Bugün neler oldu?

Mevsimlik işçi

Geçici işçi; Türkiye Cumhuriyeti 657 nolu Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlı hukuki bir statüdür. Kanun uyarınca geçici işçi; 04/04/2007-5620 S.K./4.mad (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

Mevsimlik işçi haberleri

DAHA FAZLA #MEVSİMLİK İŞÇİ HABERLERİ

Mevsimlik işçi’a ait tüm site haberleri