RTÜK'ten yurt dışı görevlendirmelerindeki harcırahlara ilişkin açıklama

RTÜKten yurt dışı görevlendirmelerindeki harcırahlara ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), yurt dışında görevlendirilen üye ve üst kurul uzmanlarına harcırah kanununda belirlenen makam derecelerine göre harcırah ödemesinin yapıldığı, miktarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yürürlükteki kanunla belirlendiği bildirildi.

Haberin Devamı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, eski bir üyenin kurumdaki yurt dışı görevlendirmelerle ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunduğu belirtilerek, "Bu açıklamalar nedeniyle halkımızda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların ve haksız değerlendirmelerin önüne geçilebilmesi için bu açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir." ifadesi kullanıldı.

RTÜK'teki yurt dışı görevlendirmeler ve görevlilerin aldıkları harcırahlara ilişkin eski üyenin değerlendirmelerinin yasalara, gerçeğe ve ahlaka aykırı olduğuna değinilen açıklamada, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda üyelerin ve uzmanların yurt dışı görevlendirmeleri Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. RTÜK, Türkiye'nin imza attığı Uluslararası Yayıncılık Sözleşmelerinin tarafı bir kuruldur." ifadesi kullanıldı.

Üyeler ve uzmanların üst kurul toplantısında üyelerin onayıyla belirlenip, görevlendirildikleri bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Yurt dışında görevlendirilen üye ve üst kurul uzmanlarına, Harcırah Kanunu'nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre, harcırah ödemesi yapılmaktadır. Harcırah miktarı, üst kurul tarafından değil, TBMM tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan kanunla belirlenmektedir. Kamuda böyle olduğu gibi özel sektörde de şehirlerarası ya da uluslararası göreve gönderilen her kişiye harcırah ödendiği herkesin malumudur. Yurt dışında görevli personel, konaklama, ulaşım ve üç öğün yemek gibi giderlerini kendisine ödenen harcırahtan karşılamaktadır. Görev dönüşünde de bunların faturasını kuruma ibraz etmektedir.  Türkiye'nin tezlerinin anlatıldığı ve dünyadaki yayıncılık konusundaki gelişmelerin izlenip, tartışıldığı görevlerden dönüldüğünde hazırlanan raporlar, üst kurulda onaylanarak, devlet hafızasındaki yerini almaktadır."

"Yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltan eski üye, 3,5 aylık görevi esnasında bu sistem dahilinde KKTC'de görevlendirilmiş ve kendisi de diğer üyelerle aynı harcırahı almıştır. Bu harcırahıyla toplantının yapıldığı şehirde, konaklama ve ulaşım bedellerini ödemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eski üyenin Hollan'da da düzenlenen "IBC 2019 Fuarı" için de üst kurul tarafından görevlendirildiği ve görevi de kabul ettiği bildirildi. 

Üyenin, kendisine yasada belirtilen oranda harcırah ödendiği, uçak biletlerinin alındığını ancak daha sonra üyeliğinin tartışılır hale gelmesi nedeniyle görevine gidemediği bilgilerine de yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"RTÜK bugüne kadar pek çok konuda eleştirilmiştir. Ancak RTÜK, eski bir üyesinin kendisinin de yasalar çerçevesinde kullandığı harcırahı, üye ve uzmanlar sanki yasa dışı bir gelir elde ediyorlarmış gibi yansıtmasıyla ilk kez karşılaşmıştır.

Ayrıca, kendi kendini medya ombudsmanı ilan eden bu kişinin iddialarını haberleştiren medyanın, haberin olmazsa olmazı olan 'bilgiyi teyit etme' prensibini atlayarak yansıtmaları üzüntü vericidir. Kurumla temas kurulmamış olsa bile hiç olmazsa kamu görevlilerinin harcırahlarına ilişkin mevzuat incelenip, sözde 'medya ombudsmanının' iddialarının gerçekliği sorgulanabilirdi. Bu da yapılmamıştır.

Haberin Devamı

3,5 ay görev yaptıktan sonra üyelikten çekilmiş sayılması, kendisinde RTÜK takıntısına yol açan bu üyenin, gündemde kalabilmek adına yasal iş ve işlemleri yasadışı eylemler gibi göstermesi içinde bulunduğu hezeyanın dışavurumudur."