Üsküdar Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları yayımlandı! İşte, aranan şartlar

Üsküdar Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları yayımlandı İşte, aranan şartlar

Üsküdar Belediyesi Zabıta alımı başvurusu için ilan detayları yayımlandı. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacağını açıklayan Üsküdar Belediyesi, başvuru detaylarını yayımladı. Peki, Üsküdar Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler olacak ve başvurular ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları yayımlandı. Nisan ayında gerçekleşecek olan değerlendirme sürecinin detaylarını açıklayan Üsküdar Belediyesi, buna göre alımları gerçekleştirecek. Peki, Üsküdar Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a.     Türk vatandaşı olmak.
b.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c.     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d.    Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  ya  da  askerlik  çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e.     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f.     İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Sıra NoKadro UnvanıSınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS Puan TürüKPSS
Taban Puanı
1Zabıta MemuruGİH1010Herhangi bir ortaöğretim kurumundan
(lise veya dengi okul) mezun olmak; En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP94En az 70 puan
2Zabıta MemuruGİH107Herhangi bir önlisans, programlarının
birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP93En az 70 puan
3Zabıta MemuruGİH95Herhangi bir önlisans, programlarının
birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP93En az 70 puan
4Zabıta MemuruGİH918Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP3En az 70 puan
5Zabıta MemuruGİH95Fakültelerin; Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP3En az 70 puan

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a.     İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c.     657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d.    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e.     13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Haberin Devamı

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
*      Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.uskudar.bel.tr) temin edeceklerdir.
*      Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
*      Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet  üzerinden  alınacak  barkotlu  mezuniyet  belgesi  (Aslı  ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
*      Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik
edilebilir),
*      KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
*      Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
*      Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
*      Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
*      3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Haberin Devamı

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
*     Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini 26.04.2021-30.04.2021  saat  17:00’ye  kadar  (mesai  günlerinde  saat  09:00-17:00  arasında)  Mimar  Sinan Mahallesi  Çavuşdere  Caddesi  No:35  ÜSKÜDAR/İSTANBUL  adresindeki  Üsküdar  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne  bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
*     Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
*     Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası: