Kurthan Fişek: Cezaevinde hiç idam beklediniz mi? (1)

Kurthan FİŞEK
Haberin Devamı

İdam cezasını Apo'ya endeksledik... Herkes soruyor, tartışıyor: ‘‘Asalım mı, besleyelim mi?’’ Herkes haklı...

Hükümet iki arada bir derede... Avrupa Türkiye'yi arasında istiyor, ama, ‘‘idam cezası kaldırılsın!’’ diyor. Şehit aileleri isyanları oynuyor.

Herkes haklı...

İdam cezasının kalkmasını veya kalmasını Abdullah Öcalan'a endeksleyenlere bir çift sözüm var.

TBMM'de onay bekleyen 37 idam dosyası var.

Bu dosyalarda, 53 kişinin idam istemi bulunuyor.

Bekleyen dosyalardaki suçlar ve suçlular belli...

* * *

Seyfettin Uzundiz (gasp-adam öldürme), Bekir Gedik (kasden adam öldürme), Nizamettin Özoğlu (devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik faaliyet ve eylemlerde bulunma), Yakup Karaca (işlediği gasp suçunun delil ve emarelerini ortadan kaldırma ve kendisini cezadan kurtarmak amacıyla adam öldürme ve geceleyin mesken masumiyetini ihlal etme), Mehmet Sait Dayan (devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin iradesinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunma), Halil Yıldırım (taammüden adam öldürme), Taner Keleşoğlu (taammüden adam öldürme), Sinan İyit (devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik faaliyet ve eylemlerde bulunma), Ali Osman Köse, Rabbena Hanedar, Hasan Şahingöz, Ali Nazik (anayasanın tamamını veya bir kısmını tağyir), Murat Katrağ (adam öldürme), İsmail Özdemir (kasten adam öldürme), Coşkun Öztürk (taammüden ve işkence ile adam öldürme), Hasip Mehmet Atay (ırza geçme ve adam öldürme), Mehmet Arı, Ekrem Gökçe (adam öldürme), Kadir Şahin, Mürsel Girgin (silahlı gasp ve adam öldürme), Selami Özcan (anayasal düzeni silahla yıkmaya teşebbüs), Aziz Varkan, Nadir Şenol (adam öldürme), Halil Güneş (görevli memuru öldürme), Erol Özbolat (adam öldürme ve silahlı çete mensubu olma), Celal Atalay, Birsen Güngören (adam öldürme ve gasp), Yaşar Akan, Cüney Erengül (adam öldürme), Adil İnandı (birden çok adam öldürme), Mehmet Pesci (adam öldürmek), İbrahim Çınar (ırza geçme ve adam öldürme), Cemal Çakmak (anayasal düzeni silahla yıkmaya teşebbüs etme ve adam öldürme), Kemal Gömi (anayasayı cebren ilgaya teşebbüs etme), Burhanettin Duman (adam öldürme ve gasp), Aslan Kaya (devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik faaliyet ve eylemlerde bulunma), Ali Azaklı, Mustafa Namlı (adam öldürme ve silahlı gasp), Ali Sezgin (adam öldürme ve silahlı gasp), Çağatay Çelikel (adam öldürme ve gasp), Abdülrahim Akalp (PKK üyesi olma ve eylemlerde bulunma), Mehmet Fidancı, Mehmet Sıddık Biçer (devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik faaliyet ve eylemlerde bulunma), Ali Teke (anayasayı değiştirmeye teşebbüs), Yusuf Akbaba, Türkan İpek, Mehmet Darga, Celal Türk, Salih Gün, Zübeyir Paksoy, Yusuf Çabuk (devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik faaliyet ve eylemlerde bulunma ve PKK üyesi olma), Mehmet Babür (üstünün ölümüne neden olma), Zekeriya Aydın (ırza geçmeye teşebbüs ve adam öldürme).

* * *

‘‘İdam cezası’’ konusundaki tartışmalar ‘‘entellektüel masturbasyon’’ hálini aldı.

Asılmayı bekleyenlerin bu gevezelikleri nasıl karşıladıklarını biliyorum. Cezaevinde yatanların ve infaz bekleyenlerin sıkıntısını yaşamayanlar bilmez...

Apo asılırsa, öbürlerine de ‘‘infaz’’ gerekir.

* * *

Hapis yatmamış, idamla veya müebbet hapisle yargılanmamış hiç kimse, infaz gününü beklemenin ne anlama geldiğini bilmez...

Asılmayı bekleyen ve nihayetinde asılan Cavit Bey'in serzenişlerini, sıkıntılarını perşembeye anlatırım...Yazarın Tüm Yazıları