Ordudan sert yanıt

İçişleri Bakanı Akşener'in ağır suçlamaları üzerine Genelkurmay Başkanlığı dün akşam sert bir açıklama yaptı. Akşener'in konuşmasının ‘‘esefle ve ibretle'' izlendiği belirtilen açıklamada, ‘‘Kasıtlı tutum ve davranışlarının bazı kişi ve çevreler tarafından organize edildiği'' vurgulandı.

İçişleri eski Bakanı Meral Akşener'in orduyu darbecilikle suçlayan açıklamaları dün Ankara'da tansiyonu aniden yükseltti.

Genelkurmay Başkanlığı dün çok sert bir açıklama yaparak Akşener'in ‘‘Kasıtlı tutum ve davranışlarının, kendisini yönlendirme durumunda olan bazı kişi ve çevreler tarafından organize edildiğini'' vurguladı. Genelkurmay'dan akşam yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in basın toplantısının ‘‘Esefle ve ibretle'' izlendiği belirtilerek, ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahsın imalı beyanları, olayın vehametini daha da artırmıştır" denildi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Açıklama aynen şöyle:

‘‘8 Temmuz 19967 tarihinde İçişleri eski Bakanı Meral Akşener'in Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu olayı ile ilgili olarak basın toplantısında yaptığı açıklamalar esefle ve ibretle izlenmiştir. Bu açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bugüne kadar görülmemiş bir şekilde devlet geleneğinin nasıl gözardı edildiğini, Devlet organları arasında nasıl bir güvensizlik yaratıldığını açıkça ortaya koymuştur.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve onun teminatı olan büyük Atatürk'ü bağrından çıkaran Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı İçişleri Bakanlığı yapmış olan bir şahsın imalı beyanları olayın vehametini daha da artırmıştır. Meral Akşener'in beyanlarından da anlaşıldığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bu kasıtlı tutum ve davranışların kendisini yönlendirme durumunda olan bazı kişi ve çevreler tarafından organize edildiği izlenimini doğurmuştur.

Basın toplantısında ileri sürülen polis vazife ve selahiyetleri Kanununu ek 7. maddesi iddia edildiği gibi diğer devlet kuruluşlarını hedef alarak ve bu kuruluşlarda talimatlandırılmış elaman kullanarak bilgi ve belge elde etme ve çalma yetkisini vermemiştir. Kanunun bu hükmü dünyanın tüm emniyet örgütlerinde olduğu gibi esas itibarı ile hizmete müteallik, emniyet ve asayiş sağlama, genel zabıta hizmetlerini yürütebilmek amacıyla istihbarat faaliyetlerinde bulunma görev ve yetkisini kapsamaktadır.

Ayrıca anılan hüküm, polisin istihbarat faaliyetlerini ifa ederken, Devletin İstihbarat kuruluşları ile işbirliği yapmasını emretmektedir. Bu durumda göstermektedir ki, polisin diğer bir devlet kurumu aleyhine istihbarat faaliyetinde bulunması kesinlikle yasaklanmıştır.

Kaldı ki yasalarla görevlendirilmiş devlet çapında istihbarat üretecek kurumlar bellidir.

KURUMLARA SAYGI

Yukarda açıklandığı üzere, İçişleri eski Bakanı Meral Akşener'in, basın toplantısındaki beyanları, devletin işleyişini ve geleneklerini gereğince tanıyamamasından, bilgi eksikliğinden, yönlendirilmiş olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Devlet, bir kurumlar manzumesidir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün kurumlara saygısı vardır. Bu kurumlarla olan hizmet ilişkileri yasların sınırları ile tespit edilmiştir. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki bazı bürokratların ve bürokrasi dışı kişilerin hatalı davranışları, bu kurumları Türk Silahlı Kuvvetleri nezdindeki saygınlığını kaldırmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşiye bağlı bir emir komuta birliği içindedir. Meral Akaşener'in kendi icraatını masum göstermek amacıyla ima ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde hiçbir yasadışı örgüt ve örgütlenme sözkonusu değildir.

Esasen konu Genelkurmay Başkanlığı tarafından yargıya intikal ettirilmiştir. Bu aşamada daha fazla ayrıntıya girilmesinde yarar görülmemektedir.

Kamuoyunun bu konuda da gerçekleri göreceği ve sağduyusu ile gerekli değerlendirmeyi yapcağına kuşkumuz yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Haberle ilgili daha fazlası: