‘Peri Komisyonu’nun ilk ‘11’i belli oldu

Güncelleme Tarihi:

‘Peri Komisyonu’nun ilk ‘11’i belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2019 08:00

Peri bacalarıyla ünlü Kapadokya’nın daha iyi korunması, yatırımcılar için de ağır ve uzun bürokratik süreçlerin kısalması amacıyla oluşturulan alan başkanlığı kapsamında görev yapacak komisyonunun, görev ve çalışma usullerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı.

Haberin Devamı

Kapadokya sınırları içinde fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma, sit alanlarının tescili ve sınır değişiklikleri ile yeniden değerlendirilmesine ilişkin karar alma yetkisine sahip komisyon şu 11 üyeden oluşacak:

ALANINDA UZMAN

“Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip yedi üye, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresi’nden görevlendireceği bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nca görevlendirilecek bir üye.”

Haberin Devamı

Komisyonda ayrıca görüşülecek konuyla ilgili belediye başkanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden görevlendirilecek birer temsilci üye de yer alacak. Konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili kurumlardan uzman da çağırılacak toplantılara meslek odalarından da gözlemci katılabilecek. Başkan ve yardımcısı, 11 üyenin katılımıyla yapılacak toplantıda salt çoğunluğu oylarıyla seçilecek.

MENFAAT YASAĞI

Komisyon üyeleri, göreve yetki alanlarına giren konularda hiçbir menfaat sağlayamayacak. Aksine davrandığı saptananın üyeliği sona erdirilecek. Gündemdeki konuyla kişisel ya da üçüncü derece de dahil kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi ya da menfaati olan üye, toplantıya katılıp oy kullanamayacak. Komisyon, üyelerinin üyelikleri sırasında hazırlanıp iletilen plan ve projelerini de görüşemeyecek. Projelerin üyelik öncesinde hazırlanmış olması halinde ise proje sahibi üye konunun görüşüldüğü toplantıya katılıp oy kullanamayacak. ◊ ANKARA

Haberle ilgili daha fazlası: