Sigortacılık işlemlerinde kimlik tespiti nasıl yapılır?

Güncelleme Tarihi:

Sigortacılık işlemlerinde kimlik tespiti nasıl yapılır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2018 14:27

Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılması zorunludur. Hayat sigortası sözleşmelerinin türlerine göre bir ayrıma gidilmediğinden birikimli hayat sigortası sözleşmelerinde de prim tutarına göre kimlik tespiti yapılacaktır. Yıllık prim tutarına göre kimlik tespiti yapılacak durumlarda, bir yıllık süre, sigortalama işleminin yapıldığı tarihten hesaplanacaktır. (Tedbirler Yönetmeliğinin 3/i ve 5/ç bentlerinde yapılan ve 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik uyarınca, hayat sigortası sözleşmeleri sürekli iş ilişkisi kapsamına alınmış olup, 5 sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Genel Tebliği'nin 2.2.7 bölümünde belirlenen limitlerin altında kalan sözleşmeler için basitleştirilmiş tedbir uygulanması öngörülmüştür.)

Haberin Devamı

Hayat sigortası sözleşmeleri dışındaki diğer sigortalama işlemlerinde ise işlem tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.Yirmi bin TL'lik tutarın tespitinde yapılan işlem esas alınacak ve değerlendirme işlem bazında yapılacaktır. Birbiriyle bağlantılı olmayan her bir sigortalama işlemi bakımından yirmi bin TL'lik tutar ayrı ayrı gözetilecektir.

Tedbirler Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler kapsamında düzenlenen adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, ancak sürekli iş ilişkisi tesisinde zorunluluk taşımaktadır. (02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedbirler Yönetmeliği değişikliği uyarınca, adres teyidi 5 sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Genel Tebliği'nin 2.2.7 bölümünde belirtilen limitlerin üzerindeki hayat sigortası sözleşmeleri için zorunlu olup, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle diğer iletişim bilgilerinin teyidinin risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde yapılması öngörülmüştür.)

Haberin Devamı

Sigorta poliçe satışlarında (grup sözleşmeleri şeklinde olsun veya olmasın), sigorta işlemini yaptıran kişinin kimlik tespitinin yapılması esas olup, sigortalının ya da lehdarın farklı kişiler olması durumunda bu kişilerin kimlik tespiti, bu kişilerle kimlik tespitini gerektiren bir işlem (tazminat ödemesi gibi) yapılması durumunda söz konusu olacaktır.

1996 yılından önce yapılan hayat sigortası sözleşmeleri bakımından, sözleşmelerin sona ermesi aşamasında yapılacak işlemlerin tutarının yirmi bin TL veya üzerinde olması durumunda, gerçekleştirilen işlemle ilgili olarak usulüne uygun olarak kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 6, 7 ve 14 üncü maddeleri gereğince kimlik tespiti (kimlik tespiti teyidi de içermektedir) yapılması ve müşteriden imza örneğinin alınması bir zorunluluk olduğundan, uygulamada buna uygun şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası: