Selçuk Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alımı yapıyor

Selçuk Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alımı yapıyor

Selçuk Üniversitesi, 47 personel alımı ile Tıp Fakültesi'ndeki eksiklikleri tamamlayacak. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, fizyoterapist unvanlarında alım yapacak olan Selçuk Üniversitesi, personel alımı hakkındaki detaylara yayımladığı kılavuzda yer verdi. Peki, Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Alım yapacağı her unvan için şartları yayımlayan Selçuk Üniversitesi, konuyla ilgili detayları adayların erişimine açtı. İşte, Selçuk Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alımı hakkında detaylı bilgiler

Aşağıdaki bilgiler genel başvuru şartlarını oluşturmaktadır. Özel başvuru şartlarını görüntülemek için sayfanın altında yer alan kılavuz linkine tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,

9.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

Haberin Devamı

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberin Devamı

BAŞVURUNUN DİĞER ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

1.Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2.Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunlarının 2016 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (10/10/2018- 24/10/2018 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00))

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)
2.Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz edilecektir.)
3.Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
4. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
5.Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.
6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.(Şartsız ilanlar için SGK Hizmet Dökümüne gerek yoktur.)
7.1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitesinden temin edilecek başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
8.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması halinde başvuru kabul edilecektir.

Haberin Devamı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitesinden (http://hastane.selcuk.edu.tr web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)