SBS’de en çok merak edilenleri MEB’e sorduk

SBS’de en çok merak edilenleri MEB’e sorduk

Hürriyet, başta bu yıl lise eğitimine başlayacak öğrenci ve veliler olmak üzere kamuoyunun en çok merak ettiği soruları Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarına yönlendirdi.

Haberin Devamı

Bakanlık, bu soruları 9 başlık altında toplayarak şöyle yanıtladı:

SBS’de en çok merak edilenleri MEB’e sorduk

1- Bu yıl kaç öğrenci liseye başlayacak?

2012 yılında çıkarılan 6287 sayılı Kanun gereği ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına alınmış, yani liseler zorunlu hâle getirilmiş olup, bu düzenleme ilk defa bu yıl uygulanacaktır. Daha açıkçası, 2012-2013 eğitim- öğretim yılı sonu itibarıyla ortaokulu bitiren 1.241.936 öğrencinin tamamının 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lise eğitimine başlayacaktır. Bunlardan bir kısmı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına, kalan kısmı da diğer ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracaklardır.

2- SBS ile kaç öğrenci okullara yerleşti? Okullara göre dağılım nedir?

2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle ortaokulu bitiren öğrencilerden SBS’ye müracaat eden öğrenci sayısı 1.112.593’dür. Bu öğrencilerden 1.049.290 tanesi 201 puan barajını aşarak tercih yapma hakkını elde etmiş, 904.114 öğrenci ise bu haktan yararlanarak tercihte bulunmuştur.

3- Sınavı girmeyen, girip de tercih yapmayan ya da tercih yapıp da yerleşemeyen öğrencilerin, önlerinde hangi seçenekler var?

SBS sınav puanlarına bağlı olarak, tercihleri sonunda herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, sınavsız öğrenci alan okullara kayıt yaptırabilecektir. Sınavsız öğrenci alan okullar; öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre oldukça çeşitli programların uygulandığı meslek liseleri, imam hatip liseleri, bünyesinde genel lise programı da bulunan çok programlı liseler, açık lise ve tercih edilmesi halinde özel okullardır. Öğrenciler bu okullardan kendisine uygun olan herhangi bir tanesine rahatlıkla yerleşebilecektir.

4- Bu yıl geçiş süreci olduğu için olası sorunlara ilişkin tedbirleriniz var mı?

Ortaöğretimin zorunlu olmasından kaynaklanan öğrenci artışından dolayı derslik ve okul sayısında yerel düzeyde bazı sorunların ortaya çıkması doğaldır. Bu sorunları çözmek adına bütün tedbirler alınmıştır. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda ve kendi tercihlerine uygun ortaöğretim kurumlarında eğitim almalarıdır. Bunun için gerektiğinde öğrencilerin boş kalan okullara taşınmasından, kontenjanların esnetilmesine kadar bir dizi tedbir aldık. Mesela yerleştirme süreci başlamadan önce sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında bir miktar artış gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulduğunda her türlü tedbiri alıp, olası mağduriyetleri yerelde çözmeye ilişkin gerekli bütün hazırlıkları yaptık.

5- Bir yere yerleşemeyen, meslek lisesine gitmek istemeyen, bölgesindeki lisede kontenjan bulamayan öğrenci ne yapacak?

Anadolu türü okulların kontenjanları 2012’ye göre yüzde 50 arttı. Sınav kazanamayanların oranı geçen yıla göre daha az. Geçen sene sınava girenlerin yüzde 38’i Anadolu türü okullara yerleşmişken bu yıl bu oran yüzde 53 olacaktır. Geçen yıla oranla bu sene daha az öğrenci meslek lisesine gidecek. Herhangi bir yere yerleşemeyen öğrencilerin oranı önceki yıllara oranla oldukça sınırlıdır. Bu öğrencilerimize de içinde her türlü program ve bölümün yer aldığı meslek liseleri başta olmak üzere imam hatip liseleri, bünyesinde genel lise programı da bulunan çok programlı liseler, açık lise ve tercih edilmesi halinde özel liseler gibi çokça alternatif sunmaktayız.

6- Gelecek yıl liseye yerleştirme nasıl olacak?

