GeriGündem YKS sınav başarı duası Türkçe ve Arapça dua okunuşu nasıl? Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

YKS sınav başarı duası Türkçe ve Arapça dua okunuşu nasıl? Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

YKS sınav başarı duası Türkçe ve Arapça dua okunuşu nasıl? Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

YKS sınav duası araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS başarı duası yoğun illgi görüyor. Üniversite sınavı üç oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. Sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran'da yapıldı. Bugün AYT ve YDT yapılacak. AYT 10:15'te başlayacak. YDT ise öğleden sonra gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar yoğun bir şekilde yaptıkları çalışmaların ardından sınav dualarını araştırmaya başladılar. Kalem suresi de sınava girerken dualar arasında yer alıyor. İşte sınav duası ile ilgili bilgiler...

Sınav duası, YKS’ye girecek olan adaylar ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. AYT ve YDT'nin yapılacağı 28 Haziran Pazar gününün gelmesi ile beraber, YKS sınav duası Türkçe ve Arapça dua okunuşu araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. Adaylar yoğun bir çalışma temposunun ardından sınavda başarılı olmak istiyorlar. İşte sınava girerken ve sınav anında okunacak dualar...

Sınav Duası Türkçe Okunuşu

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

Sınav Duası Arapça Okunuşu

Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

Kalem Suresi Arapça Okunuşu

Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne). Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin). Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin). Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin). Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne). Bi eyyikumul meftûn(meftûnu). İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a'lemu bil muhtedîn(muhtedîne). Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne). Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne). Ve lâ tutı' kulle hallâfin mehîn(mehînin). Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin). Mennâın lil hayri mu'tedin esîm(esîmin).

Utullin ba'de zâlike zenîm(zenîmin). En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne). İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne). Se nesimuhu alâl hurtûm(hurtûmi). İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne). Ve lâ yestesnûn(yestesnûne).

YKS sınav başarı duası Türkçe ve Arapça dua okunuşu nasıl Sınava girerken okunacak dualar nelerdir

Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne). Fe asbahat kes sarîm(sarîmi). Fe tenâdev musbihîn(musbihîne). Enıg'dû alâ harsikum in kuntum sârımîn(sârımîne). Fentalekû ve hum yetehâfetûn(yetehâfetûne). En lâ yedhulennehâl yevme aleykum miskîn(miskînun). Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne). Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn(dâllûne). Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne). Kâle evsatuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn(tusebbihûne). Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne). Fe akbele ba'duhum alâ ba'dın yetelâvemûn(yetelâvemûne). Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîn(tâgîne). Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne). Kezâlikel azâb(azâbu), ve le azâbul âhırati ekber(ekberu), lev kânû ya'lemûn(ya'lemûne). İnne lil muttakîne inde rabbihim cennâtin naîm(naîmi). E fe nec'alul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne). Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne). Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(tedrusûne). İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn(tehayyerûne). Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum le mâ tahkumûn(tahkumûne). Sel hum eyyuhum bi zâlike zeîm(zeîmun). Em lehum şurakâu, felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn(sâdikîne). Yevme yukşefu an sâkın ve yud'avne ilâs sucûdi fe lâ yestetîûn(yestetîûne). Hâşiaten ebsâruhum terhekuhum zilletun, ve kad kânû yud'avne ilâs sucûdi ve hum sâlimûn(sâlimûne).Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzâl hadîs(hadîsi), se nestedricuhum min haysu lâ ya'lemûn(ya'lemûne).

Ve umlî lehum, inne keydî metîn(metînun). Em tes'eluhum ecran fe hum min magramin muskalûn(muskalûne). Em inde humul gaybu fe hum yektubûn(yektubûne). Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhıbil hût(hûti), iz nâdâ ve huve mekzûm(mekzûmun). Levlâ en tedârakehu ni'metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun). Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne). Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False