ABC: Zaman, attığı imzaya uysun denetimden geçsin, aramıza gelsin

ABC: Zaman, attığı imzaya uysun denetimden geçsin, aramıza gelsin

Tiraj rakamlarını denetleyen ABC Türkiye’den, Zaman Gazetesi’nin üyeliğinin düşmesinin nedenini ’denetim standartlarına uymamak’ olarak açıklayan ABC Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan, "12 gazete, 73 dergi bütün bu denetim kurallarına uyum sağlarken, Zaman sözleşmenin gereklerini yerine getiremedi" dedi.

TİRAJ rakamlarının denetlenmesini ve uluslararası standartlara uygun biçimde sertifikalanmasını sağlayan ABC Türkiye’den, yönetim kurulu üyeliği düşen Zaman Gazetesi’ne "Başvurunu yap, denetimden geç, tirajın onaylanırsa yeniden üyelik kazan" çağrısı yapıldı. ABC Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan, Zaman Gazetesi’nin denetim standartlarına uymadığı için ABC’nin kuralları gereği Yönetim Kurulu üyeliği düştüğünü vurgulayan Şardan, "Sözleşme herkes için aynı" dedi

E&Y DENETİM SERTİFİKASI VEREMEDİ: ABC Türkiye’nin işleyişi, denetim şirketi Ernst&Young (E&Y) tarafından yürütülen süreç ve Zaman Gazetesi’nin üyeliğinin düşmesi konularına açıklık getiren Yiğit Şardan, şu bilgileri verdi: "ABC Türkiye’nin kuruluşunun ardından 1 Haziran 2005’teki ilk denetim, denetim gereklerinin karşılanması için bir tür test denetim gibi yapıldı. Zaman Gazetesi ise 2’nci sertifika döneminde de hazırlıklarını tamamlayamadı, sorunlarını çözemedi. Zaman Gazetesi’yle ana sorun, ödeme belgesini sisteme sunamamaları. Sözkonusu dönemde, MIS altyapısı, abone veri tabanında çok ciddi eksiklikler vardı. Saha çalışmalarında bir takım ihlaller görüldü. Bu nedenle, E&Y, Zaman’a ’denetlenemez’ raporu verdi. ABC Türkiye, ’Zaman Gazetesi’ni denetlemiyoruz’ demedi. Bu noktada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. ABC olarak ’sertifikayı ver’ diyemeyiz. ABC kurulurken üyelikler beyan esasıyla dağıtıldı, denetim başladıktan sonra ise Zaman Gazetesi’nin tiraj beyanı tasdik edilemediği için yönetim kurulu üyeliği otomatik olarak düştü."

TEK GAZETE İÇİN KURAL DEĞİŞMEZ: Ernst&Young’ın, Zaman’a 22 Şubat 2006 tarihinde bir yol haritası verdiğini aktaran Şardan, "Bir sonraki dönemde denetimden geçmeleri için, gidermeleri gereken eksiklikleri ve bunları giderdikten sonra başvuruda bulunabilecekleri belirtilmesine karşın, Zaman Gazetesi o günden beri ABC’ye bu doğrultuda hiçbir başvuru yapmadı" dedi. Ancak üyeliğinin düşmesinin ardından Zaman’ın şifaen "ABC standartlarının Zaman’ın koşulları gözetilerek esnetilmesi, değiştirilmesi ve onların uyabilecekleri hale getirilmesi’ yönünde talepte bulunduğunu dile getiren Şardan, "Ancak ABC Türkiye Yönetim Kurulu, standartlarını tek bir gazete için değil, sektörel standartlar biçiminde tanımladığı için bunu reddetti. Bu istek standartlar, rekabet ve çoğulculuk ruhuna aykırı" diye konuştu.

BELGELERİ SAĞLAYIP GELSİNLER: Şardan, şu bilgileri verdi: "Sözleşme herkes için aynı. 1 Haziran 2005’te geçerli denetim standartları ruhunu aynen koruyor, kimse için değiştirilmedi, sadece bazı noktalar daha iyi anlaşılması için yeniden şekillendirildi. Türkiye’de ABC üyesi 12 gazete, 73 dergi bütün bu denetim kurallarına uyum sağlarken, gerekli belgeleri verirken, imzasıyla parçası olduğu sözleşmenin gereklerini yerine getirmede Zaman Gazetesi başarılı olamadı. Bu belgeleri verebileceklerini iddia ederlerse, ABC’ye başvururlar, denetim şirketi devreye girer, tirajları onaylanırsa da Yönetim Kurulu üyeliğini yeniden kazanırlar."

2.6 milyar dolara ulaşan reklamcı denetimden geçmiş tiraj istiyor

REKLAM pazarının 2006 sonu itibariyle brüt 2.6 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı Türkiye’de mecraların erişim, kapsam ve etki alanının doğruluğunun denetlenmesinin önemine dikkat çeken Molu, bu noktada tiraj denetiminin de gerekliliğine dikkat çekti. "Marka yöneticileri, ajanslar, mecra planlaması yapan kuruluşlar bu veriyi kullanıyor, talep ediyor" diyen Molu, şöyle konuştu: "ABC de hesap verebilirlik ve şeffaflık ihtiyacından doğan bir proje. Gönüllülük esasıyla çalışıyor ancak sektörel standartlar tanımlandığı ve reklam planlama-pazarlama piyasasına çıktı sağlandığı için Rekabet Kurulu’nun onayı gerekiyor. Denetim anlaşması yapılan Ernst&Young dünyanın en itibarlı denetim şirketlerinden biri. Tiraj denetiminde temel prensip, anlaşmaya imza atan, denetime tabi olacak yayınevinin verileri tam ve eksiksiz denetim şirketine sunması ve denetime elveren bir altyapıyı kurması. ABC’nin veya denetim şirketinin veri üretmeye çabalamak gibi bir sorumluluğu yok."

ABC’de 14 kademeli denetim yapılıyor

ABC Türkiye’nin yayıncılar, reklamverenler ve reklamcıları bir araya getiren bir oluşum olduğunu belirten Yiğit Şardan, işleyişi şöyle özetledi:

ABC Türkiye’nin işleyişini ve standartlarını belirleyen bir çerçeve sözleşme bulunuyor. Bu sözleşmeye de platforma üye olan bütün kurumlar imza koydu.

ABC’de belge ve standartlar doğrultusunda 14 kademeli bir denetim süreci yapılıyor. 25 kişilik bir ekip, 24 saat boyunca görev yapıyor.

Bu denetim sürecini dünyanın en büyük denetim şirketlerinden biri olan Ernst&Young gerçekleştiriyor.

E&Y’nin standartları oluşturma veya değiştirme gibi bir yetkisi yok. Platformun kurallarına uygun olarak, beyan edilen tiraji denetliyor.

Bedelin okurca ödendiği bir makbuzla belgelenmeli

ABC eşgüdümünü yürüten Reklamcılar Derneği Genel Müdürü Ayşegül Molu, Türkiye’de abonelikle satışı yapılan gazete ve dergilere ilişkin standartların özünde diğer ülkelerden hiç farkı olmadığını, denetlenebilir abone veritabanı talep edildiğini, veri tabanının kayıtsız şartsız olarak denetim şirketine açılması gerektiğini vurguladı. Molu, "Dünyada abone ödentileri bütünüyle kredi kartı sistemi üzerinden işlediği için herhangi bir sorun olmuyor. Türkiye’de gazete aboneliklerinde kredi kartı uygulaması nadiren görülüyor. Bu nedenle, standartlarımız gereği bedelin okurca ödendiğinin bir makbuzla belgelenmesi gerekiyor" dedi.
Haberle ilgili daha fazlası: