GeriGündem Öğretmenin öğrenciye karşı ‘hal ve gidiş’i kötü
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Öğretmenin öğrenciye karşı ‘hal ve gidiş’i kötü

Erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre daha fazla fiziksel cezalandırma yoluna gittiği ortaya çıktı. Öğretmen Oğuz Cinoğlu tarafından 200 öğretmen üzerinde yapılan bir araştırmada genç öğretmenlerin, 40 yaş üstü öğretmenlere göre öğrenciyi daha çok azarladığı ve notla tehdit ettiği belirlendi.

İlköğretim birinci kademe (1-5'inci sınıf) öğretmenleri arasında yapılan bir araştırma, öğretmenlerin 'öğrencilerin sınıf içindeki olumsuz davranışlarının niteliği ve yönetimi' konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını gösterdi. Araştırma, öğrencilerin olumsuz davranışlarını erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre daha fazla fiziksel olarak cezalandırdığını da ortaya koydu.

Kadıköy'deki Sare Selahattin Uzel İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Oğuz Cinoğlu'nun yaptığı araştırmaya göre, genç öğretmenler 40 yaş üstü öğretmenlere, bekár ve çocuksuz öğretmenler ise evli ve çocuklu öğretmenlere oranla öğrencilerini daha fazla azarlıyor.

Cinoğlu'nun, 2002-2003 öğretim yılında ilköğretim birinci kademe öğretmenleri arasında 'Öğrencilerin Sınıf İçi Olumsuz Davranışları ve Öğretmenlerin Olumsuz Davranışlar ile İlgili Görüş ve Tepkileri' konusunda yaptığı araştırmaya 200 öğretmen katıldı.

Araştırmaya göre, öğretmenlerin öğrencilerde en sık rastladığı olumsuz davranışlar, öğretmenden izin almadan konuşmak ve öğretmen ders anlatırken başka işlerle uğraşmak.

Öğrencilerin, öğretmeni sözlü ya da fiziksel olarak tehdit etme, öğretmeni görüşmek istediğinde reddetme, öğretmenin sınıfa geldiğini gördüğü halde ayağa kalkmama gibi davranışları ise çok az düzeyde.

ARKADAŞ ŞİKAYETİ

Öğretmenler, öğrencilerin sınıf içinde arkadaşlarını şikayet ettiğini, arkadaşının söylediklerini dinlemediğini ve sözünü kestiğini belirtti. Sınıf içinde ve dışında grup oyunlarına ve çalışmalarına katılmama ve arkadaşlarına karşı çekingenlik, uç noktada utangaçlık ise az düzeyde gösterilen davranışlar olarak belirlendi.

Araştırmaya göre öğretmenler, öğrencilerin olumsuz davranışlarına en çok öğrenciyle göz teması kurarak ve olumsuz davranışın nedenlerini araştırarak tepki gösteriyor. Nazikçe uyarma, öğrencinin yanına yaklaşma, öğrenciye soru sorma, sessizce uyarma, öğrenciye bir görev verme, yapıcı eleştirilerde bulunma, derse katılmayanları fark edip yüreklendirme, öğrenciyle problemleri ile ilgili özel görüşme de, öğretmenlerin çok başvurdukları davranışlar arasında yer alıyor. Öğretmenler, rehberden veya okul idaresinden yardım isteme, öğrenciyi azarlama, uyarı amacıyla gürültülü davranışlarda bulunma ve fiziksel olarak cezalandırma gibi yollara ise az başvuruyor. Araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerin olumsuz davranışlarına göre gösterdikleri tepkilerin cinsiyet, yaş ve medeni durum, çocuk sahibi olma, kıdem ve mezuniyet durumlarına göre de farklılık gösterdiği belirlendi.

Buna göre, erkek öğretmenler, öğrenciyi azarlama ve fiziksel olarak cezalandırma tepkisini kadın öğretmenlere göre daha fazla gösteriyor. Genç öğretmenler, öğrenciyi azarlama, bir veya birkaç öğrencinin olumsuz davranışı ile ilgili olarak tüm sınıfı eleştirme ve notla tehdit etme davranışlarına, 40 yaş üstü öğretmenlere göre daha fazla başvuruyor.

BEKARLAR ÇOK AZARLIYOR

Bekar öğretmenler, evli öğretmenlere göre, çocuk sahibi olmayanlar da çocukları olan öğretmenlere göre, öğrencileri daha fazla azarlıyor, notla tehdit ediyor ve öğrenciyi sınıftan çıkarıyor.

Fakülte mezunu öğretmenler, iki yıllık yüksek okul mezunu öğretmenlere göre öğrencileri daha fazla azarlıyor.

Araştırmanın danışmanlığını yapan Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Ada, öncelikle olumsuz davranışın kaynağının belirlenmesi gerektiğini belirterek, ‘‘Sorun öğrenciden mi, öğretmenden mi, yoksa ders programından mı kaynaklanıyor? Sorun tespit edildikten sonra çözümü aranmalı’’ diyor. Eğitsel etkinlikleri engelleyen her türlü davranışın 'olumsuz davranış' olarak kabul edilebileceğini ve bunu şiddet kulllanarak ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Ada, ışık, nem, havalandırma gibi fiziki koşulların da çocukların olumsuz davranışlarına neden olabileceğini belirtiyor.

ÖĞRENCİLERİN YANLIŞLARI

İzin almadan konuşma

Ders anlatılırken başka işlerle uğraşma

Öğretmenin uyarılarını dinlememe

Öğretmenden yardım istemede çekingenlik

Sorulan sorulara ilgisiz yanıtlar vermek

Öğretmeni ile etkileşime girmemek

Dikkat dağıtıcı gürültü yapmak

Görevleri yerine getirmemek

Sınıfta izin almadan dolaşmak

Öğretmenine yalan söylemek

Övgüye zayıf yanıt vermek

Soru yanıtlarken aşırı gerginlik

Öğretmen sınıfa geldiğinde ayağa kalkmamak

Beklerken zapt edilmemek

Öğretmenin eşyalarını izinsiz karıştırmak

Öğretmeni görüşmek istediğinde reddetmek

Öğretmenin yaptıkları ve söyledikleriyle alay etmek

Fiziksel veya sözlü olarak tehdit etmek

İLETİŞİM NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR?

Öğretmenlerin öğrenci davranışlarının niteliği konusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı. Üniversiteler ve okullar hizmet içi seminerler hazırlamalı.

Sınıf içi iletişim, öğrenci gelişim özellikleri, davranış yönetimi, çocuk psikolojisi alanlarında öğretmenlik formasyon derslerinin dışında kurs, konferans gibi uygulamalı çalışmalar yapılmalı.

Öğretmenler sınıf içinde öğrencilerin sağlıklı bir iletişim kurabilecekleri demokratik bir sınıf ortamı sağlamalı.

Sınıf disiplinini sağlamada aile ve öğretmenler işbirliği içinde olmalı.

Öğretmenler öğrencileri ile iletişimi geliştirmeli, öğrencileri teşvik etme yollarını bulmak için aile-öğretmen-öğrenci konferansları yapılmalı.

Eğitim-öğretim yılı başında uyulacak kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmeli.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False