TCDD 180 personel alımı yapıyor! İşte, TCDD tren teşkil işçisi başvuru şartları ve detayları

TCDD 180 personel alımı yapıyor İşte, TCDD tren teşkil işçisi başvuru şartları ve detayları

TCDD 180 personel alımı ile kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Belirsiz Süreli İşçi Olarak 180 Tren Teşkil İşçisi İşgücü talepleri 07.03.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da başvuruya açık olacak. İşte, TCDD tren teşkil personeli alımı için başvuru şartları ve Türkiye genelinde alım kontenjanları bilgisi

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü İşyerlerine tren teşkil personeli alınacak. Personel alımında bazı şartlar önem arz edecek. İşte, o detaylar

1- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

2- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

3- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

4- İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.

5- İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

6- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

İstenilen belgeler;

- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu Mezun Belgesi

- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi
- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),

- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

7- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

8- Sınav Kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 10 puan ve uygulama alanında 10 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

9- Sözlü sınav sonucunda tren teşkil işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre;
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
• Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır.
-TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.

Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

10- İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

11- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

12- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil
talebinde bulunabilecektir.

13- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

14- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

KONTENJANLAR

41 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ TALEP LİSTESİ (TABLO 2)
BÖLGESİİŞYERİİŞYERİNİN BAĞLI OLDUĞU İLALINACAK İŞÇİ SAYISIİSTENEN ÖNLİSANS PROGRAMLARI
4.BÖLGEDEMİRDAĞ GAR ŞEFLİĞİSİVAS8Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Teknolojisi Demiryolu Araçları
4.BÖLGEDİVRİĞİ GAR MÜDÜRLÜĞÜSİVAS11
4.BÖLGEKANDİLLİ İSTASYON ŞEFLİĞİERZURUM2
4.BÖLGEPALANDÖKEN GAR ŞEFLİĞİERZURUM2
5.BÖLGEMALATYA GAR MÜDÜRLÜĞÜMALATYA1
5.BÖLGEKÜRK İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ1
5.BÖLGEGEZİN İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ2
5.BÖLGEBASKİL İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ2
5.BÖLGEBEYHAN İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ1
5.BÖLGEÇAĞLAR İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ1
5.BÖLGEŞEFKAT İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ4
5.BÖLGEELAZIĞ GAR MÜDÜRLÜĞÜELAZIĞ2
5.BÖLGEPALU İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ1
5.BÖLGEMADEN İSTASYON ŞEFLİĞİELAZIĞ1
5.BÖLGEYOLÇATI GAR ŞEFLİĞİELAZIĞ2
  TOPLAM41
139 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ TALEP LİSTESİ (TABLO 1)
BÖLGESİİŞYERİİŞYERİNİN BAĞLI
OLDUĞU İL
ALINACAK
İŞÇİ SAYISI
İSTENEN ÖNLİSANS
PROGRAMLARI
1.BÖLGEALPULLU GAR ŞEFLİĞİKIRKLARELİ4Elektrik Elektrik Teknolojisi
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı
Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım
Endüstriyel Elektrik Elektronik Teknolojisi Deniz Elektroniği Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Teknikerliği Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği
Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik Teknikerliği Endüstriyel Elektronik Teknolojisi
Gemi Elektroniği Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Elektronik
1.BÖLGEKAPIKULE GAR MÜDÜRLÜĞÜEDİRNE18
1.BÖLGEÇERKEZKÖY GAR ŞEFLİĞİTEKİRDAĞ2
1.BÖLGEKABAKÇA İSTASYON ŞEFLİĞİİSTANBUL3
1.BÖLGESİNEKLİ İSTASYON ŞEFLİĞİİSTANBUL4
1.BÖLGEÇATALCA İSTASYON ŞEFLİĞİİSTANBUL4
1.BÖLGEHALKALI GAR MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL5
2.BÖLGEÇATALAĞZI GAR ŞEFLİĞİZONGULDAK11
2.BÖLGEYEŞİLHİSAR GAR ŞEFLİĞİKAYSERİ2
2.BÖLGEYERKÖY GAR ŞEFLİĞİYOZGAT2
2.BÖLGEÜLKÜ GAR MÜDÜRLÜĞÜKARABÜK6
2.BÖLGEIRMAK GAR ŞEFLİĞİKIRIKKALE5
4.BÖLGECANBAZ İSTASYON ŞEFLİĞİARDAHAN3
4.BÖLGESELİM İSTASYON ŞEFLİĞİKARS2
4.BÖLGEKARS GAR MÜDÜRLÜĞÜKARS4
4.BÖLGEKARS LOJİSTİK GAR ŞEFLİĞİKARS9
4.BÖLGESÜNGÜTAŞI İSTASYON ŞEFLİĞİKARS2
5.BÖLGEDİYARBAKIR GAR MÜDÜRLÜĞÜDİYARBAKIR3
5.BÖLGELEYLEK İSTASYON ŞEFLİĞİDİYARBAKIR1
5.BÖLGEDİLAVER İSTASYON ŞEFLİĞİDİYARBAKIR2
5.BÖLGEBOZDEMİR İSTASYON ŞEFLİĞİDİYARBAKIR4
5.BÖLGEGEYİK İSTASYON ŞEFLİĞİDİYARBAKIR1
5.BÖLGEBİSMİL İSTASYON ŞEFLİĞİDİYARBAKIR1
5.BÖLGEÇÖLTEPE İSTASYON ŞEFLİĞİDİYARBAKIR1
5.BÖLGEVAN GAR MÜDÜRLÜĞÜVAN2
5.BÖLGEKAPIKÖY GAR ŞEFLİĞİVAN4
5.BÖLGEYENİSUVEREN İSTASYON ŞEFLİĞİBİNGÖL2Raylı Sistemler Elektrik ve Raylı Sistemler İşletmeciliği Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Teknolojisi Demiryolu Araçları Mekatronik
Mekatronik Teknolojisi Lojistik
Kargo Kargo Hizmetleri Lojistik Yönetimi
Uluslararası Lojistik Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Taşımacılık ve
Lojistik
5.BÖLGETATVAN GAR MÜDÜRLÜĞÜBİTLİS1
5.BÖLGEKURT İSTASYON ŞEFLİĞİMUŞ1
5.BÖLGEMAZIDAĞI İSTASYON ŞEFLİĞİMARDİN4
5.BÖLGEKURTALAN İSTASYON ŞEFLİĞİSİİRT1
6.BÖLGEULUKIŞLA GAR MÜDÜRLÜĞÜNİĞDE3
6.BÖLGEFEVZİPAŞA GAR MÜDÜRLÜĞÜGAZİANTEP3
6.BÖLGESARISESKİ İSTASYON ŞEFLİĞİHATAY4
6.BÖLGEPAYAS GAR MÜDÜRLÜĞÜHATAY9
6.BÖLGEİSKENDERUN GAR MÜDÜRLÜĞÜHATAY6
  TOPLAM139