Siyasi analizci mi Nostradamus mu

‘‘Atatürk'ün<B> </B>Kehanetleri’’ adlı kitap, ilginç bir tartışmayı gündeme getiriyor. Atatürk yalnızca güçlü bir lider miydi, yoksa güçlü bir liderliğin yanı sıra parapsikolojik güçleri var mıydı? Kitabın yazarı Ali Bektan, Atatürk'ün bu tür bir doğaüstü güce sahip olduğu inancında. Bu inancını, Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı'nı, Avrupa Birliği'ni, Sovyetler'in çöküşünü önceden gördüğünü söyleyerek, örnekliyor.

İlk kitabı ‘‘Atatürk'ün Kehanetleri'nden sonra, ikinci kitabı ‘‘Atatürk'ün Gizemleri’’ni de tamamlayan yazar Ali Bektan, her iki kitabında da Atatürk'ün parapsikolojik gücüne değiniyor. Bektan kitabında, ‘‘Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kimsenin yıkamayacağını ve ekonomik olarak ülkenin geleceğinin Türk cumhuriyetlerine bağlı olduğunu bildirdi’’ iddiasında bulunuyor ve Atatürk'ün ileri görüşlü olduğunun kitaplarda vurgulandığını ancak onun aynı zamanda ‘‘Geleceği önceden görebilme’’ yeteneğine sahip olduğunu söylüyor: ‘Atatürk 1907 yılında yakın arkadaşlarına bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasını çizmiş ve 'bu gelecekteki Türk devletini gösteren haritadır'demişti. Arkadaşları o zamanlar şaşırmakta haklıydı, çünkü Osmanlı İmparatorluğu 5 milyon kilometrekare toprağa sahipti. Arnavutluk'tan Ortadoğu'ya kadar bu topraklardan daha sonra 49 devlet doğdu. Yeni kitabımda ise Atatürk’ün padişah 2. Abdülhamit'e yazdığı ve batılı devletlerin Osmanlı'yı yıkacaklarını söylediği bir mektubuna değineceğim.’

BALKAN BİRLİĞİ GEREKLİ

Bugün girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği'ni öngörmenin de ötesinde, doğrudan fikir babasının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu iddia eden Ali Bektan şöyle diyor:: ‘‘Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonra kuvvetli bir Balkan Birliği'nin kurulması için çeşitli temaslar yaptı. Bir akşam Çankaya Köşkü'nde çocukluk arkadaşı Asaf İlbay'ın da aralarında bulunduğu gruba şöyle bir açıklama yaptı: 'Bir Balkan Birliği'ne lüzum vardır. Beni bırakınız fırkamın (partimin) başında lider olarak Balkanlar'a bir seyahat yapayım. Balkan devlet adamları ile konuşayım ve efkarı umumiye'yi (kamuoyunu) hazırlayayım. Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum. Balkan Birliği kurulabilirse, bir Avrupa Birliği'ne yol açılabilir. Batı Devletleri de ergeç birleşmiş olacaklardır.’’

Oysa 1930'lu yıllarda Avrupa Birliği'nin kurulma fikrine liderleri, Almanya'daki Hitler'i, İtalya'daki Mussolini'yi, İspanya'daki Franko'yu ikna etmek çok zor olduğundan, Atatürk'ün bu düşüncesi hayata geçemiyor.

Ali Bektan, Atatürk'ün 1930'lu yıllardan sonra dünyada olabilecek birçok siyasal ve teknolojik gelişmeyi bildirdiğini söyleyerek şöyle örnekliyor:

‘‘Parapsikoloji bugün ABD ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde kürsüleri bulunan bir bilim dalıdır. Yetenekli insanlar üzerinde çeşitli deneyler yapıyorlar. Hatta Sovyet Rusya'da inanılmaz deneyler yapıldı. İleri görüşlü olarak kabul edilen büyük lider, İkinci Dünya Savaşı'nı hissetmiş ve açıklamıştır. Savaş sonrası ise dünyanın yeniden şekilleneceğinden, Doğu Bloku'nun yıkıldıktan sonra dünyanın birleşeceğinden bahsediyor. Yani globalleşmeyi de haber veriyor.'

GENERALE SAVAŞ HABERİ

Bektan,
Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı'nı haber verişini ise şöyle anlatıyor: ‘‘Mustafa Kemal Atatürk kendisini ziyarete gelen Amerikalı general Mac Arthur'a 2. Dünya Savaşı'nın olacağını haber veriyor. Diyor ki, 'Almanlar'ı Versay Anlaşması ile çok sıkıştırdınız. Almanlar kendilerini bir siyasal akıma kaptırırlarsa silahlanırlar, 1940-1945 yılları arasında savaşırlar. Savaş ancak Amerika müdahale ederse biter.’’ Bir de ekliyordu: 'Bu savaş kanlı olur ve savaşın galibi de Rusya yani Bolşevikler olacaktır.'

Söylediği tarih ise 1932 yılıdır. Naziler ve Hitler Almanya'da iktidara 1933 yılında gelirler ve akıllarında savaş yoktur. Batılı devlet adamlarının birçoğu 1. Dünya Savaşı'ndan daha kanlı bir savaşın olacağına ihtimal bile vermemektedirler. ‘‘Bunu ileri görüşlülükle açıklayamazsınız. Ancak bilimsel olarak parapsikoloji ile açıklarsınız,’’ diyor Bektan.

