YouTube, Ekşi Sözlük ve Anayasa’ya aykırılık

EN temel yasa olarak kabul edilen Anayasa, devletin ve bireylerin birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarının nerede başlayıp nerede bittiğini tarif eder. Özgürlüklerin ne şekilde teminat altına alındığı ve ne şekilde sınırlandırılacağı konusu da Anayasa’nın temel konularından biridir.

Çağdaş dünyada bir tek Anayasa ile yetinilmiyor elbette. Uluslararası platformlarda kabul edilen ve kanunlar üstü olarak tanınan hukuki metinlerde de özgürlüklerin çerçevesi çiziliyor. Bu metinler, kendi ulusal metinlerimizden bile üstün tutuluyor (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi).

İletişim özgürlüğü, düşünce ve ifade etme, hatta bilgiye erişim özgürlüğü Anayasa ve diğer uluslarüstü belgelerde göze çarpan temel özgürlüklerdendir. Bu özgürlükler, diğer özgürlüklerde olduğu gibi ancak ve ancak kanunla ve belirli hallerle sınırlandırılabilir. Ortada bu özgürlüğün sınırlandırılmasına ilişkin bir kanun olmadığı halde, mahkemelerden sitelere erişimin engellenmesi kararı çok kolay çıkabiliyor.

Sitelere erişimin engellenmesinin bir çözüm olmadığını daha önce defalarca yazmıştık. Erişim engellemenin hangi usul ve esaslara dayalı olarak yapılabileceğini düzenleyen kanun tasarıları var. Ancak bu tasarıların dahi Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olmaması gerekir. Şu aşamada bu güne kadar verilen tüm erişim engelleme kararları gibi, tasarılardaki hükümler de Anayasa’ya aykırıdır...

Yazının devamı eyasam.onpunto.com’da
Haberle ilgili daha fazlası: