GeriGündem Siyasi partiler yasasının değişecek 11. maddesi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Siyasi partiler yasasının değişecek 11. maddesi

Siyasi partiler yasasının değişecek 11. maddesi
refid:24825199 ilişkili resim dosyası
Abone Olgoogle-news

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinde, Siyasi Partiler Yasası'nın, partilere üye olunmasını kısıtlayan 11. maddesinin "b" bendinin tamamen kaldırılacağı yer aldı. Siyasi Partiler Yasası'nın pakette yer alan 11. maddesinin mevcut hali şöyle;

Siyasi partilere üye olma:
Madde 11 – (Değişik birinci fıkra: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları
kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.
5706
Ancak;

a) (Değişik: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu
görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
b) 1 – Kamu hizmetlerinden yasaklılar,
2 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
3 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına
mahkûm olanlar,
4 – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak
tahrik etme suçundan mahküm olanlar,
5 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Terör eyleminden mahkûm olanlar,
6 – (Mülga: 12/8/1999 - 4445/4 md.)
Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.
(Ek: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim
Kanunu uygulanır.

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle