Sistem çalışmasında sona gelindi

Sistem çalışmasında sona gelindi

Seçim süreçlerinin sona ermesinin ardından yaz sıcağında Ankara’da hem çok yoğun hem de bir o kadar önemli bir çalışma yürütülüyor. Konu; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi....

Haberin Devamı

16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen sistem, 24 Haziran 2018 seçimleri ile tam olarak uygulamaya geçti. Ancak 13 aylık süreçte Türkiye önemli bölgesel, uluslararası tartışmalı konularla uğraşıp, yerel seçim sürecini atlattı. Sistemin A’dan Z’ye kurulması, eksikliklerinin gözden geçirilmesi 13 aylık süreçte tam anlamıyla yerine getirilemedi. Yerel seçim sürecinin de sona ermesi ve “olağanüstü bir durum olmaz ise” seçimsiz döneme geçilmesiyle sistemin eksiklerinin giderilmesi ve daha iyi bir yapıya kavuşturulması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında başlatılan çalışmada sona gelindi.

SİSTEM SORGULANMIYOR  EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Bazı çevrelerce iddia edildiği gibi “sistem sorgulanmıyor” yani “sistem değişmeyecek.” Ancak sistemin eksiklikleri, aksayan yönleri tespit edilerek; hızla bir iyileştirme sürecine girilecek. Üstelik bu değerlendirme her sene yapılacak. Peki bu ilk yılda eksikliklerin belirlendiği çalışma nasıl yürütüldü, nasıl bir yöntem uygulandı?

Haberin Devamı

Temel olarak “Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile neyi arzuladı, hedefledi; neler vaat edildi; hangi hedefler gerçekleşti? Türkiye bugün nerede?” sorularının yanıtlarının bulunması amaçlandı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki ekip, bir süredir hummalı bir çalışma yürüterek, “veri” topladı. İncelenen üç ana alan şöyle:

- Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının iç işleyişleri.

- Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının birbirleriyle ilişkisi.

- Kamunun ve kurumların Cumhurbaşkanlığı ile ilişkisi.

Bu üç alana odaklanırken, aynı zamanda bazı soruların yine yanıtları arandı. Örnek verecek olursak;

- Çok başlılık sona erdi mi?

- Hızlı karar alma süreci hayata geçebildi mi?

-Bürokrasi azaldı mı arttı mı?

SİSTEM İÇİN ANKET

Veriler, soruların yanıtları çeşitli yöntemlerle toplandı. Bunlardan biri çalıştaylar. Daire başkanları, genel müdürler, bakan yardımcıları, bakanlar, politika kurulları, Cumhurbaşkanlığı’ndaki idari yapılar, valiler ve belediye başkanları ile ayrı ayrı çalıştaylar düzenlendi. Sivil toplum örgütleri, işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya geldiler. Katılımcılardan “sorunların eksiksiz, rahat ve eleştirel biçimde anlatılması” istenildi. Ayrıca kamu çalışanlarına “sistem”, hazırlatılan anketlerle soruldu. 10 binin üzerinde katılım sağlandı. Sadece kamu değil, vatandaşa da yine anketle ulaşıldı. Ayrıca CİMER’e ulaşan şikâyet, görüş, talepler de incelendi. Meclis idari yapısı ile ilişkiler, yargı kurumlarının görüş ve tavsiyeleri de ele alındı.       

Haberin Devamı

İŞLETME  KÖRLÜĞÜNE ÖNLEM

Verileri incelemek için Fuat Oktay’ın ekibinin dışında bir danışma kurulu oluşturuldu. Kurulun oluşturulmasının amacı “İşletme körlüğü yaşanmasın, yanlı davranılmasın” olarak özetlendi. Şimdi ana sorunlar ve çözüm önerileri derleniyor. Amaç “sistemin gelecek yıllar için önünün açılması” şeklinde özetleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği çalışmanın tamamlanmasıyla, çözüm önerilerinin hızla hayata geçirileceği belirtiliyor.