Sınır Ötesi Yayınevi'nden çıkan Atatürk'ün Kehanetleri kitabında ayrıca Atatürk'ün hayatındaki 9 ve 19 rakamlarının detayları da bulunuyor. İlginçlik kitap basılırken de yaşanmış. Bilgisayarın verdiği ISBN numarası da 9 ile başlayıp 9 ile bitiyor. Ayrıca kitap 1999 yılında piyasaya çıktı. Ve üç 9 bir daha ancak 1000 yıl sonra bir araya gelecek.

Sovyetler Birliği 60 parçaya bölünür

Atatürk'ün Türk Cumhuriyetleri ve Soveyteler Birliği'nin parçalanmasıyla ilgili öngörüleri de şöyle anlatılıyor:

‘‘Atatürk 29 Ekim 1933 gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 yaşını kutlamasını büyük keyifle izler. Gece yabancı misyona bir balo verilir. Geceyarısı balo biter. Sonra İsmet İnönü ile yakın arkadaşlarını sorar ve onların da Ziraat Bankası salonlarında yapılan bir baloda olduklarını öğrenir. Kalkar oraya gider. Halk salonu doldurmuştur. Onlarla saatlerce sohbet eder. Atatürk bir ara Umum Müdür (genel müdürün) odasına dinlenmek için çıkar. Odaya doktor Zeki isminde bir tıp fakültesi öğrencisi gelir. Ve Ata'ya sorar, ‘‘Paşam her ülke gençliğinin bir ideali vardır. Bizimki de ne olmalıdır’’ der.

Atatürk Doktor Zeki'ye şunları söyler: ‘‘1. Dünya Savaşı bittiğinde birçok imparatorluk da yıkıldı. Gün gelecek Sovyet İmparatorluğu da yıkılacaktır. Orada dili ve dini bir kardeşlerimiz var. Biz onlara ağabeylik yapmalıyız, geleceğimiz oralara bağlıdır. Bunu arkadaşlarına anlat.’’ Gerçekten de petrol ve doğalgaz zenginlikleri bizi oralara bağlamıyor mu? Çankaya Köşkü'nde yakın arkadaşlarına ise bir gece şunu söylüyordu: ‘‘Biraz sabredin, yurtta sulh, cihanda sulha sarılın, çünkü 60 yıl sonra 60 parça olacak. Bu nesil Boşlevik ihtilalini yaptı. Kan kussa, kızılcık yedim der. Oğulları da babalarının istikametinde gider, ama ondan sonraki nesil Rusya'yı 60 parçaya böler.’’ Atatürk hem tarih veriyor, hem de ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Ama bizim politikacılarımız Türk Cumhuriyetleri'ne yeteri kadar önem vermiyor mu. İşte o düşünülür.’’

30 Ağustos Zaferi’nin 79’uncu yıldönümü

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 30 Ağustos Zaferi'nin; tarihimizin akışını değiştiren, Türk ulusunun geleceğe yönelişini etkileyen çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Sezer, zaferin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şöyle dedi: ‘‘Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünün, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunup kollanmasında hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Cumhuriyet'in bizlere sunduğu demokrasi kültürünü yaşam biçimi olarak benimsemeli, insan hakları alanlarındaki eksikliklerimizi gidermeliyiz.’’

Başbakan Bülent Ecevit ise mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, tarihin en büyük zaferlerinden biri olduğunu, bu zaferle bağımsızlığın güvenceye kavuştuğunu söyledi.Ecevit, zaferin kazanılmasında halkın birliği, askerin kahramanlığının etken olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Milleti'nin güçlü yanına dikkate çekerek, ekonomik krizin aşılacağına olan inancını yineledi.

Başbakan Yardımcısı ve ANAP Lideri Mesut Yılmaz, 30 Ağustos’un Türk tarihinin son dönemlerindeki en büyük zaferlerinden biri olduğunu bildirdi. Yılmaz, ‘Bugüne kadar bütün badireleri ülkemizin bütünlüğünden ve milletimizin birliğinden taviz vermeden atlatabilmemiz, güvenimiz sayesindedir’’ dedi.

DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ise, ‘‘30 Ağustos, Türkiye'nin tarih önünde devleti ve milletiyle ebediyen varolacağının, her türlü olumsuzluğun üstesinden geleceğinin kanıtlandığı gündür’’ dedi.

Halide Edip’e söylediği

Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı gün Atatürk İzmir'dedir. Tarih 10 Eylül 1922'dir. Kendisini ziyarete gelen kadın yazarımız Halide Edip Adıvar Mustafa Kemal'e sorar: ‘‘Paşam savaşı kazandınız. Bundan sonra ne yapacağız? Mustafa Kemal gülerek şu yanıtı verir: 'Ne mi yapacağız? Yunanlılar yerine bundan sonra birbirimizi yiyeceğiz!' O günden bugüne kadar politik hayatımıza baktığımızda onun bu sözünün bir kehanet olduğunu görmüyor muyuz?’’

Atatürk neleri öngörmüştü?

Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını, Türkiye'nin geleceğinin Türk cumhuriyetlerinde olduğunu söyledi.

1907 yılında bugünkü Türkiye haritasını çizdi.

General Mac Arthur'a 2. Dünya Savaşı'nın olacağını haber verdi.

AB'yi öngörerek, ‘‘Balkan Birliği kurulabilirse, bir Avrupa Birliği'ne yol açılabilir,’’ dedi.
Haberle ilgili daha fazlası: