GeriGündem Testus Fosurus
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Testus Fosurus

Ahmet TURHAN ALTINERYok olma tehlikesindeki otlakçıya ağıtBaşkasının kesesinden tüttüren otlakçılar son nefeslerini mi çekiyor??? Yasaya göre, artık kapalı mahallerde, kahvelerde, ezcümle umumi mekanlarda sigara içilemiyecek... İçenlere para cezası verileceği ilanları çarşaf çarşaf duvarlarda... Zavallı otlakçılar, kendi köşelerinde sigaralarını gizli gizli içmeye çalışan tiryakilerle saklambaç oynayarak helak mı olacaklar??? Tütünümüz ister 'tekel'leşsin, ister 'özel'leşsin kabak daima otlakçının başında mı patlayacak??? Otlakçıların dinozorlar gibi nesilleri tükenmekte mi acaba???Görünüşte yokolma tehlikesindeki otlakçılara ağıt yakarak son kez bedavadan tütün testusuna buyur ola bu kez de...1. 'Uyuz tazı gibi ne aç ne toktur,Ömründe tütüne bir para vermez...Beleş gün geçirir vaktini bilmez...İçtiğin burnundan gele otlakçı...'Bu mısralar ünlü 'Otlakçıyan Destanı'ndan... XIX. Yüzyılda yaşamış hangi halk ozanımız tarafından yazılmış, kestirebilecek misiniz acep?a. Kırmızıgüllü Mahsunib. Erzurumlu Emrahc. Rizeli Temeld. Bayburtlu Zihni2. 'Otlakçı' adlı bir hikayede otlakçı şöyle anlatılır: 'Paketinizi uzatırsanız sigara alır, ama onun esas hoşlandığı şey başkadır...' Acaba neymiş?a. Keyifçiden daha keyifçi olmanın hazzıb. Ekonomi yapıyor olmanın dayanılmaz hafifliğic. Kendi eliyle aldığı cigaradan duyduğu haram tadıd. Otladığı kişinin sağlığına faydası olduğu inancı3. Peki, 'Otlakçı' adlı hikayenin yazarını bi çekişte kestirebilecek misiniz?a. Cavit Orhan Tütengilb. Mahmut Şevket Esendalc. Sait Faik Abasıyanıkd. Sait Duhani4. Osmanlılarda tütün içmeyi yasaklamış ve içenleri ölümle cezalandırmış bir padişah var... Gazabından çok çekmiş bir ozanın onun için'Bir duman için bu kadar dikkate ne gerek, zulme uğrayanların ahının dumanını önle, hüner budur,' dediği padişahı bilebilecek misiniz?a. Dördüncü Muratb. İkinci Mahmutd. Deli İbrahimd. Çelebi Mehmet5. 'Mizanül Hak Fi İhtiyaril Ahak' yani, en doğruyu sevmek için hak terazisi anlamındaki eserinde tütünle ilgili yasakları madde madde incelemiş ve eleştirmiş büyük bir Türk düşünürü var... Taaa on yedinci yüzyılda bakın ne demiş...'En iyisi budur ki bu konuda kimseye karışılıp sataşılmamalı. Kişi kendisine yasak edilen nesnenin daha çok üzerine düşer.' Kimdi? a. 28 Mehmet Çelebib. Işın Çelebic. Süleyman Çelebid. Katip Çelebi6. Tütünün menşei Amerika... Keşifler neticesinde 1560 yılında Avrupa'ya gelmiş, Avrupa'dan da bize... Kim getirmiş acep nikotini eski dünyaya?a. Tiryaki Hasan Paşab. Otlakçı Nasuh c. Dolapdereli Nikod. Lizbon'daki Fransız elçisi Jean Nicot7. Tütün içmenin raconu ve çeşitli aksesuarı var... Örneğin, burna çekilen tütünü yani enfiyeyi kullananlar yelken gibi mendil taşır... Erkeğin zarif çubuğu pipo kaşığıyla, çakmağıyla, fitiliyle, başlı başına bir aksesuar olayı... Otlakçısının nadir görüldüğü 'nargile'nin temel aksesuarı nedir, peki?a. Sedef kakma ceviz tavlab. Rakkasec. Nane şekerid. Marpuş8. Sigarayı puro, puroyu