablet de 2 bin lira... Bazı bilgisayarları 1500 liraya bulmak mümkün değil.”

Olağanüstü bir durum yaşandığını, herkesin duyarlı olması gerektiğini söylüyor genç tamirci:

“Yardımsever ve şefkat sahibi kişiler, ihtiyaç dışı kalan bilgisayarlarını gençlere ve okul müdürlerine teslim etmelidir.”

Yazının Devamını Oku

İlaçta ve tıbbı cihazda pazarlık başladı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’in 2.3 milyar dolarlık ilaç borcu uyarısının ardından Ankara’da pazarlığa başlandığını duyurdu.

Emir, “Maliye şu anda Ankara’da firmalarla pazarlığa oturdu. Tıbbi cihaz borçlarında yüzde 60 feragat istemişlerdi, şimdi de ilaçta yüzde 20 feragat istiyorlar” dedi.

Büyükelçinin ABD’li ilaç firmalarının Türkiye’ye ilaç satışını durdurabileceği açıklamasını hatırlatan CHP’li Emir, şunları söyledi:

“Üniversite ve kamu hastanelerinin tıbbi cihaz ve ilaçta piyasaya olan borcu büyükelçi Satterfield’in dediği gibi 2.3 milyar dolara ulaştı, yani bugünkü kurla 18 milyar TL’ye yaklaştı. Borcun yüzde 60’ı ilaç depolarına, yüzde 40’ı da tıbbi cihaz ve medikal firmalarına yönelik. Neden pazarlık yapıyorlar? Çünkü borçların ödenmesi için yüzde 20 feragat istiyorlar. Üstelik bu durum Türkiye’nin yurtdışında da yatırım itibarını her geçen gün daha da zedeliyor. Tüm dünya da şu anda büyükelçinin Türkiye’ye yönelik uyarısını konuşuyor.”

YA İLAÇ ALAMAZSAK

Emir’in şu sözü ilginç: “Hastaneler yakında eldiven ve gazlı bez dahi alamayacak hale gelecek diye uyarmıştık, şimdi de Türkiye ilaç alamaz hale gelecek diye uyarıyoruz.”

Bakalım büyükelçiye ne cevap verilecek?

GÜNÜN SÖZÜ

Yazının Devamını Oku