GeriGündem Testus gırgırus
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Testus gırgırus

Ahmet Turan ALTINERFazla izah mizah bozarDikkat!!! Testus bir imtihan biçimi değildir... İmtihan fikriyle ve özellikle 'çoktan seçmeli test' denen sınav biçimiyle 'gırgır' geçmeyi amaçlamaktadır... Testus'taki şıklardan biri mutlaka doğru yanıttır vedoğru olanı genellikle şıkların en komiğidir... Yanıtlar her Testus 'un altında, göz ucundadır... Ezcümle, en iyi imtihan testustan beterdir...E-posta adresi: Altiner@bnet.net.trAaaaaa, yüzünüzde müstehzi bir ifade görür gibi oluyorum.... Başlığa mı gülüyorsunuz??? Efendim, mizah ciddi bir iştir. Fazla izaha gerek kalmadan buyur ola yaratıcı mizah testusuna bu kez de.1 Efendim, ünlü bir yazarın da dediği gibi, 'mizah ciddi bir iştir...' Ciddiyet dedikse, bir kaşı kalkık, mollavari politikacı ciddiyeti demedik kuşkusuz... Öyle ya, işini yaratıcı biçimde ciddi tutmakla, kaşı kalkık molla ciddiyeti arasında dağlar kadar fark yok mu??? Kimmiş bu sözün sahibi olan mizah ustası acep?a. Aziz Nesinb. Neyzen Tevfikc. Mark Twaind. George Bernard Shaw2 Güldüğünüzde yüzünüzde tam on beş kasın birden harekete geçtiği ve nefes alış biçiminizin değiştiği biliniyor... Peki, gülümsemeyi, gülmeyi, kahkaha atmayı veya üçü birden seri halinde bu patlamayı ne yaratıyormuş?a. Alışılanın dışında bir şey duymak b. Alışılmadık bir görüntüyle veya alışılmadık bir dürtüyle karşılaşmak c. 'Ciddi' uğraşlardan sayılan 'politika' son zamanlarda Türkiye'de epey gayri ciddi bir iş halini almamış mıdır??? Çok acil çözüm bekleyen yeniden yapılanma sorunlarıyla karşı karşıyayken bu sorunları çözmek için ortaya çıkan kadroların çözüm aramak, bulmak yerine sadece ceplerini ve ikballerini düşünmekte olduğunu Türk halkı hayretle izlemekte değil midir??? Buna rağmen aynı politikacıların çatık kaşla söylev yapıyor olması Türk halkında gülümseme, gülme ve kahkaha patlatma olgularının üçünü birden yaratmıyor mu?d. HepsiEfendim, dünyada mizah içerikli, 'mizah dergisi' niteliğini taşıyan ilk süreli yayın 1830'da Paris'te yayımlanmış... Adı, La Caricature... Bizde ise ilk kez, 1868'de ilk mizah yayını bir gazete eki olarak, Terakki gazetesinin eki olarak çıkmış... Ama gerçek anlamda ilk Türk mizah dergisinin 1869'da Teodor Kasap Efendi'nin yönetiminde çıkan yayın olduğu kabul ediliyor... Şimdi soru:3 Teodor Kasap Efendi'nin mizah yayını, adını bundan 2411 yıl önce Sinop'ta doğmuş ünlü bir filozoftan almış... Kimmiş???a. Sinopsisb. Damoklesc. Diyojend. HomojenÜnlü ruhbilimci Dr. Sigmund Freud da fıkralara düşkünmüş... Onun anlatmaya bayıldığı bir fıkrayı sunuyorum:Fransa'da 14. Louis zamanında bir marki karısını bir papazla sevişirken yakalamış. Pencereye koşmuş ve dışarıya doğru bir takım işaretler yapmaya başlamış. Karısı şaşkınlık içinde adamın ne yaptığını sormuş... Marki sakince yanıt vermiş, papaz benim yapmam gerekeni yapıyor, ben de milleti takdis ederek onun yapması gerekeni...4 Sözlü mizahın tepe noktasını yakalamış olan Temel bir fıkraya kaç şekilde gülermiş?a. İzah edilinceb. Anlayıncac. Hala anlamadığını anlayıncad. Hepsi5 Konuşmalarında cahil ve alçakgönüllü biriymiş gibi davranan ünlü filozof Sokrates, herkese her konuda aptalca ve yanıtı bilinen sorular sorarmış... Aynen Temel gibi... Amacı, onların ne kadar cahil olduğunu ortaya çıkarmak.... Bu tür bir mizah yaklaşımına ne denir?a. Kafa yapmakb. Racon kesmekc. Karakter yapmakd. İroniCemal Temel'e sormuş,- Biz niye her soriya soriyla cevap veriruz?Temel cevap vermiş,- Niye olmasın ki?6 Çok sevilmiş bir mizah dergimiz 25 kasım 1946'da çıkmaya başlamıştı... Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, antidemokratik yasalar ve enflasyon sorununa yaptığı mizahi eleştiriler kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, çok popüler olmuştu... Ama iktidarın tepkisi hiç de hoşgörülü olmadı... Dergi ardı ardına kapatılmaya, yazar ve çizerleri tutuklanıp hapse atılmaya başlandı... Ama dergiciler de direniyordu... Dergi her kapatıldığında yayınını farklı adlarla sürdürüyordu... Dönem dönem Malumpaşa, Ali Baba, Merhumpaşa adlarıyla da çıkan bu derginin orijinal adı neydi acep?a. Böyle Başa Bu Paşab. Marko Poloc. Marko Paşad. GırgıriyeEn beğendiğin Temel fıkrası nedir diye soranlar oluyor... Efendim, Temel ölmüş, cehenneme gitmiş, sille tokat karşılamışlar,- Pöyle yaparsanuz sonra hiç çimse celmez, demiş. 7 Efendim, aşağıda Tanzimat'tan bu yana İstanbul'da yayımlanmış mizah gazeteleri ve dergilerinin bazılarının isimleri sıralanıyor... İçlerinden biri uydurma, ayırt edebilecek misiniz?a. El Üfürükb. Laklakc. Nekregüd. Gik Gurugie. Kadın Oyuncak Değildirf. Haber Anasıg. Boşboğaz ve Güllabih. 41 buçuk1908'de Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte İstanbul'da bir anda 40 kadar mizah dergisi yayınlanmaya başlamış. Çağdaş Türk karikatürünün yaratıcı ilk hamlesini yaptığı bu dönemde çıkan dergilerin ancak yarısı yaşamını sürdürebilmiş. Yine de o yıllardaki dergi satışları bugünkülerle kıyaslanamayacak kadar yüksekmiş. Örneğin Cart Beyim dergisi 50 bin satıyormuş.8 Yukarıda anılan dönemde 1910'da yayımlanmaya başlayan bir dergi var... Derginin adresi: 'Babıali caddesindedir ahır, derdin düşerse gel anır...'Künye: Tırnağı karıncalıSudan geçmezKabakulakKertenkeleKaplumbağaşeklindeymiş... Neymiş derginin adı, kestirebilecek misiniz?a. Çekirgeb. Merkepc. Eşekd. Zübük9 Türk mizahına yeni bir ufuk açmış bir dergi var: Gırgır... Oğuz Aral tarafından 1971'de Gün gazetesinde bir karikatür köşesi olarak başlayan Gırgır ertesi yıl dergi olarak yayımına devam etti... Türk mizahında başlıbaşına bir ekol oluşturan Gırgır özellikle 12 Eylül döneminde açıkça söylenemeyenleri de yazıp çizerek Türk basın tarihinde görülmemiş tiraja ulaştı... Bu tirajla Amerikan Mad ve Rus Krokodil dergilerinden sonra dünya üçüncülüğüne oturdu... Bu tiraj kaçtı???a. 200 binb. 300 binc. 400 bind. 500 binBu haftanın mizah testusunu Temel değişimle bitiriyorum... Temel değişimin birinci örneği bilgisayar dünyasından.... İkincisi ise Temel genetik...TEMEL MİKROCHİPTemel dünyanın en büyük microchip'ini üretmiş...TEMEL GENETİKTemel Cemal'e,- Pen çendimun püyükpabasu oltum.- Nasul olur pöyle pişey?- Kızi olan pi tulla evlentum. Pabam ta onun kizuyla evlentu. İçimizun ta pirer çocuği olti. Penum karum, anamın çocuğunin püyükanasu; püyük ananun kocasi, penüm püyük pabam olti.Yanıtlar: 1) d, 2) a, b, 3) c, 4) d, 5) d, 6) c, 7) d, 8) c, 9) d

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False