pipo, pipoyu nargile, nargileyi teneşir paklar derler... Tütün sözlüğü oldukça geniş... Otlakçının ağzına pelesenk... Aşağıdakilerden hangisi tütünle ilgili değil?a. Ayıngab. Tömbekic. Taktukad. Otlakiye9. Güya bir anti-sigara yasası çıkartıldı... Yüzümüze gözümüze bulaşmadı mı sigaranın dumanı... Dinlerseniz herkes sigaraya karşı ama her yer fosur fosur... Sigaraya mı karşıyız, bugün 'haşin bir şekilde' gündemdeki 'Tekel'in özelleştirilmesine mi karşıyız??? Sigarayı bırakmaktan mı yanayız, yoksa sigaradan yanayız da özelleştirmeye mi karşıyız??? Yoksa özelleştirmeden yanayız da devletçiliğe mi karşıyız??? Yok sırf devletçilik uğruna sigaraya 'eyvallah mı çekiyoruz???' Yoksa o anlık çıkarımıza göre, kah sigaradan yanayız, kah sigaraya karşıyız, kah özelleştirmeden yanayız, kah özelleştirmeden yanayız, kah özelleştirmeye mi karşıyız??? Temel'in dediği gibi sigaraya karşıyuz da onun için mi sigarayı yakayruz??? Sigarayı laf olsun diye yasakladık zahir.... İstatistikler de bunu kanıtlıyor zaten... Dünya Sağlık Örgütü WHO'ya göre Türkiye'de kaç sigara tiryakisi varmış dersiniz?a. 65 milyonb. 45 milyonc. 25 milyond. 15 milyon10. Batıda sigara içen sayısında düşüş gözlemlenirken bizde bu sayı her yıl yeni başlayanlarla daha da artıyormuş... Türkiye'de her yıl tam 500 bin kişi sigaraya başlıyormuş... İstatiklere göre bu sayının yüzde 85'ini kimler oluşturuyormuş?a. Otlakçılarb. Dünyada demode olan sigarayı 30'lu 40'lı yıllardaki gibi hala moda sayan gençlerimizc. Emekli olduktan sonra parasızlıktan iyice kıvranıp 'öyle de öldüm böyle de' diyerek sigaraya başlayan emekliler d. Tütünümüzü heba etmek istemeyen vatanseverler11. ANAP'lı devlet bakanı Eyüp Aşık, Tekel'in satışı için DSP'nin onayını alırken yine bir başka ANAP'lı Bülent Akarcalı'dan muhalefet geldi... Gazetelere göre, Akarcalı Tekel'in özelleştirilmesine nasıl karşı çıkıyordu?a. Tekel sigara fabrikaları özelleştirilecekse bu kesinlikle yabancı şirketlere satılmadan yapılmalıdır.b. Çok uluslu şirketler Amerikan halkını, özellikle Amerikalı gençleri ürettikleri sigaralarla zehirleme olanakları kısıtlandığı için Türk pazarını ele geçirmeye çalışmaktadır.c. Kol kırılır yen içinde kalır, Türk firmaları Türk gençliğini zehirleyebilir...d. Özelleştirirken de özelleştirilmese de Tekel'de ve bütün devlet kuruluşlarında tıpkı sigara otlakçıları gibi devlet otlakçıları da faaliyetlerinden men edilmelidir...12. Temel'in mantığına benzer biçimde düşünce üreten Amerikalı mizah yazarı Mark Twain dünyada en kolay işin sigara bırakmak olduğunu söylemiş... Nasıl olur, diye sorulunca nasıl yanıtlamış??? Bu soru otlakçılara ders olsun!!!a. 'Otlakçılık yapıyorum, sigara satın almayı bıraktım.'b. 'Sigara yerine ıspanağı seçtim.'c. 'Dalgınlıkla sigaralarımı hep bir yerlere bırakıyorum.'d. 'Ben yüz kez bıraktım.'Yanıtlar: 1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) d, 6) d, 7) d, 8) d (Not: Ayınga, tütün kaçakçısı;taktuka, çubuğun durduğu tabla), 9) d, 10) b, 11) a, b, 12) d

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False