Tarihe tanıklık eden gazeteler

Tarihe tanıklık eden gazeteler

Atatürk’le ilgili basındaki ilk haber 1912’de, Fransız ve İngiliz dergilerinde çıktı. İşte bu haberlerden Mustafa Kemal‘in ölümüne kadar hakkında yazılı basında çıkanlar iki kitapta toplandı. Araştırmacı, yazar ve sosyolog Abdullah Özkan’ın dört yılda hazırladığı bu çalışma, ‘Türk ve Dünya Basınında Atatürk’ adlı sergide meraklılarıyla buluşuyor.

Haberin Devamı

Daha önce hazırladığı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’yla ilgili kitaplarıyla tanınan Abdullah Özkan’dan yeni ve heyecan verici bir çalışma daha geldi. Özkan dört yıl boyunca Türk ve dünya basınında Mustafa Kemal’le ilgili çıkan tüm haberleri topladı ve her biri 288 sayfalık iki özel boyuttaki kitaba dönüştürdü. Koçak Koleksiyon tarafından hazırlanan bu eserler 24 Ekim’de Ekavart Gallery’de sergilenecek. Her iki çalışma da bu konuda hazırlanmış ilk ve tek kaynak olma özelliğiyle tarihe geçti bile.

Özkan’a göre, gazeteler aynı zamanda tarihe not düşülmüş en önemli belgeler. Bu anlamda da Kurtuluş Savaşı tarihinde ve Cumhuriyet’e giden yolda gazetelerin çok önemli bir yeri var. Atatürk’ün yazılı basına çok değer verdiğini anlatan Özkan, İstanbul’da yayımlanan Minber gazetesinde Ata’nın bizatihi kendi yazıları olduğunu belirtirken, Sivas’ta İrade-i Milliye ve Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinin kurulmasında Mustafa Kemal’in katkısının altını çiziyor.

Atatürk’le ilgili ilk haberin 1912’de, Trablusgarp Savaşı sırasında Fransız İllüstrasyon dergisinde ve bir de İngiliz dergisinde çıktığını belirten Özkan, “O dergilerden başlayarak ölümüne kadar çıkan tüm haberleri topladım. Amerikan, İngiliz, Alman ve özellikle Fransız basını Atatürk’le çok ilgileniyordu. Tam sayfa haberler çıkıyordu. Her iki kitapta da 200’den fazla gazete ve dergi haberleri yer alıyor.”

Haberin Devamı

Özkan, bu değerli çalışma için belli kütüphanelerden, özellikle de Atatürk Kitaplığı’ndan faydalanmış. Orijinal gazetelerden dijital kopyalar alan yazar, kendi arşivindeki bazı gazetelerin orijinal nüshalarına da başvurmuş. Sergide ise kitaplardaki haberlerin önemli bir kısmı yer alacak. Öte yandan şu bilgiyi de verelim: Her iki kitaptan da sadece 1000’er adet basılacak. Kitapların ayrı ayrı fiyatları ise 1795 TL. Elde edilecek gelir ise EKAV’a (‘Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’) bağlı, sanat dalında eğitim gören bursiyerlere aktarılacak. Öte yandan sergi, ziyaretçilerine Türk ve yabancı basında yer alan Atatürk haberlerinin bulunduğu koleksiyon kitaplarının yanı sıra ses, video ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla görsel ve işitsel olarak Atatürk’ü yaşayabilecekleri deneyimler sunacak. (www.kocakyayingrubu.com -
Tel: 444 06 56).

( Açılış:
24 Ekim 2019, Perşembe –
18.00 - 21.00

Haberin Devamı

( Sergi Tarihleri:
24 Ekim - 11 Kasım 2019

( Yer:
Ekavart Gallery

( Adres:
The Ritz Carlton Hotel, Süzer Plaza No: 15 Gümüşsuyu – İstanbul

( Ziyaret Saatleri:
Pazartesi – Cuma:
11.00 - 18.30

Cumartesi
12.00 - 18.30

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: