Testus suikastus Sui sui suiiiiiiiiiiii...

Cinayet, katliam veya suikast insana mahsus... Eşeklere değil... Bir hayvan kendi türünden diğer bir hayvanı tasarlayak öldürmez... Dolayısıyla hayvanlar suikast yapmaz, hart diye ısırır... İnsan tahripkarlıkta birinci.. Öğretildiği ve öğrettiği, çoğalmak, dünyayı ele geçirmek ve kıyasıya öldürmek...Suikast düzenleyebilme suiniyetini kazanarak hayvandan farklılaşmış olan ‘insan'ın ulaştığı yer hemcinsine derinden planlı düşmanlık... Geçmişten bugüne 'türlü çeşitli' suikastler görüldü... Bugün ise acaip yaygınlaşmış suikastler yumağı içinde değil miyiz??? Son olarak, Susurluk komisyonunun eski raportörü hakim Akman Akyürek İstanbul'a giderken arkadaşlarına, 'Bomba gibi dosyalar' ile döneceğini söyledi ve Susurluk'taki gibi yine bir kamyona çarparak öldü... Olay suikaste benziyor... Kimler hazırlar ki bu suikastleri, suikastten suikaste, mezara bir iki, bir iki testusuna buyur ola bu kez de...1Otomobiller, kamyonlar yakın tarihin suikast araçları olagelmiş... Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu otomobillerinde katledildiler... John Fitzgerald Kennedy, Dallas'ta özel imalat Lincoln Continental içinde vurulmuştu... Orta dereceli tarih kitaplarının Birinci Dünya Savaşı'ndan sorumlu tuttukları bir suikastte Arşidük Franz Ferdinand bir otomobilde katledilmişti. Rivayete göre sonraki sahiplerinden on üçü de aynı arabada trafik kazasında ölmüştü... Aşağıdaki markalar arasında uğursuz otomobili kestirebilecek misiniz, bakalım...a. Türkiye'de 'sütlü beygir' diye anılan Studebakerb. Gelen Ford, giden 'şavırle' tabir edilen Chevroletc. Türk trafik terminolojisinde yeri bulunmayan Graf und Stiftd. 'Bıyık' marka otomobil2 Yunanistan'da Karamanlis hükümeti sırasında devlet içinde kurumlaşmaya başlayan faşist güçlerin katliamları iktidar ile muhalefet arasındaki sürtüşmeyi artırıyordu. Böyle bir ortamda ilerici milletvekillerinden Lambrakis, Selanik'teki bir silahsızlanmaya çağrı konferansında konuşmasını yaptıktan sonra sokağa çıktığında bir kamyonet tarafından ezilerek öldürülmüştü. Bu olayı Costa Gavras sinemaya aktardı. Film bu suikastı anlatan romanın adını taşıyordu. Kestirebilecek misiniz?a. Zb. Nec. Tesadüfün Böylesid. Hiçbiri3 Birinci sorudaki filmin adı Z'nin Yunanca'da ne anlama geldiğini kestirebilecek misiniz?a. Suikastb. Meçhulc. Çeted. Yunanca'da 'yaşıyor' veya 'ölümsüz' anlamına gelen 'zi' ya da 'ze' sözcüklerinin başharfi4 Suikastler tarihimizde II. Abdülhamit'e bir cuma namazı çıkışında Ermeni komitacıların yaptığı bombalı suikast teşebbüsü var... Başarısız... Tabii Ermenilerin beceriksizlikleri kadar, Abdülhamit'in akıllılığını da hesaba katmak gerek. Hünkârın tepkisi ne olmuştur dersiniz? a. Suistimal, suiniyet, suimisal, suitelakki, suizan gibi sui önekiyle başlayan bütün kelimelere sansür koymuştu. b. Çok müvesves adammış vesselam, 101 pare top atışını yasaklamıştı...c. Ermeniler yakalanmış, o da otomobiline atlayıp Yıldız'a gitmişti...d. Hepsi5 Terörist bu ya, ya da eksterminatör veya suikastçi... Bir kere kafayı taktı mı uçanı kaçanı gagalar... BM'nin efsanevi genel sekreterlerinden Dag Hammersköld'ün uçağı havada uçurulmuştu. 1988'de Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül Hak özel uçağına yerleştirilen bombanın uçuş sırasında patlaması sonucu ölmüştü. 1988'de yine Raşit Kerami bindiği helikopterin patlatılması yüzünden ölmüştü. 