GeriGündem Yargı peşlerinde
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yargı peşlerinde

Gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte dokunulmazlıkları kalkan Erbakan ve arkadaşları için yargı yolu göründü. Erbakan 7 ayrı suçtan, Şevki Yılmaz ise 25 ayrı suçtan yargılanacak. İbrahim Halil Çelik için 12, Hasan Hüseyin Ceylan için ise 5 ayrı suçtan dava açılabilecek.

‘İrtica Zirvesi’ ertelendi

İRTİCAİ ve bölücü faaliyetlerle ilgili çalışmalarına hız veren hükümet, Sivil Çalışma Grubu (SÇG) üyesi valilerin katılımıyla 24-25 Şubat'ta Ankara'da yapacağı ‘İrtica Zirvesi’ni erteledi. Ankara'ya çağrılan valilere çıkarılan davetin, Başbakan Mesut Yılmaz'ın programındaki değişiklik nedeniyle durdurulduğu öğrenildi. Hafta sonu 80 ilin valisine ‘Toplantı ertelendi’ duyurusu yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı, aynı tarihlerde il milli eğitim müdürlerini Ankara'ya çağırdı.

RP kararının yürürlüğe girmesiyle dokunulmazlıkları kalkan başta eski Genel Başkan Necmettin Erbakan olmak üzere, 4 RP milletvekilinin yargılanması yolu açıldı. Erbakan'la birlikte RP'den şike istifası yapan, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan ve Şevki Yılmaz için 49 ayrı davadan yargılamaları süreci başladı. TBMM ilk olarak dört milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Başbakanlık'a gönderecek. Bu fezlekeler ilgili savcılıklara gönderilecek. Fezlekeler iddianameye dönüştürüldükten sonra yargılama başlayacak. Erbakan, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet ettiği gerekçesiyle altı ayrı ve ‘Halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığını gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik’ ettiği suçlamasıyla toplam yedi davada yargı önüne çıkacak. Ayrıca, Hasan Hüseyin Ceylan 5, Şevki Yılmaz 25, İbrahim Halil Çelik ise 12 ayrı davadan yargılanacaklar. Çelik, Yılmaz ve Ceylan'ın yargılanacağı iddialar şunlar:

Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Halil Çelik Cumhurbaşkanı'na gıyabında hakaret, Atatürk'ün hatırasına hakaret, Belediye Başkanlığı sırasında görevini ihmal, Sendikalar Yasası'na muhalefet, Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet, halkı din ve mezhep farklılığını gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik, devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif, görevi kötüye kullanma.

Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz: Hükümetin manevi şahsiyetini, devletin askeri kuvvetlerini, devletin emniyet kuvvetlerini, adliyenin manevi şahsiyetini, TBMM'yi ve bakanlıkları tahkir ve tezyif, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki yasaya muhalefet, Cumhurbaşkanı'na hakaret, gerçeğe aykırı sağlık raporları alarak kullanma, din farkı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik, resmi evrakta sahtekarlık, cürmü övme ve kanunlara itaatsizliği iyi gördüğünü belirtme, dönemin Devlet Bakanı Mustafa Taşar'a hakaret, görevliye hakaret.

Ankara eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan Din farkı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki yasaya muhalefet, kitabıyla halkı kin ve düşmanlığa itmek, Devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif.

DGM haklarında fezleke bulunmayan Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal hakkında ise gerekçeli karar ışığında ve yürütülen soruşturmalar sonunda gerekli görürse dava açabilecek.

İkisi de dışarda

Ankara DGM Başsavcılığı, RP kararının yürürlüğe girmesi ile yurtdışındaki RP'lileri sıkı takibe aldı. RP bağlantılı Çeçenistan ve Milli Gençlik Vakfı dosyaları ise yeniden masaya yatırıldı. Başsavcılık, Erbakan ve öteki arkadaşları gibi Almanya'da bulunan Şevki Yılmaz ile Umre için Suudi Arabistan'da bulunan İbrahim Halil Çelik'e önce ifade vermeleri için çağrı yapacak. İfade çağrısına yanıt alınmaması halinde, bu isimler için gıyabı tutuklama kararı verilerek, bulundukları ülkeden istenmeleri gündeme gelecek. Ankara DGM'de Erbakan'la birlikte Ceylan ve Çelik yargılanacak. DGM'nin Erbakan'ın, ‘‘RP'nin iktidara gelişi kanlı mı olacak kansız' sözlerinden 4.5 yıla kadar ağır hapisle yargılanması için fezlekesi gönderildikten sonra ifade çağrısı yapacak. Ancak süpriz gelişmeler olmaması halinde DEP'liler gibi RP'lilere gözaltına alınarak, sorgulanmayacak. Erbakan'ın tutuklu yargılanıp yargılanmayacağına ise savcının talep etmesi halinde, yedek hakimlik karar verecek.

