Otizmi fark etmenin yolları

Otizmi fark etmenin yolları

Çocuklarda Otizm belirtileri ebeveynler tarafından daha çok ilk 2 yılda anlaşılır. Otizm her ne kadar doğuştan olsa da genellikle bebeklikte belirtileri anlamak zordur. Yaygın olarak düşünülenin aksine, çok az otistik sosyal olarak tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar. Erken teşhis edilen ve yoğun tedavi gören bir otistik, başkalarıyla ilgilenebilir, iletişim kurabilir ve büyüdükçe kendine bakabilir.

 

Haberin Devamı

OTİZM NEDİR ?

Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otizmli çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otizmli çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler.

Otizmi fark etmenin yolları

DOĞAN ÇOCUĞUN OTİZMLİ OLMA İHTİMALİ NEDİR?

Bir annenin doğum sonrası çocuğunun (tüm engel grupları dahil olmak üzere) engelli olma oranı %2dir; Otizmli olması oranı ise %0.5’tir. Bir otizmli çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması riski %3 dür.  Ayrıca Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görülmektedir. Her çocuktaki otizm belirtileri ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür.  

Otizmi fark etmenin yolları

Haberin Devamı

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELERDİR ?

 -Sosyal ilişkilerde güçlük

-Konuşma güçlüğü

-Sessiz iletişimde zorlanma

-Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma

-Değişikliklere karşı tepki ve direnç gösterme

Otizmi fark etmenin yolları

OTİZMLİ BİR ÇOCUKTA BULUNAN ÖZELLİKLER

-Kucağa alınmayı reddeder.

-Çok sessiz ve titiz olarak tanımlanır.

-Göz kontağı azdır veya yoktur.

-Ebeveynlerin gülüşlerine ve yüz ifadelerine ya çok az tepki verir ya hiç veremez.

-Ebeveynlerin işaretle gösterdikleri şeyle ilgilenmez.

-Yüz ifadeleri kullanmayı sevmez.

-İlk 15 aya kadar kelime kullanmaz ya da 24 ay sonunda iki kelimeli cümleler kurar.

-Konuşulanların içeriğini anlamadan onları tekrar eder.

-Zamirleri yanlış kullanır.

Otizmi fark etmenin yolları

-İletişim kurmakla ilgilenmez.

-Konuşma başlatmayı ya da konuşmaya devam etmeyi sevmez.

-Oyuncaklarını canlandırdıkları az görülür.

-Sayıları, şarkıları, reklam müziklerini ve belirli konuları iyi hatırlar.

-El çırpıp parmaklarını çevirir.

-Bazı aktivitelere obsesif olup gün boyunca tekrarlayabilir. Oyuncağın tamamı yerine parçalarıyla oynar (arabanın tekerleklerini çıkarıp döndürmek gibi).

-Korku veya acı halinde ağlamayabilir.

Haberin Devamı

-Kokuya, sese, ışığa çok hassas olabilir ya da tamamen aksi durumdadır.

-Objelere değişik açılardan bakar.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: