GeriKelebek İstanbul Yazıları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İstanbul Yazıları

Buluşma yerleri

Másum ve temiz aşk ve aláka yahud fuhuş yolunda kadın ile erkeğin buluşma imkánları ve yerleri, zamanımızda sayılamayacak kadar çokdur. Fakat Türk kadının örtü altında bulunduğu devirde ve bilhassa meşrûtiyetden evvel bir afîfe nigárın, hafif meşrep bir názenînin, veya bir aşiftenin, fáhişenin bir erkekle sevişmesi, bir erkekle buluşup konuşması çok zor ve dáimá tehlikeli olmuşdur; buluşma imkánları ve buluşma yerleri neler ve nereleri olabileceği düşünülmüş ve buluşmalara máni olmak için şiddetli yasaklar konmuşdur. Meselá kadınların erkeklerle beraber dolmuş kayıklarına binmeleri, şehir dışı mesirelere gitmeleri şiddetle yasak edilmişdir. Fakat bu yasaklara, dayak, sürgün ve hattá ölüm cezálarına rağmen áşık veyá zenpáre, máşûka ve áşiftesini aramış, bulmuş, konuşmuş, koklaşmışdır. Meddah ağızlarının naklettiği İstanbul masallarında bu yolda pek şirin sahneler vardır.

Kadının örtü altında bulunduğu devrin son zamanlarında áşık ile ma'şuka arasında mektuplaşma ile başlayan münásebetler másumáne bir buluşma ile neticelenirdi. Bu buluşmalar için ádî günlerde şuraları seçilirdi: ’’Fenerbahçesi, Göksu, Kalender; Kestane, Fındık ve Otuz bir suları, Fırıldak bahçesi, Sultan suyu bendler, Beykoz, Sultaniye, Çubuklu çayırları, Libáde, küçük ve büyük Çamlıcalar, Kalamış, Çiftehavuzlar, Alemdağı, Kayışdağı, Kağıthane tepeleri, Eyyüp sırtları, Cendere Boğazı, Fülya bahçeleri, Florya, Pendik sahileri, Kandilli üstündeki İcadiye, Anadoluhisarı tepesindeki Kavacık.

İstanbul'un kenar mahalleler dilberlerinin buluşma yerleri de: Yenibahçe civarındaki Kavasın Bağı, Bayrampaşa, Çırpıcı, Edirnekapısı ve İğrikapı dışları, Sütlüce, Karaağaç, Siláhdarağa.

Buralara kadın ve erkek ayrı ayrı yollardan giderlerdi. Kadın kendisine bir aile süsü verirdi; yanında bir kadın, bir çocuk, bir komşu kızı, sefertası, seccade, kulum, ufak boğça, yemiş çıkını, sepet, çatal, bıçak, havlu, elbezi hattá çocuk 1-2 yaşında ise bir de salıncak takımı götürüp; ekseriya bir de uşak bulunurdu...

(İstanbul Ansiklopedisi. Sayfa 3129)

False