‘Sakıncalı hekim’ yumuşatıldı

‘Sakıncalı hekim’ yumuşatıldı

Sağlık çalışanlarına şiddete karşı hükümler de içeren torba yasa teklifinde ‘sakıncalı hekim’ uygulaması yumuşatıldı. Teklifteki, “güvenlik soruşturmasını geçemeyen” ve “bundan sonraki mezunlar” ile ilgili sınırlama kaldırıldı.

Haberin Devamı

Torba teklifte Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasaya ek hüküm getiren beşinci madde dün komisyonda uzun süre tartışıldı. CHP’li Ali Fazıl Kasap “Steteskopla, enjektörle darbe yapılmaz. Ege’de denizde botlarla denize dökülen doktorlar gördüğünüzde vicdanınız sızlamayacaksa ben bir şey demiyorum” dedi.

SADECE İHRAÇ EDİLENLER

AK Partili üyelerce gündeme getirilen önergeye göre SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışma yasağı sadece ihraç edilen hekimler ve diş hekimlerine uygulanacak. Buna göre, ‘terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar’, SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarında da çalışamayacaklar. Maddenin ilk halinde “güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevine alınmayanlar” da bu kapsamda sayılıyordu. İhraç edilen hekimler ile güvenlik soruşturmasını geçemeyen hekimler, zorunlu hizmet süresi olan 600 gün boyunca mesleklerini icra edemeyecek. İhraç edilen hekimlerin düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. Güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevine alınmayan 1050 dolayındaki hekim ise SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler. Teklifin görüşmeleri geç saatlere kadar sürdü.

Haberle ilgili daha fazlası: