2. Ulusal Sağlık Kurultayı toplanıyor

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneğinin (SAYED) düzenlediği “2. Ulusal Sağlık Kurultayı”, 9-13 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

WOW Kremlin Palace Hotel'de yapılacak kurultayda, Türkiye'deki sağlık hizmetleri bütün yönleriyle tartışılacak, sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde geçmiş dönemdeki uygulamalar değerlendirilecek, önümüzdeki yılların sağlık programlarının planlanması gibi konularda görüş bildirilecek.

Sağlık sektörünün tüm bileşenlerinin buluşturulması hedeflenen kurultayda, yurt çapındaki resmi ve özel sağlıkla ilgili bütün kuruluşlardaki yöneticiler katılacak.

SAYED ve Kurultay Başkanı Doç. Dr. Metin Doğan,  kurultaya bu sene yaklaşık 2 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Kurultayı, önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Doğan, “Kurultayımız, sağlıkla ilgili yeni mevzuat ve gelişmelere resmi ve özel sektördeki uygulayıcıların adaptasyonunu sağlamak ve problemlerin objektif olarak tartışılması ve çözüm önerileri bulmak amacıyla düzenlenen bir eğitim kongresi olacak” dedi.

Doğan, kurultayın, doğrudan yöneticilerle hizmet sunucularını buluşturduğu için çıkarılan yasal düzenlemeler ve pratikteki uygulamalar sırasında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve sorunların giderilmesi amacını taşıdığını belirtti.

DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Kurultayın açılış konuşmalarını Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile SAYED ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Metin Doğan yapacak.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Tosun “Tam Gün Yasa Tasarısı ve Özlük Hakları ile İlgili Değişiklikler ve Personel Stratejisi”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seraceddin Çom “Aile Hekimliğinde Son Uygulamalar ve Hedefler”, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu “Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Getirdikleri”, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman “Döner Sermaye İşletmesinde Yöneticilik ve Yöneticilerin Sorumluluk Alanları”, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Abdullah Kaya “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Toplu İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımı ve Usulleri”, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Öner Odabaş “Sağlık Hizmetleri Finansmanı”, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Muhammed Gedik “Hastanelerin Denetimi, Mevcut Problemler ve Değerlendirmeler”, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Kızılkaya “Hastane Birliktelikleri Yasa Tasarısı'na Maliye Bakanlığı Bakışı”, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İnci Yılmaz “Özel Sağlık Kuruluşları Mevzuatı ve Yeni Dönem Uygulamaları”, Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDEF) Başkanı Ali Özkan “2008 Yılında Kaliteli Sağlık Zincirinde Tıbbi Tedarikçilerin Önemi ve Sorunları”, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serdar Mercan “Hastanede Malzemelerin Bulundurulması ve Stok Takibi, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Değişiklikleri”, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Uğur Eşme “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası/UBB” konularında görüşlerini açıklayacak.
Haberle ilgili daha fazlası: