Yüksek Seçim Kurulu açıktan 103 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Güncelleme Tarihi:

Yüksek Seçim Kurulu açıktan 103 personel alımı yapacak İşte başvuru şartları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2021 10:43

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, çeşitli unvanlarda açıktan personel alımı yapacak. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi ve Şoför branşlarında yapılacak alımlar için başvuru süreci başladı. Peki, YSK personel alımı başvuru şartları neler?

Haberin Devamı

Anadolu'nun çeşitli illerinde görevlendirilecek 90 Zabıt Katibinin yanı sıra Ankara'da görev yapacak, 10 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 3 de Şoför istihdamı için süreç devam ediyor. İşte, Yüksek Seçim Kurulu personel alımının detayları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecek.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almışolmak,

Haberin Devamı

Özel Şartlar

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Şoför kadrosuna atanabilmek için;

Haberin Devamı

1) Enaz lise veya dengi okulmezunu olmak,

2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İLANIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN