Tuğrul Türkeş MHP'den ihraç edilebilir mi?

Güncelleme Tarihi:

Tuğrul Türkeş MHPden ihraç edilebilir mi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2015 11:27

MHP, AK Parti Lideri Ahmet Davutoğlu'nun "seçim hükümetinde" bakanlık teklifini kabul eden Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş hakkında, "kesin ihraç" talebiyle disiplin kurulunu harekete geçirdi.

Haberin Devamı

Peki, Davutoğlu'nun seçim hükümetinde yer alma teklifini kabul etmesi nedeniyle disiplin kurulan sevk edilen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tuğrul Türkeş, partiden ihraç edilebilir mi?

Bu sorunun yanıtını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan İşgüzar verdi. Prof İşgüzar, "Seçim hükümetinde yer almak disiplin suçu oluşturmaz" dedi. İşgüzar, partisinden ihraç edilmesi halinde, Tuğrul Türkeş'in dava açarak, partiye geri dönebileceğine de dikkat çekti.

Hürriyet'in görüşüne başvurduğu Prof. İşgüzar, kurulanın "koalisyon hükümeti" olmadığına, "seçim hükümeti" olduğuna dikkat çekti.

Anayasa gereği bir milletvekilinin seçim hükümetinde görev almasının partisi açısından bir disiplin suçu oluşturmayacağını belirtene İşgüzar, "Hangi parti olursa olsun disiplin suçu olarak öngörülmemiş bir fiilden dolayı partiden ihraç edilemez. Kurulan koalisyon hükümeti değil, seçim hükümetidir. Anayasa gereği bakan olacak isimleri parti yönetimi belirleyemez" dedi.

"DAVA AÇIP, PARTİYE GERİ DÖNEBİLİR"

Prof. İşgüzar, MHP'nin seçim hükümetine girmesi gerekçesiyle Tuğrul Türkeş'i ihraç kararı alması halinde, Türkeş'in dava açma hakkının bulunduğuna da dikkat çekti. İşgüzar, şöyle dedi;
"Partilerin üyeleri hakkında verdikleri ihraç kararlarına Asliye Hukuk mahkemeleri bakar. Bu durumda, yargı yolu açıktır. Asliye Hukuk mahkemesi, böyle bir gerekçeyle parti üyeliğinden ihraç edilen partili hakkında, üyeliğinin iadesi kararı verebilir."

Anayasa gereği vekillerin yaptıkları eylemlerin, ihraç gerekçesi olamayacağını vurgulayan Prof İşgüzar benzer bir de örnek verdi;
"Seçimlerden sonra tüm vekiller, Anayasa uyarınca, TBMM'de yemin ederek göreve başlarlar. Bir siyasi partinin herhangi bir nedenle vekillerinin Meclis'te yemin etmemeleri kararı alması, bir vekilin de bu karara uyması halinde, o vekil partisinden bu gerekçeyle ihraç edilemez."

DAVUTOĞLU TEKLİF MEKTUBUNDA ANAYASA'YA ATIF YAPMIŞTI

AKP Lideri Davutoğlu da, seçim hükümeti için teklif götürdüğü vekillere gönderdiği mektupta, Anayasa'ya atıfta bulunmuştu. Seçim hükümetini kurma görevinin Cumhurbaşkanı tarafından kendisine, Anayasa'nın 104 ve 116. maddeleri uyarınca tevdi edildiğine dikkat çeken Davutoğlu, ilgili bakanlık teklifini de Anayasa'nın 114. maddesi uyarınca yaptığını vurgulamıştı.

Davutoğlu, vekillere gönderdiği seçim hükümetinde bakanlık teklifi mektubunda, şöyle demişti;
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 116'ıncı maddelerinin kendisine verdiği yetkiye istinaden, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından alınan TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararı doğrultusunda Başbakan olarak atandım...

Anayasa'nın 114'üncü maddesi gereğince 1 Kasım 2015 tarihinde yenilenecek seçimlere kadar görev yapmak üzere kurulacak geçici seçim hükümetinde yer almanızı istiyorum..."

MHP, TÜRKEŞ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

MHP, Tuğrul Türkeş'in kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini şöyle duyurmuştu:
“Parti ilkelerimiz ve yetkili kurullarımız tarafından belirlenen parti politikalarımıza aykırı bir şekilde ortaya konulmuş olan bu davranış nedeniyle, adı geçen milletvekili, Sayın Genel Başkanımız tarafından, MHP Parti Tüzüğünün 11 v.d. maddeleri çerçevesinde ve yine aynı tüzüğün 78/f.4/c-d-e-i, 79 ve 81. Maddeleri uyarınca Parti Üyeliğinden tedbirli olarak 'Kesin Çıkarma Cezası' ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir”.

ANAYASA'NIN 114. MADDESİ NE DİYOR?

Geçici seçim hükümetinin kurulmasına ilişkin, Davutoğlu'nun da vekillere gönderdiği bakanlık teklif mektubunda atıf yaptığı Anayasa'nın 114. maddesi şöyle;

F. Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.
116’ncı Madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.
Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.
Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.
Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazetede ilanından itibaren beş gün içinde kurulur.
Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür."

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!