Bugün neler oldu?

Ankara Barosu

Ankara Barosu, Osmanlı Devleti döneminde Anadolu şehirlerinde dernek statüsüyle kurulan barolardan birisidir. Ankara Barosu'nun dernek statüsündeki oluşumunun kuruluş tarihi, kurucuları ve amacı henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat 1924'den önceki oluşumunun ilk başkanının Salih Sırrı olduğu bilinmektedir. Salih Sırrı'nın başkanlık döneminin başlangıcının olarak 1920 olarak belirtilmesi Ankara Barosu'nun geçmişinin bu tarihe kadar gittiğinin kabul edilmesine neden olmuştur. Günümüzde Ankara Barosu Türkiye'nin üye sayısı itibariyle İstanbul Barosu'ndan sonra ikinci büyük barosudur. Bünyesinde 27 kurul ve 10 merkez bulunan Ankara Barosu, çıkardığı süreli bilimsel dergiler ve kitaplarla uygulama ve teoride Türk hukukunun etkin aktörlerinden birisidir.

Ankara Barosu haberleri

DAHA FAZLA #ANKARA BAROSU HABERLERİ

Ankara Barosu’a ait tüm site haberleri