Polis evlerine alkol yasağı

Polis evlerine alkol yasağı

Alkol satış yasağı önce üniversitelerde başladı, şimdi sıra kamu kurumlarında. Bu çerçevede 'moral eğitim tesisi' kapsamındaki polis evlerinde de alkol yasağı başladı. Sağlık Bakanlığı da daha önce kendi tesislerinde "sağlığa zararlı olduğu" gerekçesiyle alkol satışını yasaklamıştı.

Haberin Devamı

/images/100/0x0/55ead695f018fbb8f899f500
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (TAPDD) üniversitelerin sosyal tesislerinde uygulamaya konulan alkollü içki yasağı, kamu kurumlarına da yansıdı. Bu kapsamda Türkiye'deki polisevlerinde alkollü içki satışı yasaklandı.

İl ve ilçelerdeki polisevleri de bu tesislerin 'moral eğitim tesisi' statüsünde yer alması nedeniyle TAPDD'ın 'eğitim kurumlarını' kapsayan genelgesine dahil edildi. Geçen hafta sonundan itibaren il ve ilçelerdeki 'moral eğitim tesisi' statüsündeki polisevlerinde alkollü içki sunumu ve satışına yasak geldi. 

HAKİMEVLERİNDE ALKOL YASAĞI YOK
 
Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu kararı, kamudaki diğer kurumların 'moral eğitim tesisi' statüsündeki tesislerinde uygulanmaya konulmadı. Adalet Bakanlığı kaynakları, yine 'moral eğitim tesisi' statüsündeki Bakanlığa bağlı kamplar ya da Hakimevlerinde alkol satışı ya da sunumunun yasak olmadığını vurguladılar.

SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGEYİ BEKLEMEDEN YASAKLADI
Sağlık Bakanlığı ise, TAPDD'nin 29 Kasım 2011 tarihli genelgesini beklemeden, kendi bünyesindeki tüm sosyal tesislerde alkol satışını yasaklamıştı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, "sağlığa zararlı olduğu" gerekçesiyle, bakanlık bünyesindeki tüm hekimevleri, kamp ve eğitim tesislerinde yaklaşık bir yıl kadar önce, alkol satışının yasaklandığını kaydettiler.

Haberin Devamı

Daha önce de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aynı kararına istinaden, üniversitelerin sosyal tesislerine alkollü içki satışı yasağı getirilmişti. Bu çerçevede, ODTÜ'ye bağlı Eymir Gölü yerleşkesindeki tesislerde, Bilgi Üniversitesi'ne bağlı Santral İstanbul'da alkollü içki satışı yasaklanmıştı.

İŞTE O KARAR
 
Önce üniversitelerin sosyal tesislerinde başlayan, ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla kamu kurumlarının eğitim tesislerine de genişletilen TAPDD'nin 29 Kasım 2012 tarihli alkol satış yasağının duyurusu şöyleydi:

Haberin Devamı

"Bilindiği üzere, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun ‘İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin satışı’ başlıklı 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası “Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise, hacmen % 5 alkolden fazla alkol içeren yüksek alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez.” hükmünü haiz bulunmaktadır.
Yukarıda yer alan hükmün uygulanmasıyla ilgili olarak, 28/11/2012 tarih ve 7102 sayılı Kurul Kararında; Kurumumuza yapılan satış belgesi başvurularında, 4250 sayılı Kanunda yer alan ‘her türlü öğretim ve eğitim kurumları’ ile ‘öğrenci yurtları’ ibarelerinin nasıl değerlendirileceği konusu açıklığa kavuşturulmuştur.
Söz konusu Kurul Kararı ile;
-‘Her türlü öğretim ve eğitim kurumları’ ibaresinin ‘doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri, bu kapsamda yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içi’
-‘Öğrenci yurtları’ ibaresinin ‘doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri’
Şeklinde anlaşılması gerektiğine, uygulamanın bu doğrultuda yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Suat EVCİMEN
Başkan"

Haberle ilgili daha fazlası: