ÖSYM'den taşeron kadro sınav duyurusu - İşte kurumların taşerona kadro listeleri

Güncelleme Tarihi:

ÖSYMden taşeron kadro sınav duyurusu - İşte kurumların taşerona kadro listeleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2018 16:23

Kurumlar ve bakanlıklar taşerona kadro listelerini duyururken bir duyuru da ÖSYM'den geldi. Kesin listenin ilanının yapılması ve itirazların incelenmesi ardından sınav sürecine geçilecek. Tüm aşamaların tamamlanması ardından taşerona kadro başvurusu kabul edilen hak sahipler, 2 Nisan'a kadar kadrolaşmış olacak. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman?

Haberin Devamı

Yeni düzenleme ile kamuda çalışan binlerce taşeron işçi kadroya geçecek. Bazı kurumlar ve bakanlıklar taşerona kadro başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Taşeron başvuru kesin sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Sınavda başarılı olan işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanacak. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman?

Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları ve listeler yayımlandı. Listelerin yayımlanmasının ardından başvurusu reddedilen işçiler, itiraz için hareket geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 24 Şubat tarihinde tamamlanması tavsiye edilen itiraz sürecinin ardından gözler, kesin liste açıklamalarına çevrilecek. Bu sürecin ardından ise taşeron kesin listesi yayımlanan kurumlar, sınav aşamasını başlatacak.

ÖSYM BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

Haberin Devamı

ÖSYM, taşerona kadro sınavının sözlü şeklinde olacağını açıkladı. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin sınav uygulaması ‘’Sözlü Sınav’’ olarak belirlenmiş olup, ekte yer alan sınav takvimine göre yapılacaktır.

Sınav takvimine ilişkin bilgi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından alınabilecektir.

Sınav takvimindeki gün, saat ve yer bilgisi çalışma gruplarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir. 23/02/2018

İlanen Duyurulur.

ÖSYM TAŞERON SINAV TAKVİMİ

MERAKLA BEKLENEN İBB İLK DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ YAYIMLANDI

"696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin taşeron personelin belediyenin ilgili biriminde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeler ile 01/01/2018 tarihli uygulama Tebliği gereğince Tespit Komisyonu, sonuçların Başkanlığımız resmi internet sitesinde kullanıma açılan sorgulama ekranı üzerinden duyurulması ile (Güvenlik Araştırması sonuçlarının saklı kalması kaydıyla) itiraz süresi sonunda kesin sonuçların açıklanmasına ve sınav tarihlerinin ilan edilmesine karar vermiştir."

Haberin Devamı

İBB TAŞERON LİSTE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Tespit komisyonunun inceleyerek yayımladığı hak sahiplerinin ilanı bazı kurumlar tarafından tamamlandı. Listeleri kontrol eden vatandaşların itiraz işlemleri devam ederken, kesin listenin ilanı ise 1 hafta içerisinde tamamlanacak. Taşeronda kesin listenin ilanı, Resmi Gazete'de tavsiye edilen sürece göre 24 Şubat-2 Mart tarih aralığında gerçekleşecek.

Bu tarihin ardından ise sınavlar, 3-22 Mart tarih aralığında tamamlanmış olacak.

İETT SONUÇLARI YAYIMLADI

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24. madde) ve 01 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan bu kanun hakkındaki uygulamaya dair usul ve esaslar gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere İdaremize başvuruda bulunan alt işveren çalışanlarımızın başvuru sonuçları ekli listelerde yer almaktadır.

Haberin Devamı

Başvuru sonuçlarına itiraz edeceklerin, 21 Şubat 2018 tarihinden 23 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Valiliğine iletilmek üzere kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

İETT TAŞERON SONUÇLARI

KASTAMONU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ

"696 Sayılı KHK'nin 127 Maddesinin Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarımızda Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında olup; Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi için itirazların değerlendirilmesi sunucu oluşan sınava girmeye hak kazanan adayların kesin listesi açıklanmıştır."

SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KABUL VE RED LİSTESİ

Haberin Devamı

"Taşeron İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına alınmaları ile ilgili yapılan başvuurlar Müdürlüğümüz Tespit Komisyonunca esas incelemeleri yapılmış olup kabul ve red edilenlere ilişkin liste için TIKLAYINIZ."

TKDK TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan (*) ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara (Ek-2) ait listeler ekte yayınlanmıştır."

Haberin Devamı

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LİSTEYİ YAYIMLADI

"20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlere dair listeler belirlenmiş olup; gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler aşağıda yayınlanmıştır."

İSTANBUL İSM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞERON LİSTESİ

"Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır."

ANKARA ASM LİSTESİ 

ÇANKIRI TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI

"24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmüde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resim Gazete de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin geçici işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirlediği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyenler aşağıdaki linkten öğrenebilirler."

ÇANKIRI KADRO BAŞVURUSU

TARIM BAKANLIĞI KABUL VE RED LİSTESİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, istihdamı uygun görülen taşeron işçilerle ilgili açıklama yaptı;

Sınava girme hakkı elde edemeyen başvuru sahipleri ilan tarihinden itibaren 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Tespit Komisyonu Başkanlığına, gerekçesini belirterek, evrak kaydı yapılmak suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

TARIM BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA BELEDİYESİ KESİNLEŞEN LİSTEYİ YAYINLADI

Malatya Belediyesi hizmet alımı kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçiş başvuru sonuçlarını resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden duyurdu.

MALATYA BELEDİYESİ KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MEZİTLİ BELEDİYESİ KESİN OLMAYAN LİSTEYİ PAYLAŞTI

Mersin Mezitli Belediye Başkanlığı, bünyesinde barındırdığı taşeron işçilerden hangilerinin başvurusunun kabul edilip hangilerinin reddedildiğini açıkladı.

MEZİTLİ BELEDİYESİ KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞVURU LİSTESİNİ YAYIMLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 6 bin 189 kişi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye bünyesindeki şirkete geçiş yapmak için başvuru yaptı. Bu kişilerden 5 bin 418'inin başvurusu kabul edilirken, 771'inin başvurusu çeşitli nedenlerden reddedildi. Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketine geçecek işçiler için daha önce aktif çalışmayan ve İl Özel İdaresi'nden geçen şirketin adını Antalya İnsan Kaynakları A.Ş olarak değiştirdi. Yeni şirketin yöneticileri ise henüz ilan edilmedi.

LİSTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİMAHALLE BELEDİYESİ LİSTEYİ YAYIMLADI

Taşeron başvurusunun kabul ve reddini beyaz eden liste, Yenimahalle Belediyesi tarafından yayımlandı.

YENİMAHALLE BELEDİYESİ'NİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYMden taşeron kadro sınav duyurusu - İşte kurumların taşerona kadro listeleri

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KESİN LİSTESİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesine yapılan kabul ve red listelerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

KESİN LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KABUL VE RED LİSTELERİNİ YAYIMLADI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, bünyesinde çalıştırdığı taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili listeyi açıkladı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LİSTEYİ YAYIMLADI

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 23 Şubat 2018 günü (cuma) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak Evrak birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

LİSTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAKLI BELEDİYESİ KABUL VE RED LİSTESİ

İzmir Bayraklı Belediyesi, bünyesine kabul ettiği taşeron işçilerle ilgili listeleri yayımladı. 

BAYRAKLI BELEDİYESİ TAŞERON LİSTESİ

BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünün birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyanlar ile gerekli şartları taşımayankişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

AÇIKLAMANIN TAM METNİNİ VE LİSTELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'de listeleri açıklayan kurumlar arasında

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ DUYURU

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN İSİM LİSTESİ

(İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 12 Şubat 2018 günü (Pazartesi) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak sunulması gerekmektedir.)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞERON İŞÇİ PERSONEL KABUL DUYURUSU;

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KABUL EDİLEN VE RED EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bakanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İlgililere ilanen tebliğ olunur.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğin 10. Maddesi gereği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve ekli listede isimleri belirtilen 24 kişilik temizlik hizmet alımında çalışan personelden 1 kişinin (Kevser BULUT) başvuruda bulunmadığı, 23 kişilik temizlik ve 10 adet güvenlik hizmet alım personelinin, tespit komisyonunca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandıkları ilanı;

SONUÇLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU SONUÇLARI

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

KONYA OBM TAŞERON SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!