Kapatma nedeni

Gerekçeli kararda RP lideri Erbakan'ın Başbakanlık Konutu'nda tarikat şeyhlerine verdiği iftar da ayrıntılı olarak yer aldı. Tarikat yemeği ile ilgili şu değerlendirme yapıldı: ‘‘Başbakan tarafından verildiği anlaşılan iftar yemeği davetine dini giysilerle katılanlardan bir kısmının tarikat liderleri olarak tanınan kişiler olduğu, konuya ilişkin video banttan anlaşılmıştır. İktidar partisinin genel başkanı sıfatını taşıyan bir kimsenen laiklik karşıtı söz ve eylemlerden kaçınmada herkesten daha dikkatli ve özenli olması gerekir. Başbakan olan bir kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra laiklik ilkesinin gerçekleştirilmesine yönelik Anayasa'nın 174'üncü maddesinde sayılan devrim yasalarına aykırı kıyafetler içindeki kişileri Başbakanlık Konutu'na davet ederek bunların devlet katında kabul gören kişiler olduğu görüntüsünü vermesi, laik hukuk düzeninin reddi anlamına gelmektedir. Bu davranışının laiklik ilkesine aykırılık oluşturduğunda duraksamaya yer yoktur.’’

‘Örnek’ olacak karar

ANAYASA Mahkemesi bir ilke daha imza atarak, kendiliğinden harekete geçti ve Siyasi Partiler Yasası'nın 103/2 maddesini iptal etti. Bundan sonraki davalara ‘örnek’ oluşturan ve bu yolu açan iptal kararında, itiraz yoluna başvuran merci olarak, ‘Siyasi Parti Kapatılması Davasına Bakan Mahkeme Sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’ gösterildi. Yüksek Mahkeme'nin RP'nin savunmalarına dayanak yapan yasa maddesini iptal eden kararı Haşim Kılıç'ın karşı oyuyla 10'a karşı 1 oyla alındı. İptal kararında ilgili yasa maddelerine yer verildikten sonra, 103/2 maddesinin Anayasa'nın odak olmayı düzenleyen 69'uncu maddesine aykırı olduğu ve çelişki yarattığı gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararında, 141, 142 ve 163'ün yürürlükten kaldırılarak, bu eylemlerin TCK'ya göre suç olmaktan çıkarıldığı; ancak SPY'de hâlâ parti kapatma nedeni olduğu vurgulandı. Ancak 103/2'ye göre kapatma davası açılabilmesi için ‘hüküm giyme ve suçun subüta ermesi’ koşulu gerektiği, kaldırılan TCK hükümleri nedeniyle ‘bunun uygulama olanağı kalmadığı’ vurgulanarak, şöyle denildi: ‘‘103'üncü maddenin ikinci fıkrasında, 101'inci maddenin (d) bendine göndermede bulunularak, birinci fıkradaki ‘mihrak haline gelme' durumunun oluşması için öncelikle parti üyelerinin bu fıkrada belirtilen söz ve eylemlerinden ötürü hüküm giymiş olmaları koşulunun aranması, 103'üncü madde ile parti kapatma nedeni sayılan kimi yasak fiillerin Ceza Yasası'nda suç olmaktan çıkarılması nedeniyle, yalnız 103'üncü maddenin ilk fıkrasının uygulanmasını değil, buna dayanak oluşturan Anayasa'nın 69'uncu maddesinin altıncı fıkrasının da uygulanmasını olanaksız hale getirmiştir. Açıklanan nedenlerle, 2820 sayılı Yasa'nın 103'üncü maddesinin itiraz konusu ikinci fıkrası hükmü, Anayasa'nın 69'uncu maddesine aykırı olduğundan iptali gerekir.’’

RP’den ‘Çan’kaya ve çanlı savunma

PARTİDEN ihraç ve istifa ile uzaklaştırılan Rize Milletvekili Şevki Yılmaz konuşmalarında, Cumhurbaşkanlığı Köşk'ünü, bulunduğu semtten hareketle ‘‘Çan'kaya’’ vurgulamasıyla eleştirirken, ‘çan’ bu kez kapatmaya karşı koz olarak RP'nin savunmasında yer aldı. RP savunmasında partili belediyelerin icraatlarını överken, Trabzon Belediye Başkanı Asım Aykan'ın tarihi kilisede çan çalınması izni verdiğini vurguladı. Yine Üsküdar Belediye Başkanı Yılmaz Bayat, belediye hudutları içindemi tüm inanç sahiplerinin kilise ve sinagog hizmetlerine destek verdiği ifade edildi.


Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False