Uyuşturucu satıcısına katlamalı cezaya vize

Uyuşturucu satıcısına katlamalı cezaya vize

Anayasa Mahkemesi, okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve “sosyal amaçla” toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunlara 200 metreden yakın mesafedeki yerlerde uyuşturucu suçu işlenmesi halinde cezaların yarı oranında artırılmasına ilişkin düzenlemeye vize verdi.

Haberin Devamı

AYM, maddedeki “...ve sosyal” ibaresinin iptali istemini reddetti. Bu karar ışığında örneğin esrar satcısına verilen 10 yıl hapis, satış; okul, hastane, cami önü gibi bir yerde yapılırsa 15 yıla yükselecek. AYM kararında, Anayasa’nın 2. maddesindeki ‘sosyal hukuk devleti’ne atıfta bulundu.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ ATILAMAZ BURSU DA GERİ ALINAMAZ

AYM Genel Kurulu, başörtüsü yasağı nedeniyle üniversiteden atılan ve aldığı bursları iade etmek zorunda kalan kız öğrencinin bireysel başvurusunda “din özgürlüğü” ve “eğitim hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. AYM Genel Kurulu, başvurucunun Anayasa’nın 24. maddesinde güvence altına alınan din özgürlüğünün ve Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar başörtüsü yasağından dolayı üniversitelerden ilişiği kesilen ve almış oldukları bursları iade etmek zorunda kalan kız öğrencilere AYM’ye bireysel başvuru yolunu açtı.