ÖSS sonuç belgeleri postada

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile YabancıDil Sınavı (YDS) sonuç belgeleri, adayların adreslerine bugünden itibaren postalanmaya başlandı.

Haberin Devamı

2002 ÖSS ve YDS'yi gerçekleştiren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her aday için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puan türü, YDS'ye giren adaylar için de dil puanı hesaplandı.

Tüm adayların sınav sonuç belgesinde, sınavın sözel bölümünde Türkçe ve sosyal bilimlerdeki, sayısal bölümünde matematik ve fen bilimlerindeki, girilmişse YDS'deki sorulara verilen doğru ve yanlış cevap sayıları, sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanları ile dil puanları bulunacak.

2002-ÖSS'yi kazanan adayların sınav sonuç belgesinde ise ayrıca, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı katılarak hesaplanmış ve yerleştirmede kullanılacak olan sözel, sayısal, eşit ağırlıklı ve dil puanları ile bu puanların yüzdelik dilimleri yer alacak.

Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkından yararlanacak adaylardan 2002-ÖSS'ye girenler ile 2002-ÖSS'ye girmeyerek sadece sınavsız geçişten yararlanacak olanların ortaöğretim başarı puanlarından hesaplanan ''mesleki ortaöğretim başarı puanları'' da, buadaylara gönderilecek sınav sonuç belgesinde bildirilecek.
       
TERCİH MARATONU BAŞLIYOR
   
ÖSS'yi kazanan adaylar ile meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapacak adayların tercih maratonu da başladı.

ÖSYM, tüm adaylara geçen ay içinde 2002 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu gönderdi. Bu kılavuzda, 2002-ÖSS sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarının kontenjanları, giriş koşulları, 2001-ÖSS'deki en küçük puanları ve yüzdelik dilimleri yer alıyor.
  
KİMLER TERCİH FORMU DOLDURABİLECEK?
   
2002-ÖSS sonucunda, şu durumdaki adaylar yükseköğretim programları arasından tercih yapma hakkı kazanacak:

Haberin Devamı

-2002-ÖSS'ye girip 105 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar,
-2002-ÖSS'ye giren ve aynı zamanda sınavsız geçiş hakkına sahip olanlar,
-Sadece 2002-Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş için başvuranlar.

Adaylar, bu grupların hangisinde olursa olsunlar, ÖSYM'nin kendilerine gönderdiği tercih formunu dolduracaklar ve tercihlerini yaparken sadece kendilerinin tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programlarını tercih formuna yazıp kodlayacaklar.
   
TERCİHLERLE İLGİLİ KOŞULLAR
   
ÖSYM, gerek sadece meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş için başvuran, gerekse 2002-ÖSS'ye başvuran adayları, 2002-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan tablolardan yapabilecekleri tercihlere göre ''Lise grubu'' ve ''Meslek liseleri grubu'' olmak üzere ikiye ayırdı.

Lise grubu, şu liseleri kapsıyor:

Haberin Devamı

Lise, yabancı dil ağırlıklı lise, özel lise, anadolu lisesi, yabancı dille öğretim yapan özel lise, fen lisesi, özel fen lisesi, askeri lise, polis koleji, akşam lisesi, açıköğretim lisesi (lise programı), çok programlı lise (lise programı), anadolu güzel sanatlar lisesi, anadolu öğretmen lisesi, öğretmen lisesi, öğretmen okulu, köy enstitüsü.

Meslek liseleri grubu da şu liseleri kapsıyor:

Ticaret meslek liseleri, teknik liseler, endüstri meslek liseleri,kız meslek liseleri, sağlık meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, astsubay hazırlama okulları ve imam hatip liseleri, açıköğretim lisesi (Endüstri meslek lisesi, imam hatip lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi), çok programlı liseler (Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, anadolu imam hatip lisesi, imam hatip lisesi) ve diğer meslek liseleri.
   
LİSE GRUBUNUN TERCİH YAPABİLECEĞİ TABLOLAR
       
Bu çerçevede, lise grubundaki adaylardan 120 ve daha fazla ÖSS puanı alanlar, 2002-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki Tablo-3B ve Tablo-4'ten tercih yapabilecekler. ÖSS'den 105-119.9 arasında puan alan adaylar da  Tablo-3B ile Tablo-4'teki sadece Açıköğretim Fakültesi programlarını (İngilizce Öğretmenliği hariç) tercih edebilecekler.
   