17 Şubat 1993'te bir Türk generalinin bindiği uçak düştü ve içindeki dört subayla birlikte öldü. Kimdi, gazeteleri belleğinizde tarayın, bulacaksınız...a. Vural Berkayb. Eşref Bitlisc. Cengiz Topeld. Hiçbiri6 Şimdi geçmişten bugüne şoklara ne denli duyarlı olduğunuzu bir suikast haberiyle ölçmeye çalışalım. Bir suikast haberi duyduğunuzda detaylara dikkat edecek kadar soğukkanlı mısınız bakalım. Adeta periyodik hale gelmiş kişisel ve toplu suikastlerle Cezayir suikast sıcağında uzun süredir fokur fokur kaynıyor... Devlet Başkanı Muhammed Budiaf 29 Haziran 1992'de suikaste kurban gitmişti... Budiaf nerede katledilmişti, kestirebilecek misiniz acep?a. Cezayir'de Cezayir'deb. Cezayir'de Oran'da c. Cezayir'de Annaba'da anababa günü kalabalığında nutuk atarken.d. Fas'ta Kazablanka'da7 Cumhurbaşkanı olmadan önce Süleyman Demirel'e yapılmış iki suikast teşebbüsü var... Ve nasıl Süleyman Demirel ilginç bir politikacıysa, bu suikastler de, daha doğrusu bunlarda kullanılan silahlar da ilginçtir. Kestirin bakalım, birincisi yumrukla idi, ya ikincisi?a. Kavalb. Şapkac. Sandalyed. Yatak olur kanape8 Türk siyaset tarihinde en fazla, hem de on dört kez çeşitli saldırılara uğramış lider kimdir?a. Mesut Yılmazb. Talat Paşac. Bülent Ecevitd. Turgut Özal9 Peki dünya siyaset tarihinde en çok saldırıya uğramış lider kimdir?a. Yaser Arafatb. Abraham Lincolnc. Ürdün Kralı Hüseyind. Hindistan'ın önderi Gandi10 Suikast sonucu öldürülmüş tek Türk başbakanı kimdir?a. Refik Saydam b. Suat Hayri Ürgüplüc. Nihat Erimd. Hiçbiri11 Enver Sedat'ın TV'nin gözü önünde bir İslami örgüte bağlı subaylar tarafından 1981'de stadyumda öldürülmesi dünya tarihinin ilk naklen suikast haberiydi... Bu suikasti gerçekleştiren örgüt üyesi yüzbaşı Halid İstanbuli, yargılanması sırasında ilginç bir cümle söylemişti. Neydi, kestirebilir misiniz?a. 'Ben bir firavun öldürdüm.'b. 'Ben de mi Brutüs!!!'c. 'Bu işi Camp David'de yapacaktım... Bu güne nasipmiş...'d. 'Anne, bak başardım...'12 Enver Sedat'ın öldürülmesinden sorumlu İslami örgütün adını kestirebilecek misiniz acep?a. İslami Cemaatb. Müslüman Kardeşlerc. Tekfir ve Hicretd. Hamas13 Öldürülen kral ise kral öldü, yaşasın kral, yaşasın suikast... Her suikastten hemen sonra öldürülen ünlü kişinin yerini hangi ünlünün alacağı tartışması başlamaz mı??? Roma imparatoru Sezar'ın öldürülmesinden hemen sonra Antonyus'un konuşmasını hatırlayın... 'İnsana mahsus' suikast statü, iktidar ve dolayısıyla başarıyla ilişkili değil mi? Suikastçı başarırsa başkan, başaramazsa tabii ki başından olur... Gençliğinde militan olup bir dolu eyleme karışmış bir terör örgütü üyesi, iktidara geldiğinde Nobel Barış Ödülü verilmiş bir başbaşkan vardı... Kimmiş acep?a. Kurt Waldheimb. Menahem Beginc. Olof Palme d. Abdülnasır14 Hamam suikastleri de ünlü değil midir? Özellikle hanımlar kocalarını; metresler dostlarını... Antik Yunan mitolojisinde Medea Thessaly kralı Pelias'ı yıkarken zehirli sabunla öldürür. 1789 Fransız İhtilali'nin ünlü gazetecisi Marat, küvette bıçaklanır... Truva Savaşı'nın galibi kral Agamemnon'u da karısı Clytemnestra küvette öldürmüştür... Neyle, ürpererek kestirebilir misniz? a. Baltaylab. Keseylec. Kaynar suylad. Cımbızla15Türkiye'de son on yılda en çok suikastın vuku bulduğu yıl hangisi? Anımsamanızı kolaylaştırmak için: Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun ve Bahriye Üçok suikastlerinin failleri bugün dahi meçhul suikastlere o yıl kurban gittiler. Hangi yıl, kestirebilecek misiniz? a. 1990b. 1989c. 1983d. 199316 Aile boyu suikastlere ne demeli??? Bir ailenin fertleri sürekli gagalanır... Derhal anımsayacaksınız...a. John Fitzgerald Kennedy - Robert Kennedyb. Mahatma Gandi - İndra Gandi - Rajiv Gandic. Adnan Menderes - Yüksel Menderes - Aydın Menderesd. Don Carleone - Marlon Brando - Al PacinoYanıtlar: 1) c, 2) a, 3) d, 4) c, 5) b, 6) c, 7) c, 8) c, 9) a, 10) c, 11) a, 12) a, 13) b, 14) b, 15) b, 16) a
Haberle ilgili daha fazlası: