İşten çıkarılma korkusu Türklerde daha az

İşten çıkarılma korkusu Türklerde daha az

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup, Pazara Güven Endeksi araştırmasının 2017 son çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Haberin Devamı

İşten çıkarılma korkusu Türklerde daha az
Türkiye dahil 15 Avrupa ülkesinde üç aylık periyotlarla yapılan araştırmaya 6 bini aşkın kişi katılıyor. Son çalışmaya Türkiye’den büyük çoğunluğu iş arayan üniversite mezunu adaylar olmak üzere 600’den fazla kişi katıldı. Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri iş piyasasına olumlu bakış ile ilgili. Buna göre, Türkiye’de iş piyasasına olumlu bakanların oranı 2016 başında yüzde 40 iken 2017’de yüzde 33’e düşmüş. Öte yandan, çalıştıkları iş yerinde kendini güvende hissetme oranı Türkiye’de yüzde 48 iken diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 45’lerde. Yani, Türk çalışanlar işlerini kaybetme endişesini diğer Avrupa ülkelerindeki çalışanlara göre daha az yaşıyor. Konuya ilişkin görüşlerini Hürriyet İK ile paylaşan Page Group Direktörü Fatih Cömert, iş piyasasına olumlu bakanların oranındaki düşüşü enflasyonun yükselmesine dayalı makroekonomik verilerle ilgili kaygılara bağlıyor. İş piyasasına olumlu bakışın düşmesine rağmen çalışanların işini kaybetme korkusunu Avrupa’ya göre daha az yaşamasını ise Fatih Cömert şu nedenlere bağlıyor:

Nitelikli insan gücü: Ülke nüfusuna oranlandığında Türkiye’de nitelikli çalışanların sayısı Avrupa ülkelerine göre daha az. Dolayısıyla ülkemizde nitelikli çalışanlar Avrupa’daki çalışanlara oranla işlerinden çıkarılmalarının daha zor olduğunu düşünüyorlar. İşlerinden kolay çıkarılamayacaklarını öngörüyorlar. Ayrıca, Avrupa’da kurumsal yapıdaki firmalar Türkiye’ye göre daha fazla ve bu firmalar çalışanları en ufak bir sebeple işinden çıkartabiliyor.

Çalışma kültürü: Türkiye’de duyguların ön planda olduğu yaşam biçimi toplumda daha yaygın. İş dünyasında hem işveren hem çalışan açısından bunun yansımalarını sıklıkla görüyoruz. Çalıştığı kurumu ailesi gibi gören, patronu ve çalışma arkadaşları ile güçlü bağlar kurabilmiş çalışanlar alıştığı bu ortamdan kolaylıkla ayrılamıyor. Avrupa’daki çalışanlar ise çalışma ortamlarını menfaatleri doğrultusunda hiç düşünmeden değiştirebiliyor. Türkiye’de işten çıkarılmak travmatik bir olay olarak algılanırken, Avrupa’da işten çıkarılmak çalışanları Türkler kadar sarsmayabiliyor. İşverenlerin çoğu Türkiye’de çok zorunlu olmadıkça işten çıkarma yoluna gitmiyor. Türk çalışanlar bunun bilinci ile işinde kendini güvende hissediyor.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN DİĞER SONUÇLAR
Genel Çalışma Koşulları Memnuniyeti: Türkiye’de çalışanların yüzde 52’si genel çalışma koşullarından memnun. Avrupa ülkelerinin genel çalışma koşullarından memnuniyeti ise yüzde 46.

Maaş Memnuniyeti: Türkiye’deki adayların yüzde 36’sı maaşından memnun. Araştırmaya katılan ülkeler genelinde adayların yüzde 35’i aldığı ücretten memnun.

Terfi Memnuniyeti: Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 33’ü terfi fırsatları konusunda memnun değil, yüzde 10’u ise hiç memnun değil. Avrupa ülkelerinde memnun olmayanların oranı yüzde 40 ve hiç memnun olmayanların oranı yüzde 18.

Hassas sektörlerde çalışma tercihi: Türkiye’de çalışanların yüzde 72’si tütün, akol gibi hassas sektörlerde de çalışabileceklerini dile getiriyor. Avrupa ülkelerinin ortalaması ise yüzde 67.

Haberle ilgili daha fazlası: