Ertuğrul Gazi'nin çocukları kimdir? Ertuğrul Gazi'nin kaç çocuğu var?

Ertuğrul Gazinin çocukları kimdir Ertuğrul Gazinin kaç çocuğu var

Hayatından esinlenerek Diriliş Ertuğrul dizisinde ana karakter olarak işlenen Ertuğrul Gazi'nin tarihteki gerçek hayatı, son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Osmanlı Devleti'nin kurulmasında payı olan Ertuğrul Gazi'nin gerçekte kaç çocuğu olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki, Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin çocukları kimdir? Ertuğrul Gazi'nin kaç çocuğu var?

Haberin Devamı

Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahıdır. Diriliş Osman'ın ilerleyen sezonlarda başlayacağı haberi ile Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranları, tarihteki bilgilerle Ertuğrul Gazi'nin çocuklarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte, Ertuğrul Gazi'nin çocukları hakkında merak edilen detaylar...

ERTUĞRUL GAZİ'NİN ÇOCUKLARI

Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'den başka çocukları da vardı. Diğer çocuklarının isimleri ise; Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin aynı zamanda Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli üç de kardeşi bulunmaktadır.

SARU BATU (SAVCI BEY) KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ağabeyi olan Savcı Bey, Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğüdür. Savcı Bey’in doğum yeri ve tarihi hakkında tarihi kaynaklarda kesin bir bilgi yok ancak, Savcı Bey'in 1287 yılında Domaniç Akmeşhed-Alçay'da vefat ettiği bilinmektedir.

Haberin Devamı

Savcı Bey, babası Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşlarından silah talimi gördü. Devrin silahlarını ustalıkla kullanmasını, ata inmeyi ve savaş taktiklerini öğrendi. Babası Ertuğrul Gazi’nin vefatına kadar küçük kardeşi Osman Gazi ile birlikte Kayı Boyu’nun idaresinde, işlerinde yardımcı oldu. Babasının vefatıyla küçük kardeşi Osman Gazi ile birlikte Kayı Boyu’na altı sene idarecilik yaptı.
1287 yılında Bizans kuvvetleri ile yapılan Domaniç İkizce Savaşı'nda şehit olmuştur. Mezarı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de Akmeşhed mevkiindedir. Her yıl ağustosun son pazarı Karaköy’de geleneksel olarak Saru Batu Savcı Bey’i anma törenleri düzenlenmektedir.

GÜNDÜZ ALP KİMDİR?

Tam doğum ve ölüm tarihi net olarak kaynaklarda bulunmayan ve tarihi kayıtlarda Osman Gazi’nin abisi olarak geçen Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp'in Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldığı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştüğü iddia edilmektedir.

Haberin Devamı

OSMAN GAZİ KİMDİR?

1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelen Osman Gazi, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdardır. Dedesi Süleyman Şah, büyükannesi Hayme Hatun babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hanım'dır.

Yaşamının erken dönemleri hakkında güvenilir kayıtlar yoktur. Osman Bey'in soyuna ve boyuna ait bilgiler gelenekseldir ve en eskisi ölümünden 100 yıl sonra yazılmıştır. Bu eserler arasında en eskiden başlayarak Ahmedî (ö. 1414), Dâstân ve Tevarih-i Mûlûk-i Âl-i Osman', Şükrullah (ö. 1464), Behçetu't-Tevarih ve Âşıkpaşazâde (ö. 1481), Tevarih-i Âl-i Osman adlı eserler isimlendirilebilir.

Babası Ertuğrul Gazi, Batı Anadolu’da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylasında yaşayan Oğuz Türkleri'nin Bozok boyunun Kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya başkanlık etmekte idi. Osman Gazi onun küçük oğlu idi. Tarihçi İbn-i Kemal (ö. 1534) Tevarih-i Al-i Osman adlı eserinde Ertuğrul Bey'in Anadolu'ya (Rum'a) geldiğinde iki oğlu bulunduğunu, Söğüt'te göçebe yaşamının sürdürürken 1254'de (hicri 652'de) "aslan yapılı ay yüzlü" küçük oğlu Osman'ın doğduğunu bildirir.
1281 yılında 23 yaşında iken Ahi'lerden olan Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu. Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı. Tam ölüm tarihi bu sebepten olayı halen kesin olmamakla birlikte 1324 ile 1326 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Babası Ertuğrul Gazi'den yaklaşık 4.800 km² olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğlu Orhan Gazi'ye 16.000 km² olarak bırakmıştır.