MESLEK LİSELERİ GRUBUNUN TERCİH YAPABİLECEĞİ TABLOLAR
   
Meslek liseleri grubunda yer alan adaylardan 2002-ÖSS'ye başvurup sınava girenler, eğer 120 ve üzerinde puan almışlarsa Tablo-3A'dan (sadece kendi alanlarıyla ilgili bir programı seçebilecekler), Tablo-3B'den ve Tablo-4'ten, 105-119.9 puan arasında yer alan adaylar da Tablo-3A (sadece kendi alanlarıyla ilgili bir programı seçebilecekler), Tablo-3B ve Tablo-4'ten tercih yapabilecekler. Yine bu gruptaki adaylardan ÖSS'de 105'in altında puan alan adaylar da sadece Tablo-3A'dan kendi alanlarıyla ilgili programları tercih edebilecekler.

Haberin Devamı

Meslek liseleri grubunda yer alıp ÖSS'ye başvurduğu halde sınava girmeyenler ile ÖSS'ye başvurmayıp sadece meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş için başvuranlar da Tablo-3A'daki kendi alanlarıyla ilgili programları tercih listelerine yazabilecekler.
   
TABLO-6'YA DİKKAT
   
Tablo-3A, sadece sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisesi öğrencilerinin tercih edebilecekleri programları kapsıyor. Adayların Tablo-3B'den tercih yapabilmeleri için ise 2002-ÖSS'de ilgili puan türünde en az 105 veya daha yüksek, Tablo-4'ten tercih yapabilmeleri için (Açıköğretim programları hariç, Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği dahil) de ilgili puan türünde 120 veya daha yüksek puan almaları koşulu bulunuyor.

Haberin Devamı

Kendi alanlarıyla ilgili programlara girmek isteyenler ile bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi okul çıkışlı adayların, Tablo-6'yı dikkatli incelemeleri gerekiyor.

Lisede okuduğu alanla ilgili bir programı tercih etmeyen adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları düşük katsayıyla çarpıldığı için, yerleştirme puanları da düşük çıkıyor.
   
YURT BAŞVURUSU VE TERCİH FORMU TESLİMİ
   
Tercih formunun arka yüzünde yurt başvuru formu da yer alıyor. Yurtta barınmak isteyen adaylar, bu formu da kılavuzdaki açıklamalara uygun dolduracaklar.

Haberin Devamı

Adaylar, tercih formu ve yerleştirme ücreti olarak Vakıflar Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası şubelerinden birine9 milyon lira yatıracaklar. Adaylar, bankadan alacakları dekontun bir nüshasını ve tercih formunu, 31 Temmuz-9 Ağustos 2002 tarihleri arasında lise ve dengi okul müdürlüklerine veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerine teslim edecekler. Adaylar, teslim sırasında da 1 milyon lira ücret verecekler ve karşılığında makbuz alacaklar. Adayların, bu makbuzu saklamaları gerekiyor.
     
TERCİH FORMU, POSTAYLA GÖNDERİLMEYECEK
   
Adayların, tercih formunu mutlaka süresi içinde teslim etmeleri isteniyor. Belirlenen tarihten sonra teslim eden, yurtiçinden postaylagönderen veya birden fazla tercih formu teslim eden adayların tercih formları işleme konulmayacak.

Adaylar, tercih formlarının ÖSYM'ye ulaşıp ulaşmadığını, teslim ettikleri yerlerde 2002 Ağustos ayının ikinci haftası içinde asılacak olan listelerden kontrol edebilecekler.

Tercih formlarını internet yoluyla da gönderebilecek olan adaylar,bu işlem için ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresi kullanılacak.
   
KAÇ KİŞİ YERLEŞTİRİLECEK?
   
ÖSYM, tercih formlarını değerlendirdikten sonra adayların yerleştirme larını (Y-ÖSS) hesaplayacak. Yerleştirme sonuçları Ağustos ayı içinde açıklanacak.   

2002-ÖSS'den 120 ve üzerinde puan alan 613 bin 915 adaydan yalnızca 177 bin 26'sının yüzü gülek. Devlet ve vakıf üniversiteleri ile KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 177 bin 26 kontenjan ayrıldı. Bu durumda 2002-ÖSS'den 120 ve üzerinde puan alaraklisans programı tercihi yapmaya hak kazanan 436 bin 889 aday elenecek.

Adaylar için, Türkiye'deki 53 devlet üniversitesinin lisans programlarında toplam 149 bin 549 kontenjan ayrıldı. Vakıf üniversitelerinin lisans programlarına 17 bin 717, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarına da 9 bin 760 öğrenci alınacak.

Üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerine detoplam 12 bin 74 öğrenci yerleştirilecek.

Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar, 12-18 Eylül 2002 tarihleri arasında üniversitelere kayıtlarını yaptıracaklar.

Haberle ilgili daha fazlası: