Subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinde değişiklik

Güncelleme Tarihi:

Subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinde değişiklik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2013 10:32

Subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Buna göre, Subay Sicil Yönetmeliği'nin 98. maddesinin üçüncü fıkrası, "Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, yurt içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu yönetmeliğin 24 ve 102'nci maddelerine göre yapılır" şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe, "Uzman jandarma iken 3/6/2012 tarihinden önce statü değiştirerek astsubaylığa, müteakiben subaylığa nasbedilenlerden bu tarihte halen görevde olanların, uzman jandarma statüsündeki son derece ve kademeleri ile öğrenim durumlarına göre 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun geçici 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde 926 sayılı Kanuna ekli IX Sayılı Cetvele intibakları yapılır. Personelin bu şekilde bulunan derece ve kademeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri doğrultusunda ilerletilerek 3/6/2012 tarihindeki derece ve kademeleri belirlenir" geçici maddesi eklendi.

Ayrıca, statü değiştirerek astsubaylığa, müteakiben subaylığa geçirilen uzman jandarmaların bu madde hükümlerine göre yapılan intibaklarla üst derecenin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmeyecek. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfi etmeyi gerektirmeyecek.

Astsubay Sicil Yönetmeliği


Öte yandan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 66. maddesinin üçüncü fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, yurt içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 21. ve 70. maddelerine göre yapılır."

Aynı yönetmeliğe, "Uzman jandarma iken 3/6/2012 tarihinden önce statü değiştirerek astsubaylığa nasbedilenlerden bu tarihte halen görevde olanların, statü değiştirmeden önceki son derece ve kademeleriyle öğrenim durumlarına göre 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun geçici 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde 926 sayılı Kanuna ekli IX Sayılı Cetvele intibakları yapılır. Personelin bu şekilde bulunan derece ve kademeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri doğrultusunda ilerletilerek 3/6/2012 tarihindeki derece ve kademeleri belirlenir" geçici maddesi de eklendi.

Ayrıca statü değiştirerek astsubaylığa geçirilen uzman jandarmaların bu madde hükümlerine göre yapılan intibaklarla üst derecenin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmeyecek. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfi etmeyi gerektirmeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!