Ve Refah’a kilit

8 ay süren yargılama sonunda, Anayasa Mahkemesi dün tarihi bir kararla RP'yi kapattı. Karar, 2'ye karşı 9 oyla alındı. Erbakan ve 5 RP'linin milletvekilliklerinin, gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte düşmesine oybirliği ile karar verildi.

Anayasa Mahkemesi dün sekiz aylık bir yargılamanın sonunda, Türk siyasi yaşamını ve Necmettin Erbakan'ın siyasi kaderini derinden etkileyen tarihi bir karar vererek, 2'ye karşı 9 oyla RP'nin kapatılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme RP'yi, ‘Laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle’ Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası'nın 101 ve 103'üncü maddelerine göre kapattı. RP, iktidardayken hakkında kapatma davası açılan ve 12 Eylül'den sonra kapatılan 14. parti oldu. Yüksek Mahkeme bu kararı ile bir ilke daha imza atarak, Anayasa çerçevesinde parti kapatılabileceği yönünde ‘örnek’ karar oluşturdu.

Mahkeme, Anayasa ile Siyasi Partiler Yasası'nın, 1995’teki Anayasa değişikliği ile çelişmeyen hükümlerini uygulayarak, RP'yi kapattı. Yüksek Mahkeme böylece önemli bir boşluğu da doldurdu. Mahkeme, bir partinin odak haline gelmesinde, kesinleşmiş mahkeme kararı aranması uygulamasını Anayasa değişikliğine dayanarak, kaldırmış oldu. Yüksek Mahkeme, bu tartışmada Anayasa'yı üstün tutarak, ‘Laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelen RP’nin, Anayasa ve Anayasa hükümleri ile çelişmeyen Siyasi Partiler Yasası hükümlerine göre kapatılabileceğine'' karar verdi.

İKİ MUHALİF ÜYE

Anayasa Mahkemesi üyeleri Haşim Kılıç ve Sacit Adalı ise bu karara karşı oy kullandılar. Muhalif üye Kılıç ilk değerlendirmesinde, ‘‘Herkes kendi vicdani kanaatine göre değerlendirmesini yaptı’’ dedi. Yüksek Mahkeme ezici bir çoğunlukla verdiği bu kararla, RP davasının sonucunun eski Başkan Yekta Güngör Özden'in kişiliğine bağlı olduğu ve emekliliğinin davayı etkileyeceği kanısını da boşa çıkarttı.

ERBAKAN'IN VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

Yüksek Mahkeme, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile birlikte RP Genel Başkan Yardımcıları Şevket Kazan, Ahmet Tekdal ile şike istifası yaparak, bağımsız olan Hasan Hüseyin Ceylan, Şevki Yılmaz ve İbrahim Halil Çelik'in milletvekilliklerinin gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte düşmesine de oybirliği ile karar verdi. Üç eski RP'linin şike istifası, milletvekilliklerini kurtarmaya yetmedi.

Mahkeme, Anayasa'nın 69. maddesi çerçevesinde milletvekilliğini düşürdüğü bu altı isimle birlikte laikliğe aykırı 10 Kasım konuşmaları nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırılan RP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'ye de 5 yıl süreyle siyaset yasağı koydu. Erbakan'la birlikte 6 RP'li isim 5 yıl süreyle siyasetten çekilecekler. RP'nin öteki milletvekilleri ise bağımsız konumuna geçecekler. Kapatma kararı diğer isimlerin vekilliklerini etkilemeyecek.

MAL VARLIĞI HAZİNE'YE GEÇTİ

Mahkeme, RP'nin tüm mallarının 2820 sayılı Yasa'nın 107. maddesi gereğince Hazine'ye geçmesine oybirliğiyle ile karar verdi. Mahkeme, 1 trilyon 236 milyar lira devlet yardımının partiye ödenmemesine ilişkin 12.1.1998 günlü 1997/1 sayılı tedbirin gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar devamına da oybirliği ile karar verdi. Buna göre bu para da Hazine'ye gelir yazılacak. Mahkeme, kararın yerine getirilmesi için birer örneğinin TBMM Başkanlığı'na, Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine de karar verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, gerekçeli kararın ‘‘En kısa zamanda’’ yazılacağını açıkladı.

AÇIKLAMAYI BAŞKAN YAPTI

RP'nin kapatılma kararı, Sezer tarafından üyelerin katıldığı bir basın toplantısıyla açıkladı. Anayasa'ya aykırı partilerin hiç tavizsiz kapatılacağı mesajını veren Sezer, şunları söyledi:

‘‘Kuşkusuz siyasi partilere yer vermeyen bir demokratik rejim düşünülemez. Anayasa'nın 68. maddesinin 2. fıkrasında da ‘Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır' denilmektedir. Ancak, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez öğesi olmaları, onların hiçbir sınırlamaya bağlı olmadıkları anlamına gelmez.

Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanaklarından biridir. Bu ilkeye aykırılık, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nda, partilerin kapatma nedeni sayılmıştır. Toplanan delillerden, RP'nin laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından, kapatılmasına karar verilmiştir.’’

Haberin Devamı


Haberle ilgili daha fazlası: