Tam kanunsuzluk da seçime müdahale de yok

Tam kanunsuzluk da seçime müdahale de yok

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) CHP, Vatan Partisi ve HDP’nin, yasaya rağmen mühürsüz oylar geçerli sayıldığı için “tam kanunsuzluk” nedeniyle 16 Nisan’daki referandumun iptaline ilişkin başvurusuna 1’e karşı 10 oyla verdiği tarihi ret kararlarının gerekçesini dün açıkladı. YSK, “Tam kanunsuzluk da seçime mühadale de yok. Oy verme ve sayımın her aşaması denetlendi. Seçmenin anayasal hakkının özünü ortadan kaldıracak yorum yapamayız” diyerek referandumun iptali istemini reddetti.

Haberin Devamı

AİHS’Lİ SAVUNMA

YSK’nın ret gerekçeleri şöyle:

“Serbest ve demokratik seçim hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Yurttaşların oy kullanarak yönetime katılma hakkı, her türlü engellemelere karşı korunmalıdır.

Bireye tanınan hakkın güvenli şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde, hakkın kullanılmasının korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılığın, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması mümkün değildir. Anayasal hakkını yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır.

Henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alınan bu karar (mühürsüz oy kaarı), eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun objektif bir karardır. Bu itibarla Kurul kararının seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Filigranlı oyların önceden çalınıp bazı kişilerce ele geçirildiğine yönelik hiçbir ihbar veya şikayet alınmamış, soruşturma açıldığına dair bilgi ve belge Kurula intikal etmemiştir.”

TOPAKTAŞ: YSK KANUN KOYUCU GİBİ HAREKET ETTİ
Karara muhalif kalan YSK üyesi Cengiz Topaktaş’ın karşı oy yazısı ise özetle şöyle:

“560 sayılı kararımızdaki hatalı yönlerden en başta geleni kanun koyucu gibi hareket etmemiz olmuştur. Anayasamızın 67 ve 79. maddelerinin ihlal edildiği, bu nedenlerle seçimlerin iptali yolundaki başvurunun kabulüne karar verilmesi gerektiğini düşündüğümden, Yüksek Kurulumuzun çoğunluğunun görüşüne katılmıyorum.Bu kararın 298 sayılı yasanın 98 ve 101. maddelerine ve 135/I sayılı genelgemize aykırı olması, bu kararı, kamuoyunda tartışmalı hale getirmiştir. 298 sayılı yasanın 98 ve 101. maddeleri Anayasaya aykırı olmadığına ve böyle iddiada bulunmadığımıza göre uygulanması zorunludur.”

REFERANDUMUN KESİN SONUÇLARI
YSK Başkanı Sadi Güven 16 Nisan referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yurtiçi, yurtdışı ve gümrük kapılarında toplam 58 milyon 291 bin 898 kayıtlı seçmenden 49 milyon 798 bin 855’i sandığa gitti. Oyların 48 milyon 936 bin 604’ü geçerli, 862 bin 251’i geçersiz sayıldı. “Evet” oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, yüzdesi de 51.41, “hayır” oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141, yüzdesi ise 48.59 oldu. 

Haberle ilgili daha fazlası: