TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı

Güncelleme Tarihi:

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 20:11

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, yaklaşık 1000 sayfalık taslak raporunu tamamladı. Raporda, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılında Kahramanmaraş Valiliği adına rapor hazırladığı ve bölgede 7 üzerinde bir deprem riskinin bilindiği belirtildi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem, raporda, 'asrın felaketi' olarak nitelendirildi. Raporda, Türkiye'de deprem üreten ve ağır hasar meydana getiren 450'ye yakın fayın varlığından söz edildi. Depremlerin nedenlerine ilişkin de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılında Kahramanmaraş Valiliği adına yaptığı rapordan bahsedildi. Doğu Anadolu Fayı'nın 7 ve üzerinde büyüklüğünde bir deprem üreteceğine, böyle bir risk olacağının daha önce bilindiğine vurgu yapıldı.

ÖNERİ, TAVSİYE VE TEKLİFLER

Taslak raporda öneriler de şöyle sıralandı:

"Riski olan illerde dirençli şehirler oluşturulmalı. Bütün Türkiye'deki riskli bölgelerden başlayarak depreme hazırlık yapılmalı. Her binanın projesi muhafaza edilmeli ve proje binanın yöneticisine zimmetlenmeli. Türkiye'de doğal afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması konusunda merkezi yönetim, yerel yönetim, özel yönetim ve halkın yetki sorumlulukları arasında rasyonel dengeler oluşturulmalı. Tüm illerde, 'afet yönetimi ve planlaması' birimleri oluşturulmalı. Merkezi ve yerel düzeyde haberleşme, acil durum çağrı ve bilgi iletişim sistemleri altyapısı ile acil müdahale ve yardımlar için ulaşım sistemleri teknolojiye uygun geliştirilmeli. Fay hatları üzerine ev yapılmamalı. Fay hatları haritalanmalı. Eski binaların beton kalitesini belirlemek için mutlaka beton petrografisi yapılmalı."

Taslak raporda, 2021 yılında kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporundan da alıntılar yapıldı. Raporda; mobil haberleşme ile elektronik haberleşme altyapısının kurulması, kamu güvenliği ve acil yardım haberleşme sistemine ait altyapının kurulması, ülke genelinde uydu transmisyonlu mobil baz istasyonlarının konuşlandırılması gibi önerilere yer verildi.

Rapora son şekli verildikten sonra komisyon üyelerine dağıtılacak ve ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 

BAKMADAN GEÇME!