SBS, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmede sınava dayalı bir seçme ve sıralama yöntemidir. Önümüzdeki yıl bu sınav yapılmayacaktır. Bakanlık olarak okul ve öğretmeni merkeze alan, öğrenciyi bütün geleceğini domine etme stresine sokmayan, öğrencinin sosyal/sanatsal ve sportif etkinliklere de zaman ayırmasını teşvik eden yeni bir yerleştirme modeli hakkında uzun bir süreden beri çalışmaktayız. Konu ile ilgili hemen hemen bütün aktörlerin görüşü alınmaktadır. Kendini geliştiren, yeniliklere açık, adil ve güvenilir bir yerleştirme sistemi ile önümüzdeki yıllarda öğrencilerimiz ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir.

7- Önümüzdeki yıllara ilişkin olarak yerleştirmeden kaynaklanabilecek sorunlara ilişkin yeni tedbirler gündeminizde var mı?

2013-2014 eğitim-öğretim yılında merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen öğrenciler için uygulama, önümüzdeki yıllarda da hiçbir öğrenciyi sürecin dışında tutmayacak şekilde devam ettirilecektir.

8- Önümüzdeki yıl fen liseleri ve özel okulların kendi sınavlarını yapacaklarına dair iddialar var. Bu konuda bir çalışmanız var mı?

Bu tür okullar için ayrı sınav kesinlikle gündemimizde yok. Yukarıda tanımlandığı biçimde ortaöğretim kurumlarına öğrencilerimiz okul başarılarına göre yerleştirilecektir.

9- Yeni sistem, meslek liselerine ilgiyi arttırdı mı? Meslek liselerine başvuru oranı nedir? Bu sayıların okullara göre dökümü nedir?

Ortaöğretimin yani liselerin zorunlu eğitim kapsamına alınması bütün okul türlerine olan talebi tabii olarak artırmıştır. Meslek liselerinin tüm ortaöğretim içerisindeki oranı yüzde 48’dir. Bu oran da lise düzeyinde meslek liselerine talebin hala çok yüksek olduğunu göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bütün çocuklarımızın ilgi, yetenek ve beklentilerine en uygun eğitimi alabilmeleri için gerekli bütün tedbirleri alıp, ihtiyaç duyulan yatırım ve çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla bunu gerçekleştirecektir. Ortaya çıkabilecek bütün sorunları anında çözecek tüm tedbirler alınmıştır. Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA


Haberin Devamı

Tercih yapan öğrencilerin okullara göre dağılımı

Haberin Devamı

MEB, tercih yapan öğrencilerin okullara göre dağılımını da açıkladı. Buna göre;

Okul/bölüm sayısı 182 olan fen ve sosyal bilimler liselerinde kontenjan sayısı 19 bin 110 oldu. Bu kontenjanın tamamı doldu.
2 bin 163 okul/bölüm sayısı olan Anadolu liselerinin kontenjan sayısı 356 bin 352 oldu. Bu liseleri 350 bin 181 öğrenci kazandı, 5 bin 253 kontenjan ise boş kaldı.
299 okul/bölüm bulunan Anadolu öğretmen liselerinin 35 bin 360 olan kontenjanını da 35 bin 249 öğrenci kazandı. Bu okullarda ise sadece 43 kontenjan boş kaldı.
Mesleki ve teknik ortaöğretim liseleri 4 bin 399 bölümle en çok bölüm/okul olan lise türü oldu. Bu okullardaki 184 bin 353 kontenjanın 148 bin 379 kişi tercih etti.
Söz konusu okullarda 8 bin 779 kişilik ise açıkta kaldı.
572 okul/bölüm bulunan Anadolu İmam Hatip lisesinin 64 bin 162 olan kontenjanını 63 bin 878 öğrenci kazandı. Bu kontenjanın da sadece 216’sı boş kaldı.
En fazla boş kontenjan da özel okullarda yaşandı. 502 okul/bölümün yer aldığı özel okullardaki 28 bin 871 kontenjanın sadece 7 bin 693’ü doldu. 21 bin 226 kontenjanın boş kalması dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası: